Initiatiefgroep Goirle

Een initiatiegroep met inwoners uit Goirle die al een tijdje rondlopen met de wens een eigen woonproject te ontwikkelen. Een levensloopbestendig woongebouw dicht bij het centrum van Goirle. Toen de ontwikkellocatie Zuidrand in Goirle in beeld kwam besloten ze om actief aan de slag te gaan om onze droom te realiseren. De belangrijkste drijfveer is de wens om oud te worden samen met buren die elkaar kennen en die het vanzelfsprekend vinden om een beroep op elkaar te kunnen doen als het nodig is. Daarnaast is privacy is erg belangrijk; zoals ze het zelf formuleren: “We willen een huis en buitenruimte waar we de deur dicht kunnen doen om ons terug te trekken in de geborgenheid van ons eigen huis. Maar we willen de deur ook open kunnen zetten, zodat buren weten dat ze welkom zijn voor een kopje koffie en een praatje.” Er wordt gestreefd naar grote variatie in leeftijd en in grootte van de appartementen: ontwikkelen naar budget.
De locatie aan de Zuidrand, tegen de natuur en toch dichtbij het centrum is nog niet zeker, maar KilmanajaroWonen is in gesprek met de ontwikkelende partijen en gemeente.

lees verder

Initiatiefgroep ‘Wonen In De Toekomst’ Tilburg

Een actieve initiatiefgroep bestaande uit 13 huishoudens en een wachtlijst. Zij zoeken een locatie binnen de Tilburgse ringbanen, dichtbij ‘het leven en de levendigheid’ van de stad: vlakbij voorzieningen als winkels, theater en horeca en op loopafstand van bushalte en station. Zij willen zelfstandige woningen bouwen met gemeenschappelijke tuin, ontmoetingsruimte, berging en werkruimte. Men wil extra investeren in duurzaamheid en de wens is gasloze, energieneutrale woningen te realiseren.

De meeste leden van de groep zijn 50+, maar er zijn ook jongere bewoners en gezinnen die mee willen doen. Men kiest er nadrukkelijk voor om te wonen met oud en jong. De initiatiefgroep is in gesprek met Triborgh over mogelijke samenwerking om te gaan bouwen op een locatie aan de Piushaven, de droomlocatie van deze mensen. Maar er wordt ook nog onderzoek gedaan naar andere aantrekkelijke locaties.

 

lees verder

Initiatiefgroep Den Bosch algemeen

Een grote initiatiefgroep bestaande uit 24 huishoudens die samen optrekken en zich richten op twee locaties. Een deel van deze groep wil wonen in de nabijheid van het centrum van de stad en kiest voor wonen met 45+ers.  Zij zouden bij voorkeur een bestaand gebouw willen herontwikkelen, maar sluiten nieuwbouw niet uit (sloop van bestaand gebouw en nieuwbouw).
De tweede groep richt zich expliciet op de locatie Coudewater. Zij hechten grote waarde aan diversiteit en willen wonen met jong en oud, koop en huur en autochtoon en allochtoon. Zij willen graag nieuw en energieneutraal bouwen.
Beide groepen willen meer dan alleen woningen bouwen. Zij willen een woongemeenschap vormen en elkaar kennen, elkaar ontmoeten en als goede buren naar elkaar omzien. Men wil minimaal een gemeenschappelijke tuin, een ontmoetingsruimte, fietsenberging en bij voorkeur ook gemeenschappelijke atelier, werk- en klusruimte.
Beide groepen willen zich verbinden aan en van betekenis zijn voor de omliggende buurt.
 

lees verder

Initiatiefgroep Den Bosch Gaasterland

Deze initiatiefgroep bestaat uit 6 huishoudens die samen levensloopbestendige en duurzame woningen willen ontwikkelen met gemeenschappelijke ruimten. Zij willen van betekenis zijn voor elkaar en voor de buurt. De locatie Gaasterland in Maaspoort spreekt hun aan omdat voorzieningen als winkels dichtbij zijn, maar de natuur is ook dichtbij: wandel- en fietsroute langs de Maas liggen om de hoek.

De gemeenschappelijke ruimte biedt mogelijkheden om te delen. Een uitleen van boeken, gezamenlijke wasvoorzieningen, een klusruimte waar gereedschap gedeeld kan worden. Binnen deze groep zijn veel creatieve mensen die beeldhouwen en schilderen. Zij willen een gezamenlijk atelier. Door krachten en geld te bundelen creëert men nieuwe mogelijkheden.

