18 februari 2018

Aankondiging start bouw 't Stijn Deurne

De aanbestedingsfase van CPO-project 't Stijn in Deurne duurde behoorlijk lang. Maar eind 2017 heeft de CPO-vereniging het besluit genomen om in zee te gaan met bouwbedrijf Bukkems-Willems uit Milheeze. De bouwvoorbereiding is nu in volle gang: kopersgesprekken, uitzoeken van de laatste details en vaststellen van materialen. Om ook voor de buitenwereld zichtbaar te maken dat de bouw nazomer 2018 gaat starten hebben de toekomstige bewoners zich laten fotograferen naast het bouwdoek. De plaatselijke media waren getuige van deze aankondiging start bouw.


 

17 februari 2018

Toekomstige bewoners Lindehoeve op de boerderij

De bouwvoorbereiding van CPO-project de Lindehoeve is in volle gang. Reden om nog eens met de toekomstige bewoners een kijkje te gaan nemen op locatie van de oude stadsboerderij aan de Oude Langstraat in Tilburg. Nu lopen er kippen rond, straks misschien ook weer! 

16 februari 2018

De Schrijver in ED: Deelwonen

Opnieuw staat project de Schrijver uit Eindhoven in de belangstelling. Journalist Michel Theeuwen bracht een bezoek aan het project en ging in gesprek met bewoners Pam Garcia en Bart van Weenen, samen met Magdaleen Kroese van KilimanjaroWonen en tevens architect van het project. Het ging over de drijfveren die er toe leidden dat ze aan het project deel gingen nemen en de soms weerbarstige praktijk van het ontwikkelproces. Maar het was de moeite waard: over het resultaat, het 'gebouw van stenen' zijn ze enorm tevreden. De manier waarop er samen gewoond wordt, het 'gebouw van mensen' is nog in ontwikkeling, zoiets moet groeien. 


 

6 februari 2018

Reportage Nieuwsuur

Het was kort maar waardevol om te verschijnen in dit onderwerp over nieuwe woonvormen voor ouderen. Via deze link is de aflevering terug te zien (na de advertenties...). Onderstaand de achtergrondtekst op de site van Nieuwsuur. Wij zijn er trots op!

In Eindhoven besloot een groep 50-plussers om samen te gaan wonen in een oud schoolgebouw: De Schrijver De bewoners kenden elkaar vooraf nog niet, maar hadden dezelfde insteek. Ze noemen het zelf 'co-housing': de privacy van een eigen woning, maar ook het buurtgevoel.

Dorothé en Nico zijn de oudste bewoners. Ze zijn nu nog heel actief, maar als dat minder wordt kunnen ze rekenen op de buren. "Even een appje en dan wordt er meteen geholpen. Dat is zo'n fijn gevoel", zegt Dorothe. "Mocht een van ons hier ooit alleen komen te zitten, dan is diegene nooit echt alleen."

De lokalen in het gebouw zijn verbouwd tot woningen, er zijn in totaal 21 appartementen. Het is de bedoeling dat mensen er tot op hoge leeftijd kunnen wonen. Zo zijn er nergens drempels en zijn de deuren breed genoeg om een scootmobiel door te laten.

Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes zoals een klushok en een soort huiskamer. In die laatste ruimte zouden de bewoners samen spelletjes kunnen doen, lezen of tv kijken. Maar dat gebeurt volgens architect Magdaleen Kroese, die het complex ontwierp, nog niet heel veel. "Het gebouw van stenen staat, het gebouw van mensen moet groeien.""Even een appje en dan wordt er meteen geholpen. Dat is zo'n fijn gevoel".
Dorothé, bewoonster De Schrijver


 

5 februari 2018

KilimanjaroWonen te gast bij Nieuwsuur

Het onderwerp leeft enorm: hoe zien we het wonen in de toekomst met een steeds groter aandeel ouderen in de samenleving? En wat kun je zelf organiseren om op een prettige manier oud te worden? KilimanjaroWonen is benaderd om mee te werken aan een reportage van het programma Nieuwsuur over dit onderwerp. De keuze is gevallen op project De Schrijver in Eindhoven voor het houden van interviews en het maken van opnames. Wat er uiteindelijk uitgezonden gaat worden moeten we afwachten, maar tijdens het gesprek kwam onder ander aan de orde hoe de praktijk uitvalt in relatie tot de verwachtingen die mensen vooraf hadden toen ze aan het avontuur begonnen. De reportage is verdeeld over twee avonden; maandag gaat het over grootschalige woonvormen, dinsdag komen burgerinitiatieven waaronder De Schrijver aan de orde. Onder klein voorbehoud, want zo gaat dat met nieuws. Kijk mee om 22.00u op maandag- en dinsdagavond.


