Terug

ZorgSamenbuurten

Vinkel Soperse Bos

In dit voormalige recreatiepark met 90 woningen hebben bewoners na jarenlange strijd nu permanente woonvergunning gekregen. Als bezoeker heb je meteen een vakantiegevoel - autovrij en veel groen.
Op initiatief van 4 bewoners was er een startbijeenkomst op 22 mei 2014, waar meteen vijftig mensen aanwezig waren. Kilimanjaro heeft de avond mede voorbereid en geleid. De voorstellen en wensen van bewoners zijn geclusterd en de bewoners hebben samen prioriteiten vastgesteld. De initiatiefgroep is uitgebreid met een aantal actieve bewoners. Ook hier is het versterken van nabuurschap het belangrijkste doel: elkaar waar nodig hulp vragen en bieden. 

 


gerealiseerde projecten
lees verder

in ontwikkeling door cpo-vereniging
lees verder

in voorbereiding: initiatiefgroep
lees verder

ZorgSamenbuurten
lees verder

voorbeeld projecten
lees verder

locaties in onderzoek
lees verder

locaties die al onderzocht zijn
lees verder