in ontwikkeling door cpo-vereniging

nieuwbouw in Horst aan de Maas

Horst aan de Maas
Nieuwbouw grondgebonden woningen met gemeenschappelijke ruimten
Eigenaar: particulier

Een klein initiatief waar bewoners 6 grondgebonden woningen willen bouwen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en gezamenlijke tuin. De gemeente Horst aan de Maas start met de voorbereidingen voor wijziging bestemmingsplan. De initiatiefgroep zal binnenkort de ontwikkelvereniging oprichten. Begin 2019 zal hier de ontwikkeling van het plan starten met het maken van een stedenbouwkundige schets.

lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging

herbestemming boerderijcomplex Steinhagenstraat, Sevenum

Steinhagenstraat 52 Sevenum
Herbestemming/renovatie, aangevuld met nieuwbouw
Eigenaar: particulier 

Karakteristiek complex met woonboerderij, stallen en monumentale schuur voor herbestemming tot levensloopbestendige wooneenheden met gemeenschappelijke ruimten en een bescheiden nieuwbouw gedeelte. Het complex ligt bovendien dicht bij het centrum van Sevenum, en er is prachtig vrij uitzicht en een enorme tuin. Gemeente Horst aan de Maas is enthousiast over het initiatief en werkt actief mee. Intussen is CPO-vereniging Steinhagen opgericht en het ontwikkelproces is van start gegaan voorjaar 2018. Uitvoering start in 2019.

In totaal is er ruimte voor 10 wooneenheden van diverse grootte en deelnemers van verschillende leeftijden kunnen deelnemen, ook een gezin zou hier prima passen.

lees verder

in ontwikkeling door CPO-vereniging

nieuwbouw woongebouw Molenstraat/Stijn Streuvelslaan Deurne

CPO 't Stijn Deurne
Perceel ca. 2.850 m2
Nieuwbouw 15 wooneenheden met gemeenschappelijke ruimte
Verwachte oplevering: nazomer 2018

Een paar enthousiaste inwoners van Deurne hebben het initiatief genomen voor de nieuwbouw van een wooncomplex in Deurne. De wensen waren helder: het gebouw moet ruim van opzet zijn en op loopafstand van het centrum van Deurne, de woningen over 2 bouwlagen gesitueerd rondom een grote gemeenschappelijke tuin. Na een zoektocht is er in overleg met gemeente Deurne een geschikte locatie gevonden op het terrein tussen Molenstraat en Stijn Streuvelslaan.

Begin 2016 is CPO-vereniging 't Stijn opgericht en onder begeleiding van BIEB en MAG architecten is er een plan ontwikkeld. Er is gekozen voor 'modern dorpse' architectuur, waardoor het plan kleinschalig blijft en mooi aansluit bij de omringende bebouwing. De 15 wooneenheden van ca. 80 tot 130 m2 liggen rondom een grote gezamenlijke binnentuin van zo'n 1.000 m2. Ieder appartement heeft wel een eigen privé buitenruimte op begane grond of 1e verdieping. In de tuin liggen op het zuiden de gemeenschappelijke ruimten: grote ontmoetingsruimte, logeerruimte en fietsenberging; ook is een gezamenlijk klushok voorzien.

De plannen zijn intussen goedgekeurd door de gemeente en de omgevingsvergunning is verleend. Ook de aannemer is inmiddels bekend. Start bouw is gepland rond de zomer van 2018, oplevering medio 2019. Meld je aan als je meer wil weten over dit project, en kijk ook op www.hetstijn.nl.

 

lees verder

in ontwikkeling door CPO-vereniging

nieuwbouw hofwoningen Jan Sluyters

CPO Jan Sluytersterrein Den Bosch
Perceel 2.340 m2
Nieuwbouw 14 wooneenheden met gemeenschappelijke ruimten
Verwachte oplevering: voorjaar 2018 

Op locatie van een voormalig sportcomplex wordt een nieuwe buurt gerealiseerd, "Vrij Spel", helemaal ontwikkeld door de toekomstige bewoners zelf. Het plan bestaat uit een combinatie van (starters)rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Het wordt dus een meergeneratiebuurtje voor zowel jonge mensen, gezinnen als oudere mensen. 

Een aantal belangstellenden heeft samen met KilimanjaroWonen een plan ingediend voor een hofje met 14 woningen in 2 bouwlagen. Het plan is ingeloot en komt op een prachtige plek te liggen, centraal in het plan. Dit project is een unieke kans om zeer energiezuinig te bouwen voor een betaalbare prijs.

