Algemene voorwaarden

Wat u kunt verwachten als vriend van KilimanjaroWonen

1. Ca. vier keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een platformbijeenkomst. Daar wordt informatie verstrekt over de stand van zaken op het gebied van locaties, initiatiefgroepen en projecten. Er worden relevante thema’s besproken en er worden gastsprekers uitgenodigd. U kunt op informele wijze gelijkgestemden ontmoeten. De bijeenkomsten zijn inclusief koffie en thee.

2. Door KilimanjaroWonen worden locaties aangedragen en globaal onderzocht op haalbaarheid.

3. U kunt zelf locaties voorstellen die globaal onderzocht worden op haalbaarheid.

4. Eén of meer keer per jaar kunt u deelnemen aan een excursie naar een gerealiseerd voorbeeldproject. Ook organiseren we filmavonden voor vrienden. Deze activiteiten gelden als platformbijeenkomst.

5. U kunt zich op een wachtlijst laten plaatsen voor specifieke locaties.

6. Er wordt ondersteuning geboden bij oprichting van initiatiefgroepen, die zich kunnen vormen bij minimaal drie leden. In volgorde van oprichting heeft een initiatiefgroep voorrang op de keuze voor een projectlocatie.

7. Er wordt ondersteuning geboden bij de werving van leden voor een initiatiefgroep of een CPO vereniging. Potentiële nieuwe leden krijgen een intakegesprek, individueel of in groepsverband.

8. U heeft de mogelijkheid om kosteloos een introducé mee te nemen naar een platformbijeenkomst of excursie. Na deze vrijblijvende kennismaking besluit de introducé al dan niet tot persoonlijk lidmaatschap.

Kosten

9. Om vriend te worden dient men zich in te schrijven via deze website; zie 'Vriend worden'. Ook is het mogelijk om tijdens een platformbijeenkomst een formulier direct/persoonlijk in te vullen en in te leveren.

10. De bijdrage bedraagt €60,- per persoon per halfjaar en is persoonsgebonden.

11. Gehuwden of samenwonenden dienen afzonderlijk vriend te worden als beiden gebruik willen maken van de activiteiten/diensten van Kilimanjaro. Wel ontvangt de partner een korting van 50% op de bijdrage.

12. Als een persoon in de loop van een jaar vriend wordt, bijvoorbeeld 10 oktober, dan betaalt deze persoon in dit geval 2 maanden deelnamegeld voor het resterende deel van het halfjaar. De bijdrage wordt dus berekend over het aantal resterende maanden van het lopende halfjaar.

13. Mensen die 2 jaar en langer vriend zijn krijgen de ‘trouwe vrienden’ status en betalen vanaf de eerstvolgende periode nog maar €10,- per halfjaar. Hiervoor kunnen ze gebruik blijven maken van dezelfde diensten.

14. Na inschrijving ontvangt de aanstaande vriend een mail, met het verzoek om via een betaallink met Ideal te betalen. In de mail staat het bedrag vermeld tot het eind van het betreffende halfjaar. U bent vriend zodra de betaling bij de organisatie binnen is.

Beëindiging

15. U kunt zich laten uitschrijven als vriend per halfjaar. Per mail ontvangen vrienden een herinnering aan de mogelijkheid tot opzegging.

16. Opzeggen dient schriftelijk of per mail te gebeuren.


Stichting KilimanjaroWonen is gevestigd te Eindhoven, KvK nr 52720780 
Bankrekening nr NL90 Rabo 0130 4824 47


Vriend worden
lees verder

5 meest gestelde vragen
lees verder