13 april 2018

Oprichting CPO-vereniging Steinhagen in stijl

Op 13 april was het zover: oprichting van CPO-vereniging Steinhagen, met als doel de monumentale boerderij te gaan herontwikkelen tot een project met 10 woningen en gemeenschappelijke ruimten. Het was een feestelijke gebeurtenis, in de hooischuur met champagne en een boerenlunch. De oprichtingsakte werd ter plaatse ondertekend in bijzijn van de notaris. Nu gaan we voortvarend aan de slag om er een mooi woonproject van te maken. Er is nog ruimte voor een aantal huishoudens, dus als je meer informatie wilt, laat het dan weten via info@kilimanjarowonen.nl.


 

28 maart 2018

Mooie bijeenkomst debatcafé Werkplaats de Gruyter

In 6 minuten vertellen op wat voor manier KilimanjaroWonen een bijdrage levert aan het ontwikkelen van nieuwe woonvormen valt niet mee. Het werd een levendige bijeenkomst met verschillende enthousiaste sprekers.
Niek Bargeman van de provincie Noord-Brabant liet ons zien hoe de bevolking de komende tijd verandert qua leeftijd en woonwensen. Als het aan de provincie ligt is er de komende jaren ruim baan voor realisatie van bijzondere woonvormen, en dan met name vanuit burgers georganiseerd. Johan van Gaaster vertelde namens Gapph over de creatieve oplossingen voor tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen, waarbij vooral interessant was dat er niet alleen gedacht wordt in ruimte maar ook in sociale activiteiten. Henk Leenders had een mooi verhaal over tiny houses: uiterst duurzaam en verplaatsbaar, dus ook een mooie oplossing voor tijdelijk braak liggende grond. 
Vanuit KilimanjaroWonen waren veel vrienden en belangstellenden aanwezig. Dat ondersteunt ons verhaal dat we echt werken vanuit de vraag van mensen die een eigen woonproject willen ontwikkelen. 
Arno van den Hurk leidde namens de provincie de discussie na afloop met strakke hand. Naast kritische geluiden over de rol van gemeenten, die best wat actiever mag zijn waren we het erover eens dat juist onze gezamenlijke positieve houding leidt tot succesvolle resultaten. We gaan zo door! 

26 maart 2018

Staalconstructie laat contouren zien van CPO NRE TWEE


 

26 maart 2018

Platformbijeenkomst Breda dinsdag 24 april

In Breda is al geruime tijd een initiatiefgroep op zoek naar een locatie. KilimanjaroWonen ondersteunt hen hierbij. Samen met de initiatiefgroep organiseren wij op dinsdag 24 april een platformbijeenkomst.

We beginnen om 19.30 uur met de algemene presentatie. We geven informatie over ons aanbod, gerealiseerde en lopende projecten, initiatiefgroepen en locaties in onderzoek. De initiatiefnemers uit Breda zullen wat vertellen over hun woonwensen en hun ervaringen met de zoektocht naar een locatie. Aansluitend is er een gesprek over Gemeenschappelijk Wonen oftewel Co-housing waar vragen, tips en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Graag vooraf aanmelden door een mail te sturen naar info@kilimanjarowonen.nl

datum: dinsdag 24 april 19.30u - 21.30u
locatie: Het Klooster, Schorsmolenstraat 13 Breda

Alle belangstellenden zijn welkom.Toegang is gratis


 

23 maart 2018

Deelname aan Debatcafé Werkplaats de Gruyter

Werkplaats De Gruyter organiseert samen met de provincie op woensdag 28 maart een debatcafé in het Maria paviljoen in Den Bosch met als thema Wonen. De komende 10 tot 15 jaar moeten er in Brabant 120.000 woningen bij komen. Een flinke opgave, die vraagt om een andere manier van denken, want de vraag naar woonruimte verandert sterk. In 2040 bestaat ruim 40% uit eenpersoonshuishoudens en is er een grote behoefte aan kleinere, betaalbare woningen. Er zijn tal van initiatieven voor nieuwe woonvormen als flexwonen, tiny houses, tijdelijk wonen of combinatievormen van wonen, werken en zorg. Er ontstaan ook steeds meer woongemeenschappen, geïnitieerd door de toekomstige bewoners. De Brabantse woningbouwopgave biedt volop kansen voor de aanpak van thema’s als leegstand, mobiliteit, energie, duurzaamheid en behoud van erfgoed. 
Om 17.00 uur is de opening met een welkomstwoord. Niek Bargerman van de provincie neemt het woord en aansluitend zijn er 3 korte inleidingen van onder andere KilimanjaroWonen. Daarna volgt een gesprek met de aanwezigen over het onderwerp. Wij nodigen jullie van harte uit om naar deze interactieve bijeenkomst te komen.

