Enthousiast na de eerste kennismaking

Veel mensen maken kennis met KilimanjaroWonen via een informatieavond, of ze horen erover via anderen. Zijn ze enthousiast geworden om zich verder te verdiepen in mogelijke deelname aan een woonproject dan is de eerste stap vriend worden van stichting KilimanjaroWonen. Vrienden krijgen voorrang op deelname aan een CPO-project, maar ze bepalen zelf wat het juiste moment is. Sommige mensen hebben al duidelijke ideeën over hun woontoekomst en willen met een aantal samen een actieve rol vervullen bij het realiseren van die ideeën. Dan kunnen ze een initiatiefgroep oprichten. Om lid te worden van een initiatiefgroep of van een CPO-vereniging is het een voorwaarde om vriend te zijn.
 

Oprichten initiatiefgroep

Een initiatiefgroep bestaat uit minimaal drie personen die een gezamenlijk doel hebben. Soms is dat een specifieke locatie, soms een gezamenlijke woonvisie. De initiatiefgroep sluit een intentieovereenkomst met KilimanjaroWonen, waarna KilimanjaroWonen zich actief in gaat zetten om een woonproject van de grond te krijgen dat aan de wensen van de initiatiefgroep voldoet. Deelname is kosteloos maar de initiatiefgroep verplicht zich wel de professionele diensten af te nemen van KilimanjaroWonen wanneer het initiatief leidt tot een concreet woonproject. Pas op dat moment beslissen mensen of ze daadwerkelijk deel gaan nemen.
 

Vinden van een locatie

KilimanjaroWonen is voortdurend op zoek naar geschikte locaties om een woonproject te realiseren. Het kan gaan om een bestaand gebouw of een perceel grond. Kansrijk geachte locaties worden onderzocht op haalbaarheid: is ontwikkeling van een woonproject mogelijk binnen afzienbare tijd en is de aankoopprijs betaalbaar? Soms wordt gericht gezocht naar een locatie namens een initiatiefgroep. Het komt ook voor dat een locatie via een biedingsprocedure binnen bereik kan komen, en dan wordt soms een bijdrage gevraagd van de initiatiefgroep als vergoeding voor te maken kosten. Als stelregel geldt dat een CPO-vereniging wordt opgericht als een locatie haalbaar is en als tenminste 50% van het toekomstige aantal deelnemers bekend is. Vooraf wordt duidelijk uitgelegd wat de financiële verplichtingen en risico’s zijn van deelname aan een CPO-project. Pas vanaf het moment dat men lid wordt van een CPO-vereniging gaat men financiële en contractuele verplichtingen aan.
 

CPO-proces

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is de enige manier om zelf leidend en bepalend te zijn in een ontwikkel- en bouwproces. Met CPO worden gemeenschappelijke en individuele woonwensen optimaal vertaald. Dit resulteert altijd in een woonproject van hoge kwaliteit en men bouwt tegen kostprijs. Dus financieel is het ook erg aantrekkelijk. Van leden van een CPO-vereniging wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Het ontwikkelproces kent onzekerheden, maar de professionele ondersteuning die KilimanjaroWonen biedt helpt om het proces via overzichtelijke stappen zo soepel mogelijk te doorlopen. Een mooie bijkomstigheid is dat toekomstige bewoners elkaar al goed leren kennen door zoveel samen te doen.
 

Invloed op woonconcept

De eerste deelnemers van een CPO-vereniging krijgen de gelegenheid een actieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het woonconcept en de hoofdopzet van het ontwerp. Via een woonwensenquête en tijdens workshops worden hun ideeën achterhaald. Van deze pioniers worden ook de individuele wensen optimaal vertaald in het plan. Samen met KilimanjaroWonen zorgen de leden voor werving van aanvullende deelnemers. Hoe later mensen in een project stappen hoe meer er vast ligt. Tot het moment van start bouw hebben nieuwe deelnemers meestal nog wel invloed op de woningindeling.
 

 


Vriend worden
lees verder

5 meest gestelde vragen
lees verder