 

lees verder

Initiatiefgroep Breda

Een kleine initiatiefgroep die zich nu vooral richt op het vinden van een locatie waar men gezamenlijk levensloopbestendige woningen kan gaan ontwikkelen voor 45+ers. Men wil in beperkte mate gemeenschappelijke voorzieningen, maar men vindt het wel belangrijk om vorm te geven aan goed nabuurschap. Men wil elkaar kennen, samen dingen doen en elkaar waar nodig als goede buren helpen.

De initiatiefnemers volgen het voorbeeld van de initiatiefgroep Wonen in de Toekomst uit Tilburg: ze benaderen fracties in de gemeenteraad om hen te informeren over hun plan en om politieke medewerking  te vragen in hun zoektocht naar een ontwikkellocatie. Want ondersteuning door de gemeente is onmisbaar.

 

lees verder

Initiatiefgroep Eindhoven - Geraniumstraat en Begoniastraat

Een initiatiefgroep van 8 huishoudens die samen een woonproject willen ontwikkelen met levensloopbestendige, duurzame woningen en gemeenschappelijke ruimten. Ze willen van betekenis zijn voor elkaar, maar ook voor de buurt. De bestaande schoolgebouwen aan de Geraniumstraat en Begoniastraat in de Gerardusbuurt bieden een prachtige kans om deze ambitie waar te maken. Het doel is renovatie en aanvullende nieuwbouw, om zo te komen tot een duurzaam en gasloos wooncomplex met een variatie aan appartementen rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Kleine en grote appartementen om mensen met een verschillend budget kans te geven om mee te doen. Een groot deel is levensloopbestendig (gelijkvloers), maar ook woningen over meerdere verdiepingen zijn mogelijk, afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden van het gebouw.

Ook over gemeenschappelijke voorzieningen wordt nagedacht: hoe handig is het om samen een goede logeerruimte te realiseren waardoor de eigen woning wat kleiner mag zijn? Of om het gereedschap te delen en samen een klusruimte te hebben die ook door buurtbewoners gebruikt kan worden als reparatie-café? De gebouwen zijn nog niet officieel ‘op de markt’, daar wordt nu actief voor gelobbyd.

 

lees verder

Initiatiefgroep Sevenum

Een kleine maar enthousiast en gedreven initiatiefgroep bestaande uit bewoners van Sevenum en Horst die samen de locatie Steinhagen willen ontwikkelen. Het gaat om een monumentaal boerderijcomplex met een boerderijwoning, een schuur en stallen. De oudste gedeelten gaan terug tot de 16e eeuw en de gebouwen zijn nog in authentieke staat met prachtige houten spantconstructies. Achter de gebouwen ligt een grote buitenruimte die aansluit op een toeristische wandelroute. Een groene omgeving waar ruimte is voor moestuinen, kippen en schapen, maar toch op loopafstand van het centrum van Sevenum. Uitgangspunt voor herontwikkeling is renovatie van de bestaande boerderijgebouwen en aanvullende nieuwbouw op het terrein, in totaal ca. 14 woningen waarvan een gedeelte levensloopbestendig zal zijn. Men kiest er nadrukkelijk voor om te wonen met jong en oud.
De initiatiefgroep heeft haar plan nu voorgelegd aan de gemeente Horst aan de Maas voor een eerste check op haalbaarheid en om duidelijk te krijgen of de gemeente mee zal gaan werken aan wijziging van de bestemming en aanvraag omgevingsvergunning.

 

lees verder

Initiatiefgroep Eindhoven - CPECO

Deze initiatiefgroep is specifiek ontstaan om mee te doen aan de biedingsprocedure voor het NRE terrein fase 4. Zelf omschrijven ze zich als ‘avontuurlijke stadsbewoners die vanuit een duurzame overtuiging een toekomstbestendige woonbijdrage willen leveren aan het gas(t)vrije Eindhovense NRE terrein’. Hun kernwaarden zijn ‘verbinden, inspireren, lef en maatschappelijke betrokkenheid’. Er is een plan ontwikkeld dat aansluit bij de ambities van gemeente Eindhoven voor het NRE terrein, een combinatie van wonen en werken met de nadruk op duurzaam. “Niet alleen praten over milieubewust wonen, maar gewoon doen. Nul op de meter woningen op nul meter van het centrum!”

Helaas is op 10 november bekend geworden dat de bieding is gewonnen door een andere partij, hoewel de initiatiegroep NRECO heel hoog eindigde in de biedingsprocedure. De initiatiefgroep is intussen zo hecht geworden dat ze verder zoeken naar een beschikbare locatie om hun droom waar te kunnen maken als CPECO.

 

lees verder


gerealiseerde projecten
lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging
lees verder

in voorbereiding: initiatiefgroep
lees verder

ZorgSamenbuurten
lees verder

voorbeeld projecten
lees verder

locaties in onderzoek
lees verder

locaties die al onderzocht zijn
lees verder