vrij toegankelijk voor alle belangstellenden

woensdag 28 maart 17.00u - 19.00u
locatie: Mariapaviljoen, Burgemeester Loeffplein 70 Den Bosch


 

18 februari 2018

Aankondiging start bouw 't Stijn Deurne

De aanbestedingsfase van CPO-project 't Stijn in Deurne duurde behoorlijk lang. Maar eind 2017 heeft de CPO-vereniging het besluit genomen om in zee te gaan met bouwbedrijf Bukkems-Willems uit Milheeze. De bouwvoorbereiding is nu in volle gang: kopersgesprekken, uitzoeken van de laatste details en vaststellen van materialen. Om ook voor de buitenwereld zichtbaar te maken dat de bouw nazomer 2018 gaat starten hebben de toekomstige bewoners zich laten fotograferen naast het bouwdoek. De plaatselijke media waren getuige van deze aankondiging start bouw.


 

17 februari 2018

Toekomstige bewoners Lindehoeve op de boerderij

De bouwvoorbereiding van CPO-project de Lindehoeve is in volle gang. Reden om nog eens met de toekomstige bewoners een kijkje te gaan nemen op locatie van de oude stadsboerderij aan de Oude Langstraat in Tilburg. Nu lopen er kippen rond, straks misschien ook weer! 

16 februari 2018

De Schrijver in ED: Deelwonen

Opnieuw staat project de Schrijver uit Eindhoven in de belangstelling. Journalist Michel Theeuwen bracht een bezoek aan het project en ging in gesprek met bewoners Pam Garcia en Bart van Weenen, samen met Magdaleen Kroese van KilimanjaroWonen en tevens architect van het project. Het ging over de drijfveren die er toe leidden dat ze aan het project deel gingen nemen en de soms weerbarstige praktijk van het ontwikkelproces. Maar het was de moeite waard: over het resultaat, het 'gebouw van stenen' zijn ze enorm tevreden. De manier waarop er samen gewoond wordt, het 'gebouw van mensen' is nog in ontwikkeling, zoiets moet groeien. 


 

6 februari 2018

Reportage Nieuwsuur

Het was kort maar waardevol om te verschijnen in dit onderwerp over nieuwe woonvormen voor ouderen. Via deze link is de aflevering terug te zien (na de advertenties...). Onderstaand de achtergrondtekst op de site van Nieuwsuur. Wij zijn er trots op!

In Eindhoven besloot een groep 50-plussers om samen te gaan wonen in een oud schoolgebouw: De Schrijver De bewoners kenden elkaar vooraf nog niet, maar hadden dezelfde insteek. Ze noemen het zelf 'co-housing': de privacy van een eigen woning, maar ook het buurtgevoel.

Dorothé en Nico zijn de oudste bewoners. Ze zijn nu nog heel actief, maar als dat minder wordt kunnen ze rekenen op de buren. "Even een appje en dan wordt er meteen geholpen. Dat is zo'n fijn gevoel", zegt Dorothe. "Mocht een van ons hier ooit alleen komen te zitten, dan is diegene nooit echt alleen."

De lokalen in het gebouw zijn verbouwd tot woningen, er zijn in totaal 21 appartementen. Het is de bedoeling dat mensen er tot op hoge leeftijd kunnen wonen. Zo zijn er nergens drempels en zijn de deuren breed genoeg om een scootmobiel door te laten.

Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes zoals een klushok en een soort huiskamer. In die laatste ruimte zouden de bewoners samen spelletjes kunnen doen, lezen of tv kijken. Maar dat gebeurt volgens architect Magdaleen Kroese, die het complex ontwierp, nog niet heel veel. "Het gebouw van stenen staat, het gebouw van mensen moet groeien.""Even een appje en dan wordt er meteen geholpen. Dat is zo'n fijn gevoel".
Dorothé, bewoonster De Schrijver


 

5 februari 2018

KilimanjaroWonen te gast bij Nieuwsuur

Het onderwerp leeft enorm: hoe zien we het wonen in de toekomst met een steeds groter aandeel ouderen in de samenleving? En wat kun je zelf organiseren om op een prettige manier oud te worden? KilimanjaroWonen is benaderd om mee te werken aan een reportage van het programma Nieuwsuur over dit onderwerp. De keuze is gevallen op project De Schrijver in Eindhoven voor het houden van interviews en het maken van opnames. Wat er uiteindelijk uitgezonden gaat worden moeten we afwachten, maar tijdens het gesprek kwam onder ander aan de orde hoe de praktijk uitvalt in relatie tot de verwachtingen die mensen vooraf hadden toen ze aan het avontuur begonnen. De reportage is verdeeld over twee avonden; maandag gaat het over grootschalige woonvormen, dinsdag komen burgerinitiatieven waaronder De Schrijver aan de orde. Onder klein voorbehoud, want zo gaat dat met nieuws. Kijk mee om 22.00u op maandag- en dinsdagavond.