 

5 februari 2018

Excursie naar project  Voormekaar in Boxmeer 31 maart

Op verzoek organiseren we weer een excursie naar ‘VoorMekaar’ in Boxmeer. Een initiatief waar we vaker naartoe gaan omdat het een mooi voorbeeld is van een woonproject dat op eigen kracht ontwikkeld is en waar nu al 9 jaar gewoond wordt. Het is een kleinschalig gebouw met 12 levensloopbestendige woningen, een grote ontmoetingsruimte, gezamenlijk atelier en klusruimte en een logeerruimte met badkamer. We krijgen een rondleiding en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Heel interessant voor iedereen met concrete of nog vage ideeën voor de toekomst. Zie ook www.voormekaar.wordpress.com. Geef je op via info@kilimanjarowonen.nl. De plaatsen zijn beperkt! Vervoer op eigen gelegenheid.

Datum: zaterdag 31 maart 13.30u – 15.00u
Locatie: Pastoorsbiest 27 Boxmeer

Gratis voor vrienden


 

28 januari 2018

Interview Rabobank met Kitty Hesen

De Rabobank staat positief tegenover CPO-initiatieven vanuit de oorspronkelijke coöperatieve gedachte. In de praktijk betekent dit dat meegewerkt wordt aan het verstrekken van hypotheek aan deelnemers aan een CPO-project. Een andere service is dat indien mogelijk vergaderruimte ter beschikking wordt gesteld voor de ALV vergaderingen. In Deurne maakt CPO-vereniging 't Stijn hier dankbaar gebruik van.

Om het KilimanjaroWonen gedachtegoed op de kaart te zetten binnen de Rabobank klantenkring is een interview met Kitty Hesen in de digitale nieuwsbrief geplaatst. Terug te lezen via http://dichterbij.rabobank.nl/pdf/eindhoven-veldhoven/2017/4.


 

25 januari 2018

mogelijkheden op Kentalis-terrein in Sint Michielsgestel

Voor het Kentalis-terrein in Sint Michielsgestel wordt een nieuwe toekomst gezocht. KilimanjaroWonen is in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een gemeenschappelijk wonen project op deze locatie. Het zou kunnen gaan om herontwikkeling van ( een deel van) het monumentale schoolgebouw of aanvullende nieuwbouw op het terrein. Het complex is gelegen aan de Dommel op loopafstand van het centrum van Sint Michielsgestel en op 25 minuten fietsafstand van het centrum van ’s-Hertogenbosch. Heb je belangstelling, laat het dan weten via info@kilimanjarowonen.nl.


 

31 december 2017

CPO Jan Sluyters viert start bouw


 

30 november 2017

Geen NRE fase 4 maar de initiatiefgroep blijft bestaan

In november heeft gemeente Eindhoven laten weten dat de bieding van initiatiefgroep NRECO hoog scoorde, maar dat een andere partij nog betere papieren had. Een enorme teleurstelling voor de mensen die hier zo enthousiast en intensief aan gewerkt hebben, samen met een aantal externe partijen waaronder Tilt Used Design, Arie van Liempd sloopbedrijf en adviesbureau 040 energie.

De deelnemers aan de initiatiefgroep hebben door dit proces zo’n hechte band ontwikkeld dat ze samen met KilimanjaroWonen verder zoeken naar een andere locatie om hun droom te realiseren, en daar wordt hard aan gewerkt. De gemeente heeft toegezegd actief te zullen ondersteunen waar mogelijk.

Bovenstaand een impressie van het biedingsplan, onder het motto ‘avontuurlijke stadsbewoners die vanuit een duurzame overtuiging een toekomstbestendige woonbijdrage wilden leveren aan het gas(t)vrije Eindhovense NRE terrein’. Een project waar duurzaam gewoond, gewerkt en bewust geleefd wordt. De architectuur knipoogt naar het industriële verleden. Een open staalconstructie, met groen begroeid vormt de levendige scheiding tussen openbaar en privé.