Stichting KilimanjaroWonen

Als je na een eerste kennismaking met de ideeën van Kilimanjaro enthousiast bent geworden rijst de vraag: hoe nu verder? Waar vind ik gelijkgestemden? Hoe komen we aan een goede plek of een goed gebouw? Hoe regelen we straks samen onze toekomstige zorg? 

Om een antwoord te vinden op al deze vragen is stichting KilimanjaroWonen in het leven geroepen. Het is een platform van waaruit allerlei acties worden ondernomen. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd waar thema's worden uitgediept. Je ontmoet er andere vrienden van de stichting. Er worden mogelijke locaties voor nieuwbouw of herontwikkeling bekend gemaakt. Ook kunnen vrienden zelf locaties aandragen die vervolgens door Kilimanjaro globaal worden getoetst op haalbaarheid. Dit is kortom de plaats van waaruit woonprojecten gaan ontstaan.

Het is mogelijk om jezelf actief op te stellen, aan te sluiten bij een initiatiefgroep of een lopend project. Evengoed is het mogelijk om een 'passieve' vriend te worden als er nog geen directe behoefte bestaat aan deelname aan een concreet project maar wel de wens om betrokken te blijven bij alle initiatieven. Wie weet komt er op het juiste moment het juiste project voorbij.
 

Vriend van KilimanjaroWonen

Als vriend van KilimanjaroWonen kunt u deelnemen aan informatiebijeenkomsten die met enige regelmaat georganiseerd worden. De bijeenkomsten zijn bedoeld om: 
•    u nader te informeren over het CPO-proces en alle juridische en financiële consequenties.
•    informatie te verstrekken over lopende en nieuwe projecten.
•    andere vrienden en gelijkgestemden te ontmoeten 
•    samen op excursie te gaan naar een voorbeeldproject 
•    zelf ideeën aan te dragen voor mogelijke locaties 
•    te komen tot een initiatiefgroep met minimaal drie leden, ondersteund door KilimanjaroWonen. 

Een aantal keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief. Daar wordt informatie verstrekt over:
•    beschikbare geschikte locaties 
•    bestaande initiatiefgroepen en projecten van KilimanjaroWonen
•    gerealiseerde voorbeeldprojecten 
•    belangrijke ontwikkelingen in zorg en wonen 

Ook organiseren we excursies naar gerrealiseerde Kilimanjaro-projecten. Inspireren om te zien hoe zo'n project eruit ziet en interessant om te horen hoe bewoners het proces van ontwikkelen en wonen zelf beleven. Er is altijd voldoende ruimte om vragen te stellen.
 

Kosten

Om de organisatie van platformbijeenkomsten en excursies te bekostigen vragen wij de vrienden een bijdrage van €60,- per halfjaar per persoon. Voor gehuwden of samenwonenden geven we voor de tweede persoon een korting van 50%; zij betalen in totaal €90,- per halfjaar. Mensen die langer dan twee kalenderjaren vriend zijn krijgen een ‘trouwe vrienden’ status en betalen nog maar €10,- per halfjaar; gehuwden en samenwonenden betalen €15,- per halfjaar. Na inschrijving ontvangt u een mail met een betalingsverzoek via Ideal.
U bent lid zodra de betaling binnen is.


Beëindiging

Uw deelname kan per halfjaar worden beëindigd.
In de algemene voorwaarden leest u uitgebreid wat de diensten zijn die u kunt verwachten, wat de kosten zijn en hoe u als vriend van KilimanjaroWonen uw deelname kunt beëindigen.


Ja, ik word vriend van KilimanjaroWonen  • x5 meest gestelde vragen
lees verder

Algemene voorwaarden
lees verder