Voorjaar 2016 is de CPO-vereniging onder begeleiding van P3 advies en MAG architecten aan de slag gegaan met het ontwikkeltraject. Rondom de centrale binnenhof komen appartementen van ca. 70 tot 160 m2 groot. Bijzonder is dat in dit project 3 huurwoningen zijn opgenomen, op uitdrukkelijke wens van een aantal initiatiefnemers van het eerste uur. Iedere woning heeft een eigen privé buitenruimte; op de verdieping is deze uitgevoerd als inpandig balkon, herkenbaar aan de gekleurde gevelwanden. Tussen de straat en de binnenhof is een ontmoetingsruimte gerealiseerd, die wellicht ook door buurtbewoners gebruikt kan worden.

Het plan is goedgekeurd door gemeente Den Bosch en voor alle woningen zijn deelnemers gevonden. Start bouw is gepland voorjaar 2017. Voor meer informatie zie ook www.vrijspel-shertogenbosch.nl en de website van de CPO-vereniging www.woongemeenschap-jansluyters.nl.

 

lees verder

in ontwikkeling door CPO-vereniging

nieuwbouw en renovatie boerderijcomplex Lindehoeve

Oude Langstraat 66 Tilburg
Perceel: ca. 2.000 m2
Eigenaar: familie Wieggers
Verwachte oplevering: najaar 2018

Een unieke locatie nabij het centrum van Tilburg, maar met een landelijke uitstraling. De voormalige boerderijwoning met stallen en schuur zijn gelegen in een tuin met oude bomen. Het vormt samen een monumentaal complex. Achter op het erf liggen schuren die gesloopt worden en plaats maken voor nieuwbouwwoningen in 2 bouwlagen. In totaal is er ruimte voor ca. 10 woningen van 70 - 140 m2.

Juli 2016 is CPO-vereniging 'De Lindehoeve' opgericht en het ontwikkeltraject is gestart onder begeleiding van BIEB en MAG architecten icm Wieggers architect, één van de voormalige bewoners van de Lindehoeve.

Het plan is intussen ver gevorderd. In de centraal gelegen schuur worden gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd: een ontmoetingsruimte, logeerruimte, klushok en overige bergruimten. Op de 1e verdieping is plaats voor een zolderwoning, verbonden met het lift- en trappenhuis van de nieuwbouw. De oude stallen worden omgebouwd tot twee volwaardige woningen met buitenruimte op de 1e verdieping. De tuin eromheen met notenboom, perenboom, treurwilg en een moestuin is bestemd voor gezamenlijk gebruik. In de voormalige boerderijwoning aan de straat komt een gezin met kinderen.

Met gemeente Tilburg is intussen overeenstemming over de plannen en de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Voor bijna alle woningen zijn de toekomstige bewoners bekend. Wil je meer informatie mail dan naar info@kilimanjarowonen.nl.

 

lees verder

in ontwikkeling door CPO-vereniging

herontwikkeling magazijn en toonzaal NRE TWEE Eindhoven

Nachtegaallaan 13 Eindhoven
Perceel: ca. 2.000 m2
Renovatie van industrieel vooroorgogs gebouw
Verwachte oplevering: zomer-najaar 2018

Gemeente Eindhoven heeft door middel van een marktconsultatie initiatiefnemers uitgenodigd hun ideeën voor de herontwikkeling van het voormalige NRE terrein kenbaar te maken. Het plan van Kilimanjaro voor het monumentale gebouw 2 aan de Nachtegaallaan is gehonoreerd. Begin 2014 is CPO-vereniging NRE TWEE onder begeleiding van BIEB en MAG architecten druk aan de slag met de planvorming. 

Ontwikkeling van het hele terrein vindt in fasen plaats; het eerste komen de 'buitenranden' aan bod, waar ook gebouw 2 toe behoort. Echte pioniers dus. Tijdens ontwerpsessies werken toekomstige bewoners samen met alle overige gebruikers van het NRE terrein.

In het voormalige magazijn komen de meeste woningen, de toonzaal wordt deels bestemd voor algemeen gebruik. Als atelierruimte en voor het huisvesten van exposities, bijeenkomsten of etentjes. De grootte van de woningen loopt uiteen van 60 m2 tot ruim 250 m2; iedere woning beschikt over een eigen buitenruimte en de inrichting is uniek. De karakteristieke vooroorlogse architectuur wordt zoveel mogelijk bewaard of in ere hersteld; de aanpassingen worden uitgevoerd met eigentijdse vormentaal, waarbij zoveel mogelijk licht het gebouw in wordt gehaald.

Volgens planning zou het gebouw medio 2018 gereed moeten zijn voor bewoning; omdat er een bestemmingsplanprocedure loopt voor het hele terrein houdt men een slag om de arm. De bewoners zijn allemaal bekend, maar men kan zich altijd op een reservelijst laten plaatsen. Zie ook www.nretwee.nl.

 

lees verder


gerealiseerde projecten
lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging
lees verder

in voorbereiding: initiatiefgroep
lees verder

ZorgSamenbuurten
lees verder

voorbeeld projecten
lees verder

locaties in onderzoek
lees verder

locaties die al onderzocht zijn
lees verder