Initiatiefgroep Bosackers Veldhoven

De mensen die onze nieuwsbrief volgen weten dat we al een tijdje bezig zijn met een woonproject voor gevorderden in de uitbreidingswijk Zilverackers in Veldhoven. Daar is veel belangstelling voor. Er is een initiatiefgroep opgericht, de gemeente is enthousiast over ons voorstel, dus we hebben hier veel vertrouwen in. Nu is er via een andere route een extra kans gekomen om een woonproject in Zilverackers te realiseren, maar dan in het gedeelte Bosackers. We brengen jullie hiervan tussentijds op de hoogte omdat zowel het traject als de doelgroep heel anders zijn, en er is haast geboden bij de opstart.

Bosackers is het meest noordelijke deel van Zilverackers aan weerszijden van de Eindhovensebaan. Het ruim opgezette plan van 6,5 hectare voorziet in een gevarieerde bebouwing van vrijstaande en geschakelde woningen in de prijsklasse vanaf €350.000 - €400.000. De woningen zijn gegroepeerd in buurtjes die uitnodigen tot actief wonen en sociaal contact. De natuurlijke structuur van het landschap vormt de basis van het plan. De Eindhovensebaan is bestempeld als ‘ondernemerslint’. Van oudsher zitten hier al veel bedrijfjes, en het streven is om daarop voort te borduren. In beginsel wordt het Bosackergehucht ontwikkeld door Land ’s-Heeren uit Veldhoven, maar een gedeelte van de woningen is bestemd voor ontwikkeling via CPO.

lees verder

Initiatiefgroep Zilverackers Veldhoven

De gemeente Veldhoven ontwikkelt een bijzondere woonwijk in Zilverackers, het overgangsgebied tussen dorp en natuur. CPO-initiatieven en zelfbouwers krijgen de kans hier hun dromen waar te maken. KilimanjaroWonen ondersteunt een initiatiefgroep met mensen die graag kleiner willen gaan wonen. Aan een erf waar je elkaar tegenkomt en waar je klaar staat voor elkaar, maar waar ook ruimte is voor privacy. Zie www.zilverackers.nl/bouwgroepen/wonen-voor-gevorderden.
KilimanjaroWonen werkt samen met De Dommel Veldhoven, een particuliere ontwikkelaar van huurwoningen voor ouderen. Daardoor komen er in dit project zowel koop- als huurwoningen, in verschillende prijsklassen. Naast een gemeenschappelijke binnenruimte willen toekomstige bewoners ook graag een erf en moestuin delen.

Het eerste plan van Wonen voor Gevorderden is intussen goedgekeurd door het kwaliteitsteam. Begin 2020 komt er een informatiebijeenkomst om de vervolgstappen toe te lichten. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers; meld je via info@kilimanjarowonen.nl.

lees verder

Initiatiefgroep Leende

In Leende is een kleine initiatiefgroep in gesprek met de drie corporaties die eigenaar zijn van de schoolwoningen. De dorpsraad Leende volgt de ontwikkelingen op de voet en er is veel belangstelling voor het project. Er is een principe goedkeuring tot medewerking, en op dit moment wordt door KilimanjaroWonen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Er is gebleken dat ontwikkeling op deze plek niet mogelijk is.

lees verder

Initiatiefgroep Oirschot

In Oirschot is een initiatiefgroep in gesprek met de gemeente over mogelijke locaties. De wethouder Wonen van de gemeente Oirschot is positief. De groep werkt nu haar woonvisie verder uit en maakt een flyer om zich te presenteren.

lees verder

Initiatief Helmond Brainport smart district

Bijzonder initiatief van de gemeente Helmond waar ze pioniers zoeken die zelf willen duurzaam willen bouwen in de wijk van de toekomst. Een levende proeftuin waar bewoners samen met bedrijven een nieuwe, slimmere, betere woonomgeving maken met nieuwe innovaties en nieuwe technologieën. Een groep van ca. 40 pioniers heeft zich aangemeld om hier samen een woonhofje te bouwen om met meerdere mensen gemeenschappelijk te gaan wonen in duurzame woningen. Deze nieuwe wijk wordt gebouwd in de buurt van station Brandevoort.

Door middel van workshops heeft deze initiatiefgroep met de naam 'Buitengewoon' een mooie plaats gekregen in het stedenbouwkundig plan van UN studio. Het wordt een hof met een vrije, open vorm, direct verbonden met het centrale park. Er is ruimte voor zo'n 15 woningen, en er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Meld je aan als je belangstelling hebt om vanaf het begin mee te denken!

lees verder

Initiatiefgroepen in Cuijk, Weert, Arnhem, Zuid Limburg en Boxtel op zoek naar locaties

Veel mensen zijn actief op zoek naar locaties. Vaak heeft de gemeente geen grond of maatschappelijk vastgoed beschikbaar voor verkoop. Niet alle gemeentes zijn bereid om actief mee te denken of mee te werken. Alle tips om aan een particuliere locatie te komen zijn welkom.

lees verder

Initiatiefgroep Goirle

Een initiatiegroep met inwoners uit Goirle die al een tijdje rondlopen met de wens een eigen woonproject te ontwikkelen. Een levensloopbestendig woongebouw dicht bij het centrum van Goirle. Toen de ontwikkellocatie Zuidrand in Goirle in beeld kwam besloten ze om actief aan de slag te gaan om onze droom te realiseren. De belangrijkste drijfveer is de wens om oud te worden samen met buren die elkaar kennen en die het vanzelfsprekend vinden om een beroep op elkaar te kunnen doen als het nodig is. Daarnaast is privacy is erg belangrijk; zoals ze het zelf formuleren: “We willen een huis en buitenruimte waar we de deur dicht kunnen doen om ons terug te trekken in de geborgenheid van ons eigen huis. Maar we willen de deur ook open kunnen zetten, zodat buren weten dat ze welkom zijn voor een kopje koffie en een praatje.” Er wordt gestreefd naar grote variatie in leeftijd en in grootte van de appartementen: ontwikkelen naar budget.

