4 september 2015

Donderdag 10 september bijeenkomst CPO-initiatief Jan Sluyterscomplex

Het duurde even, maar nu begint het enthousiasme voor het nieuwbouwproject op het Jan Sluytersterrein toch te komen. Omdat er nog niks te zien is spreekt het in eerste instantie misschien minder tot de verbeelding. Maar het is een unieke kans om met allemaal toekomstige bewoners een heel nieuw wijkje vorm te gaan geven. Van jong tot oud, met of zonder kinderen, de populatie is heel divers. Zie ook de website www.vrijspel-shertogenbosch.nl.

De eerste schetsen tonen de opzet van het plan: de ca. 14 woningen liggen in 2 bouwlagen rondom een gemeenschappelijke binnenhof. Iedere woning krijgt een eigen buitenruimten in de vorm van een klein tuintje of balkon/terras op de 1e verdieping. Aan de straat en de aangrenzende groenstrook komt een gemeenschappelijke ruimte, die ook een functie kan krijgen voor de overige bewoners van de buurt. Parkeren is onopvallend aan de zijkant gesitueerd. 

Op deze initiatiefbijeenkomst willen we nog een keer goed het proces toelichten dat deelnemers aan dit project gaan doorlopen. De bedoeling is om in oktober de ontwikkelvereniging op te richten waarna de toekomstige bewoners samen met de architect het ontwerp gaan vormgeven. Over 2 jaar zou het hele project gereed kunnen zijn. Wil je meer weten, meld je dan aan!

Donderdag 10 september 19.30u - 21.00u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 Den Bosch

 

 


 

31 augustus 2015

Uitnodiging woensdag 23 september platformbijeenkomst Eindhoven

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Eindhoven elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in de eigen huisvesting van Kilimanjaro in gebouw 3 op het NRE terrein.
Begin 2016 wordt het eerste Kilimanjaro project in Eindhoven opgeleverd en een paar maanden later het eerste project in Den Bosch. Het einde van een spannend ontwikkel- en bouwproject. En tegelijk het begin van een misschien nog wel spannender periode: samen wonen en leven. Een mooi moment om eens te horen wat de ervaringen zijn van mensen die al heel lang op een dergelijke manier wonen.
We hebben voor de platformbijeenkomsten in Den Bosch en Eindhoven een bewoner van een woongemeenschap uitgenodigd om ter plaatse te interviewen. Natuurlijk is geen enkel project hetzelfde, maar er spelen zich wel soortgelijke processen af. Wat kun je leren van de goede en minder goede ervaringen? Zijn er nuttige tips te geven? Stel jullie vragen aan deze ervaringsdeskundigen!
Woensdag 23 september 19.30u - 21.30u
Locatie: gebouw 3, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

31 augustus 2015

Uitnodiging woensdag 9 september platformbijeenkomst Den Bosch

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Den Bosch elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in het vertrouwde gebouw van 'In de Roos'.
Begin 2016 wordt het eerste Kilimanjaro project in Eindhoven opgeleverd en een paar maanden later het eerste project in Den Bosch. Het einde van een spannend ontwikkel- en bouwproject. En tegelijk het begin van een misschien nog wel spannender periode: samen wonen en leven. Een mooi moment om eens te horen wat de ervaringen zijn van mensen die al heel lang op een dergelijke manier wonen.
We hebben voor de platformbijeenkomsten in Den Bosch en Eindhoven een bewoner van een woongemeenschap uitgenodigd om ter plaatse te interviewen. Op 9 september zijn twee bewoners van het woonproject De Drifter uit Huizen onze gast. Wat kun je leren van de goede en minder goede ervaringen? Zijn er nuttige tips te geven? Stel jullie vragen aan deze ervaringsdeskundigen!
Woensdag 9 september 19.30u - 21.30u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 
Den Bosch
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

24 augustus 2015

Woensdag 2 september vervolgbijeenkomst in Tilburg

Tijdens de eerste bijeenkomst vóór de zomervakantie hebben we de eerste zaadjes uit kunnen zetten in Tilburg. We spraken af dat we meteen na de vakantie een vervolgbijeenkomst zouden organiseren om uitgebreid toe te lichten hoe het ontwikkelen van je eigen project via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in zijn werk gaat.

We zullen het gaan hebben over de financiële opzet van een project, de risico's die je aangaat als je meedoet, hoe lang zo'n proces gaat duren en welke rol je krijgt als mede opdrachtgever. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen en om kennis te maken met elkaar. Verder zal de concrete locatie aan de Oude Langstraat in Tilburg nader worden toegelicht deze avond. 

