5 meest gestelde vragen

Ik heb belangstelling voor een woonproject waar mensen het belangrijk vinden om als goede buren naar elkaar om te zien. Is zo'n project ook mogelijk in mijn gemeente? En ook bijvoorbeeld in het buitengebied?

In principe is het overal mogelijk om een project op te starten, als voldaan kan worden aan twee voorwaarden: mensen die mee willen doen en een geschikte locatie waar het woonproject gerealiseerd kan worden. Als er een initiatiefgroep is van minimaal drie huishoudens dan biedt KilimanjaroWonen ondersteuning bij de realisatie van deze twee voorwaarden.


Welke financiële risico's loop ik zolang niet duidelijk is of ik een geschikte en betaalbare woning in een project kan krijgen?

Vriend worden kost €60 per half jaar. Het grootste risico is dat u vriend wordt en alsnog geen geschikt woonproject vindt. De bijdrage als vriend biedt geen garantie op succes maar is wel een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan projecten of initiatiefgroepen. Vóór start van het ontwikkeltraject in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt u uitgebreid geïnformeerd over de financiële en juridische risico's. Tot het moment dat u zeker bent van een voor u geschikte woning in een project is het financiële risico maximaal ca. €1.000, tenzij nadrukkelijk vooraf anders is bepaald.


Zijn deze projecten alleen voor 50 plussers?

Nee. Het uitgangspunt van KilimanjaroWonen is tot stand brengen van levensloopbestendige woongebouwen, maar de initiatiefgroep bepaalt welk woonconcept men wil realiseren en welke doelgroep welkom is. Er zijn groepen die nadrukkelijk kiezen voor 50 plussers maar andere initiatieven streven juist een combinatie van jong en oud na.


Hoe lang duurt het voor een project gerealiseerd is?

Als er een serieuze initiatiefgroep is en de gewenste locatie is haalbaar en beschikbaar voor ontwikkelig dan duurt het traject 2 tot 2,5 jaar. Eén tot anderhalf jaar voor het ontwikkelen en één jaar voor het (ver)bouwen. De tijd die nodig is om een geschikte locatie te vinden is onvoorspelbaar. Dat kan heel snel gaan, soms vraagt het heel veel tijd en soms lukt het gewoon niet.


Gaat het uitsluitend om koopappartementen of is er ook mogelijkheid voor huurappartementen?

In principe gaat het om projecten voor koopappartementen, die door een CPO-vereniging ontwikkeld worden. Soms is het mogelijk om een aantal huurappartementen in het project op te nemen, maar dit is afhankelijk van de situatie. Indien er een vraag komt voor één of meer huurappartementen van serieuze initiatiefnemers wordt onderzocht of dit een reële mogelijkheid is en wat de consequenties zijn voor het project.  


Vriend worden
lees verder