Terug

Initiatiefgroep De Mortel

Samen met bouwbedrijf Bukkems Willems heeft Kilimanjarowonen een plan ingediend bij door de gemeente Gemert uitgeschreven uitvraag. De gemeente heeft ons plan gekozen wegens de aanpak waarbij toekomstige bewoners nauw betrokken zijn bij de verdere uitwerking. Niet voor niks kreeg het plan de naam ‘Samen Bouwen Samen Wonen in de Mortel’ mee.

Begin 2021 is het stedenbouwkundig plan – 8 appartementen en 4 grondgebonden woningen – verder uitgewerkt in samenspraak met stuurgroep De Mortel. Tijdens de presentatie aan bewoners van De Mortel waren er veel positieve reacties. De werving en publiciteit was tot september volledig gericht op Mortelnaren. Hierna krijgen mensen uit de gemeente Gemert Bakel en de regio voorrang om zich als deelnemer aan te melden. Direct na de bouwvak 2021 wordt gestart met uitwerking van het plan. Streven is om voorjaar 2023 te starten met de bouw.


gerealiseerde projecten
lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging
lees verder

in voorbereiding: initiatiefgroep
lees verder

ZorgSamenbuurten
lees verder

voorbeeld projecten
lees verder

locaties in onderzoek
lees verder

locaties die al onderzocht zijn
lees verder