Vervolg informatiebijeenkomst: woensdag 2 september 19.30u - 21.00u
Locatie: Wijkcentrum 'Nieuwe Stede', Capucijnenstraat 154 Tilburg 

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

 


 

17 juli 2015

Een warme zomeravond in Deurne

In Deurne begint het initiatief voor een nieuwbouwproject aan de Stijn Streuvelslaan steeds vastere vorm te krijgen. Er is inmiddels een website in het leven geroepen door een paar enthousiaste initiatiefnemers en de plannen worden overal rondverteld. Het is dan ook een unieke kans om zo dicht bij het centrum van Deurne voor een betaalbare prijs je eigen woonproject te realiseren. 

Het gaat om een project van ca. 13 woningen in 2 bouwlagen rondom een grote gemeenschappelijke binnentuin. Aan die tuin moeten behalve de woningen ook verschillende gezamenlijke ruimten komen, waaronder een grote tuinkamer/atelier, ontmoetingsruimte, fietsenberging, klussenhok en misschien zelfs een logeerruimte. 

Begin oktober is het GO/NO GO moment voor dit project. Als je meer wil weten, stuur dan een mail naar kitty@kilimanjarowonen.nl of neem contact op met één van de initiatiefnemers die te vinden zijn op de website www.hetstijn.nl.

Hieronder een beeld van de bijeenkomst waar op een warme zomeravond de deelnemers elkaar hun 'moodboard' lieten zien. Erg leuk om zo elkaar beter te leren kennen en te horen wat de beweegredenen zijn om mee te gaan doen aan dit wonen voor gevorderden project. 

 

 


 

11 juli 2015

In het Stadsnieuws in Tilburg

 

 


 

30 juni 2015

Buiten vergaderen met CPO-vereniging Geldersedam in Den Bosch

Wat is er beter dan al uitproberen hoe het is om met z'n allen buiten te vergaderen in de toekomstige tuin? De bewoners dachten tot nu toe dat vooral zon heel belangrijk zou zijn, maar tijdens deze warme weken blijkt ook schaduw bijzonder welkom te zijn!

De laatste loodjes voordat de raamovereenkomst met de aannemer wordt gesloten zodat de bouw in september kan starten.

 


 

24 juni 2015

Startbijeenkomst CPO-initiatief in Tilburg

Ook uit Tilburg komen er vragen van belangstellenden om hier een 'wonen voor gevorderden' project op te starten. Nu er een concrete locatie in beeld is vonden we het tijd om een startbijeenkomst te plannen. Op deze avond lichten we toe wat de drijfveren zijn van KilimanjaroWonen en we leggen op hoofdlijnen uit hoe het in zijn werk gaat om samen met anderen een woonproject te realiseren. 

Tijdens de avond zullen een paar mensen die al een initiatiefgroep gevormd hebben hun ideeen toelichten en er is ook ruimte voor de initiatiefnemers uit Goirle om over hun plannen te vertellen. Natuurlijk is er daarnaast volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachte te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats in de verbouwde Hasseltse kerk, een prachtig herbestemmingsproject dat ontstaan is vanuit een burgerinitiatief. Een toepasselijke plek!

Informatiebijeenkomst: donderdag 16 juli 19.30u - 21.00u
Locatie: Wijkcentrum 'De Poorten', Hasseltstraat 194 Tilburg

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

 

 

 


 

20 juni 2015

Bouw CPO Akkerstraat De Schrijver gaat voorspoedig

 


 

18 juni 2015

Zeer geslaagde startbijeenkomst in Goirle

We rekenden op een opkomst van zo'n 30 belangstellenden in Goirle, maar het werden er 97. Met moeite paste iedereen in de gereserveerde ruimte, het werd een warme bijeenkomst! De initiatiefnemers Carry Wevers, Jan Brekelmans en Monica Doze legden uit hoe ze ertoe gekomen zijn om samen een woonproject te willen starten. Rechtsonder staan ze voor een van de karakteristieke gebouwen op de Havep locatie, een van de mogelijke bouwlocaties.

Ook de vervolgbijeenkomst op 18 juni was druk bezocht, dat geeft vertrouwen. De eerste stap is nu om contact te leggen met de 'plannenmakers' van de zuidrand. Na de zomer moet er meer duidelijkheid komen over de ontwikkelmogelijkheden en het tijdspad dat gevolgd kan worden. Rond deze tijd zal ook een officiele initiatiefgroep opgericht worden. 

Als je belangstelling hebt om deel te nemen, laat het dan weten via kitty@kilimanjarowonen.nl.