ZorgSamenbuurten

ZorgSamenbuurten en het inspiratieboekje

Mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is een bedreiging maar ook een kans. Veel oudere mensen zijn vitaal en bereid om op hun voorwaarden actief te zijn. In ZorgSamenbuurten wordt het sociale kapitaal in buurten of dorpen geactiveerd waardoor een stevig sociaal netwerk ontstaat. KilimanjaroWonen heeft in 17 heel diverse buurten het opstartproces ondersteund. Ieder project start met een bewonersbijeenkomst om samen te praten over de vraag 'hoe maken we samen een buurt waar het fijn is om oud te worden'. Dit leidt tot geanimeerde gesprekken waar buurtbewoners met tal van ideeën komen voor activiteiten in hun woonomgeving. Activiteiten die het mogelijk maken om plezierig te wonen voor jong en oud tot op hoge leeftijd. Er is ruim voldoende bereidheid bij bewoners tot het bieden van hulp. De cruciale opgave is het verminderen van schroom om hulp te vragen.
Als afronding van het project is een inspiratieboekje gemaakt, dat als handleiding gebruikt kan worden bij het opzetten van nieuwe ZorgSamenbuurten. Kosten: €15,- excl. verzendkosten. Geef een bestelling door via info@kilimanjarowonen.nl

 

 

 

lees verder

ZorgSamenbuurten

Rijpelberg Helmond

Een aantal actieve buurtbewoners uit de wijk Rijpelberg bezocht de ZorgSamenbuurt Prinsejagt 3 in Eindhoven om inspiratie op te doen. Zij werden vergezeld door de adviseurs wijkgericht werken van gemeente Helmond. Het was snel duidelijk dat het ging om doeners en niet om vergadertijgers. In de Rijpelberg was er al een succesvolle preventieproject 'Doliwood' opgezet en de volgende stap moest zijn om in de buurt ontmoeting tussen jong en oud in goed nabuurschap te ontwikkelen. 
Dit voorjaar werd Kilimanjaro uitgenodigd door gemeente Helmond om op een jaarlijkse bijeenkomst voor alle wijkverenigingen en wijkraden een presentatie te geven. Ook de Rijpelbergers kwamen aan het woord. Verrassend om te horen en zien hoe de bewoners op eigen manier invulling geven aan de ZorgSamenbuurt onder de titel 'Jong en Oud Samen Goud'.

 

 

lees verder

ZorgSamenbuurten

Vinkel Soperse Bos

In dit voormalige recreatiepark met 90 woningen hebben bewoners na jarenlange strijd nu permanente woonvergunning gekregen. Als bezoeker heb je meteen een vakantiegevoel - autovrij en veel groen.
Op initiatief van 4 bewoners was er een startbijeenkomst op 22 mei 2014, waar meteen vijftig mensen aanwezig waren. Kilimanjaro heeft de avond mede voorbereid en geleid. De voorstellen en wensen van bewoners zijn geclusterd en de bewoners hebben samen prioriteiten vastgesteld. De initiatiefgroep is uitgebreid met een aantal actieve bewoners. Ook hier is het versterken van nabuurschap het belangrijkste doel: elkaar waar nodig hulp vragen en bieden. 

 

 

lees verder

ZorgSamenbuurten

PILOT Prinsejagt3 Eindhoven

Het idee voor de Zorgzame Buurt is ontstaan toen wijkbewoners aan Kitty Hesen van KilimanjaroWonen vertelden dat ze graag in hun bestaande buurt samen op een prettige manier oud wilden worden. Een buurt waar ze gemakkelijk een beroep op elkaar kunnen doen en iets voor elkaar kunnen betekenen. KilimanjaroWonen heeft deze vraag aangegrepen om een pilot te starten. Met buurtbewoner José Bielderman is Kitty gaan onderzoeken waar behoefte aan was in hun wijk. Dat bleek onder andere een plek te zijn waar mensen laagdrempelig binnen kunnen lopen. Een woningcorporatie heeft als handreiking in Eindhoven een huurwoning beschikbaar gesteld waar buurtbewoners activiteiten organiseren voor elkaar: een High Tea, Franse converstatie, boekbesprekingen, samen eten, sportief wandelen, fietstochten maken en nog veel meer. Vóór buurtbewoners dóór buurtbewoners. 

 

 

lees verder


gerealiseerde projecten
lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging
lees verder

in voorbereiding: initiatiefgroep
lees verder

ZorgSamenbuurten
lees verder

voorbeeld projecten
lees verder

locaties in onderzoek
lees verder

locaties die al onderzocht zijn
lees verder