initiatiefgroep Allemansland

Nieuwbouw ecodorp in Deurne

Het innovatieve duurzame plan van Ecodorp Allemansland is goedgekeurd door de gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant. Er is een mooi plan gemaakt voor de bouw van 24 kleine (geschakeld en vrijstaand) grondgebonden woningen op een groot terrein van ca. 20.000 m2 net buiten de bebouwde kom. De woningen zijn verdeeld rond drie erven met ieder een eigen karakter. Uitgangspunt is: kleine privé woningen en heel veel gemeenschappelijke ruimte. Er is veel aandacht voor biodiversiteit en het wordt een paradijs voor kinderen die graag buiten spelen.

Aan de straatzijde komt een grote gemeenschappelijke ‘boerderij’ voor activiteiten van bewoners maar ook voor bijeenkomsten voor mensen die meer willen weten over duurzaamheid en ecologie. Ecodorp Allemansland is voor jong en oud en de werving richt zich nu met name op gezinnen met kinderen. 

Er is al een CPO-vereniging opgericht. Het wachten is nu op de taxatie van de grondprijs en op de reserveringsovereenkomst om definitieve zekerheid te krijgen over de haalbaarheid. Men verwacht dat in november 2021 gestart kan worden met de verdere uitwerking van het plan en dat voorjaar 2024 gestart kan worden met de bouw. Voor meer informatie zie www.allemans.land.lees verder

Initiatiefgroepen in Weert, Arnhem, Zuid Limburg en Boxtel op zoek naar locaties

Veel mensen zijn actief op zoek naar locaties. Vaak heeft de gemeente geen grond of maatschappelijk vastgoed beschikbaar voor verkoop. Niet alle gemeenten zijn bereid om actief mee te denken of mee te werken. Gelukkig zijn de gemeenten Nederweert, Best, Horst aan de Maas, Leudal, Breda en Utrecht voorbeelden van lokale overheden waar het ook anders kan. Ook hier kan het een moeilijk en tijdrovend traject zijn, maar we hebben hier te maken met een positieve grondhouding en ambtenaren die meedenken.

Voor al die groepen die zoeken zijn alle tips om aan een particuliere locatie te komen welkom.

lees verder

Initiatiefgroep Goirle

Na lange tijd van lobby, onderhandelen, praten en zoeken is er nu een concrete locatie in beeld. Het voormalige kantoorgebouw aan de Bergstraat 50 aan de Zuidrand Goirle. Dit karakteristieke pand blijft behouden en is onderdeel van de nieuwe wijk die gebouwd wordt op het oude fabrieksterrein van Van Puijenbroek.

In opdracht van CPO vereniging Voor Mekaar wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor herontwikkeling van dit bijzondere gebouw aan de Zuidrand van Goirle. Er zouden 10 tot 13 nultrede appartementen gerealiseerd kunnen worden met gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke tuin. Onderzoek moet uitwijzen of dit financieel haalbaar is en of de appartementen voldoen aan de woonwensen. Als de haalbaarheid is aangetoond zal de CPO-vereniging belangstellenden informeren en worden nieuwe leden toegelaten.

De belangrijkste drijfveer is de wens om oud te worden samen met buren die elkaar kennen en die het vanzelfsprekend vinden om een beroep op elkaar te kunnen doen als het nodig is. Daarnaast is privacy is erg belangrijk. Zoals ze het zelf formuleren: “We willen een huis en buitenruimte waar we de deur dicht kunnen doen om ons terug te trekken in de geborgenheid van ons eigen huis. Maar we willen de deur ook open kunnen zetten, zodat buren weten dat ze welkom zijn voor een kopje koffie en een praatje.” Er wordt gestreefd naar grote variatie in leeftijd en in grootte van de appartementen: ontwikkelen naar budget.