De locatie aan de Zuidrand, tegen de natuur en toch dichtbij het centrum is nog steeds onzeker, maar KilmanajaroWonen en initiatiefnemers zijn in gesprek met de ontwikkelende partijen. Zeker is wel dat het slechts zal gaan om een klein project met een beperkt aantal woningen. De initiatiefgroep Goirle is op daarom ook op zoek naar alternatieve locaties in Goirle.

lees verder

Initiatiefgroep ‘Wonen In De Toekomst’ Tilburg

Een actieve initiatiefgroep bestaande uit 13 huishoudens en een wachtlijst. Zij zoeken een locatie binnen de Tilburgse ringbanen, dichtbij ‘het leven en de levendigheid’ van de stad: vlakbij voorzieningen als winkels, theater en horeca en op loopafstand van bushalte en station. Zij willen zelfstandige woningen bouwen met gemeenschappelijke tuin, ontmoetingsruimte, berging en werkruimte. Men wil extra investeren in duurzaamheid en de wens is gasloze, energieneutrale woningen te realiseren.

De meeste leden van de groep zijn 50+, maar er zijn ook jongere bewoners en gezinnen die mee willen doen. Men kiest er nadrukkelijk voor om te wonen met oud en jong. De initiatiefgroep is in gesprek met Triborgh over mogelijke samenwerking om te gaan bouwen op een locatie aan de Piushaven, de droomlocatie van deze mensen. Maar er wordt ook nog onderzoek gedaan naar andere aantrekkelijke locaties.

 

lees verder

Initiatiefgroep Den Bosch algemeen

Een grote initiatiefgroep bestaande uit 24 huishoudens die samen optrekken en zich richten op twee locaties. Een deel van deze groep wil wonen in de nabijheid van het centrum van de stad en kiest voor wonen met 45+ers.  Zij zouden bij voorkeur een bestaand gebouw willen herontwikkelen, maar sluiten nieuwbouw niet uit (sloop van bestaand gebouw en nieuwbouw).
De tweede groep richt zich expliciet op de locatie Coudewater. Zij hechten grote waarde aan diversiteit en willen wonen met jong en oud, koop en huur en autochtoon en allochtoon. Zij willen graag nieuw en energieneutraal bouwen.
Beide groepen willen meer dan alleen woningen bouwen. Zij willen een woongemeenschap vormen en elkaar kennen, elkaar ontmoeten en als goede buren naar elkaar omzien. Men wil minimaal een gemeenschappelijke tuin, een ontmoetingsruimte, fietsenberging en bij voorkeur ook gemeenschappelijke atelier, werk- en klusruimte.
Beide groepen willen zich verbinden aan en van betekenis zijn voor de omliggende buurt.
De initiatiefgroep ’s Hertogenbosch zijn in gesprek met de gemeente over hun zoektocht naar locaties.

lees verder

Initiatiefgroep Breda

Een kleine initiatiefgroep die zich nu vooral richt op het vinden van een locatie waar men gezamenlijk levensloopbestendige woningen kan gaan ontwikkelen voor 45+ers. Men wil in beperkte mate gemeenschappelijke voorzieningen, maar men vindt het wel belangrijk om vorm te geven aan goed nabuurschap. Men wil elkaar kennen, samen dingen doen en elkaar waar nodig als goede buren helpen.

De initiatiefnemers volgden het voorbeeld van de initiatiefgroep Wonen in de Toekomst uit Tilburg: ze benaderden fracties in de gemeenteraad om hen te informeren over hun plan en om politieke medewerking te vragen in hun zoektocht naar een ontwikkellocatie. Want ondersteuning door de gemeente is onmisbaar. De gemeente Breda heeft opnieuw CPO opgenomen in haar beleid en hoopt voorjaar 2019 met enkele mogelijke locaties te komen. De initiatiefgroep Breda staat bij de gemeente duidelijk op de kaart.

 

lees verder

Initiatiefgroep Eindhoven - Geraniumstraat en Begoniastraat

Een initiatiefgroep van 8 huishoudens die samen een woonproject willen ontwikkelen met levensloopbestendige, duurzame woningen en gemeenschappelijke ruimten. Ze willen van betekenis zijn voor elkaar, maar ook voor de buurt. De bestaande schoolgebouwen aan de Geraniumstraat en Begoniastraat in de Gerardusbuurt bieden een prachtige kans om deze ambitie waar te maken. Het doel is renovatie en aanvullende nieuwbouw, om zo te komen tot een duurzaam en gasloos wooncomplex met een variatie aan appartementen rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Kleine en grote appartementen om mensen met een verschillend budget kans te geven om mee te doen. Een groot deel is levensloopbestendig (gelijkvloers), maar ook woningen over meerdere verdiepingen zijn mogelijk, afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden van het gebouw.

Ook over gemeenschappelijke voorzieningen wordt nagedacht: hoe handig is het om samen een goede logeerruimte te realiseren waardoor de eigen woning wat kleiner mag zijn? Of om het gereedschap te delen en samen een klusruimte te hebben die ook door buurtbewoners gebruikt kan worden als reparatie-café? De gebouwen zijn nog niet officieel ‘op de markt’, daar wordt nu actief voor gelobbyd.

 

lees verder


gerealiseerde projecten
lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging
lees verder

in voorbereiding: initiatiefgroep
lees verder

ZorgSamenbuurten
lees verder

voorbeeld projecten
lees verder

locaties in onderzoek
lees verder

locaties die al onderzocht zijn
lees verder