 

lees verder

Initiatiefgroep ‘Wonen In De Toekomst’ Tilburg

Een actieve initiatiefgroep bestaande uit 13 huishoudens en een wachtlijst. Zij zoeken een locatie binnen de Tilburgse ringbanen, dichtbij ‘het leven en de levendigheid’ van de stad: vlakbij voorzieningen als winkels, theater en horeca en op loopafstand van bushalte en station. Zij willen zelfstandige woningen bouwen met gemeenschappelijke tuin, ontmoetingsruimte, berging en werkruimte. Men wil extra investeren in duurzaamheid en de wens is gasloze, energieneutrale woningen te realiseren.

De meeste leden van de groep zijn 50+, maar er zijn ook jongere bewoners en gezinnen die mee willen doen. Men kiest er nadrukkelijk voor om te wonen met oud en jong. De initiatiefgroep is in gesprek met Triborgh over mogelijke samenwerking om te gaan bouwen op een locatie aan de Piushaven, de droomlocatie van deze mensen. Maar er wordt ook nog onderzoek gedaan naar andere aantrekkelijke locaties.

 

lees verder

Initiatiefgroep Den Bosch


Algemeen

Een kleine actieve initiatiefgroep met een grote achterban, die al lang op zoek is naar locaties. Lang was de hoop gevestigd op een locatie op Coudewater of het Isabelleterrein en de teleurstelling was groot toen bleek dat hier geen ruimte was om samen te ontwikkelen, te bouwen en te wonen. De initiatiefgroep richt zich nu op de ontwikkeling in ’s-Hertogenbosch Oost. De gemeente heeft aangegeven dat zij hier mogelijkheden ziet voor CPO.

Gaasterland

Een tweede kartrekkersgroep wacht op informatie over de biedingsprocedure Gaasterland. Een locatie in noord Den Bosch, dicht bij het buitengebied. Ook hier wil de gemeente ruimte bieden aan een CPO-collectief. Zij hechten grote waarde aan diversiteit en willen wonen met jong en oud, koop en huur en autochtoon en allochtoon. Zij willen graag nieuw en energieneutraal bouwen.
Beide groepen willen meer dan alleen woningen bouwen. Zij willen een woongemeenschap vormen en elkaar kennen, elkaar ontmoeten en als goede buren naar elkaar omzien. Men wil minimaal een gemeenschappelijke tuin, een ontmoetingsruimte, fietsenberging en bij voorkeur ook gemeenschappelijke atelier, werk- en klusruimte.

Beide groepen willen zich verbinden aan en van betekenis zijn voor de omliggende buurt.

lees verder

Initiatiefgroep Breda

Een kleine initiatiefgroep die zich nu vooral richt op het vinden van een locatie waar men gezamenlijk levensloopbestendige woningen kan gaan ontwikkelen voor 45+ers. Men wil in beperkte mate gemeenschappelijke voorzieningen, maar men vindt het wel belangrijk om vorm te geven aan goed nabuurschap. Men wil elkaar kennen, samen dingen doen en elkaar waar nodig als goede buren helpen.

De initiatiefnemers volgden het voorbeeld van de initiatiefgroep Wonen in de Toekomst uit Tilburg: ze benaderden fracties in de gemeenteraad om hen te informeren over hun plan en om politieke medewerking te vragen in hun zoektocht naar een ontwikkellocatie. Want ondersteuning door de gemeente is onmisbaar. De gemeente Breda heeft opnieuw CPO opgenomen in haar beleid en hoopt voorjaar 2019 met enkele mogelijke locaties te komen. De initiatiefgroep Breda staat bij de gemeente duidelijk op de kaart.

Update juli 2021: gemeente Breda hoopt voorjaar 2022 met locaties te komen.

lees verder


gerealiseerde projecten
lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging
lees verder

in voorbereiding: initiatiefgroep
lees verder

ZorgSamenbuurten
lees verder

voorbeeld projecten
lees verder

locaties in onderzoek
lees verder

locaties die al onderzocht zijn
lees verder