14 juli 2011

Uitnodiging: Stichting KilimanjaroWonen officieel van start op 11 september

Aan het begin van een nieuw seizoen willen we graag vieren dat we al flink op weg zijn om onze doelstellingen te bereiken. Daarom organiseren we een bijeenkomst met een feestelijk tintje voor alle mensen die we de afgelopen tijd hebben leren kennen. We praten iedereen bij over de bereikte resultaten tot nu toe en over de plannen voor de toekomst.

De bijeenkomst vindt plaats op 11 september van 13.00 tot 15.00 uur in De Etalage, Mecklenburgstraat 1 in Eindhoven. Vrij toegang voor alle belangstellenden!

 


 

7 juli 2011

Stadskennersbijeenkomst

Het is heel verleidelijk om de dromen over een woontoekomst te projecteren op bestaande inspirerende gebouwen. Niet voor niks hebben wij ons als initiatiefnemers laten fotograferen voor het Clarissenklooster aan de Genneperweg in Eindhoven. Een prachtige locatie die gegarandeerd veel mensen zal motiveren om aan een Kilimanjaro project te beginnen. Helaas op dit moment geen realistische optie omdat het klooster nog in gebruik is.

Zo zijn er natuurlijk veel meer inspirerende locaties te bedenken. Om er zoveel mogelijk in beeld te krijgen hebben we een bijeenkomst georganiseerd met een aantal echte stadskenners. Mensen die vanuit hun beroep veel kennis hebben over beschikbare gebouwen en plekken die interessant kunnen zijn voor Kilimanjaro. In eerste instantie richten we ons hierbij op Eindhoven. Met een grote plattegrond op tafel hebben we gebrainstormd en alle opties genoteerd; genoeg interessante plekken om nader te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst van 11 september zullen we hier verslag van doen. 

 


 

5 juli 2011

College Gemeente Eindhoven neemt motie aan om Kilimanjaro actief te steunen

Vanaf de allereerste start van ons initiatief hebben we contact gezocht met Gemeente Eindhoven, omdat het duidelijk is dat een actieve ondersteuning van de gemeentelijke diensten nodig is om concrete projecten van de grond te krijgen. Geleidelijk aan kregen we signalen dat er sympathie was voor onze plannen. En vandaag heeft die houding ertoe geleid dat het college van B&W een motie heeft aangenomen waarin wordt toegezegd dat de Gemeente zich als actief ondersteunend en samenwerkend partner zal gaan opstellen om initiatieven van Kilimanjaro te helpen realiseren. Het past namelijk perfect in de gemeentelijke opgave om seniorenhuisvesting te realiseren en tegelijk meer 'van buiten naar binnen' te gaan werken. Men wil veel meer dan tot nu toe het geval was uitgaan van de krachten die in de stad zelf leven. Een enorme opsteker!

 


 

24 juni 2011

Website Kilimanjaro in de lucht

Voor de nieuwsgierige en oplettende volger: inderdaad is de website van Kilimanjaro vanaf vandaag 'in de lucht'. Nu nog de inhoud aanpassen, maar binnen een aantal weken moet dat gebeurd zijn. Nog even volhouden...

 


 

13 mei 2011

Oprichting Stichting KilimanjaroWonen

Een feestelijke gebeurtenis: vandaag is de stichting KilimanjaroWonen opgericht.

In de statuten is opgenomen dat de stichting ten doel heeft 'het initiëren van alternatieve kleinschalige vormen van huisvesting die ontwikkeld worden middels collectief particulier opdrachtgeverschap'. Vanaf nu kunnen mensen die graag betrokken willen worden bij de ontwikkelingen en activiteiten van Kilimanjaro vriend worden van de stichting. In september gaan we een bijenkomst organiseren waar  we deze mijlpaal met alle betrokkenen kunnen vieren.

 


 

27 maart 2011

Verbeelding van de persoonlijke woontoekomst

Aan het eind van de eerste bijeenkomst kregen de deelnemers aan de salon een lege schilderijlijst mee naar huis met de vraag een collage te maken die een beeld geeft van hun persoonlijke woontoekomst. De resultaten waren verrassend creatief. En ondanks de verschillen zijn er toch vooral ook veel overeenkomsten te bespeuren. Dat sterkt ons weer in de overtuiging dat de tijd rijp is voor 'Kilimanjaro'projecten.

 


 

16 maart 2011

Een mooie primeur: de eerste Kilimanjaro salon, wonen voor gevorderden

Druk bezocht, bijna 40 geinteresseerden zijn naar Spilcentrum Boschdijk gekomen om samen met ons hun gedroomde woontoekomst te onderzoeken. Volgende week gaan we dieper op de materie in. Vanwege de grote belangstelling gaan we snel de volgende sessies plannen.

 


 

11 februari 2011

Ruilen? Een ontwerp voor een uitbouw tegen een grafisch ontwerp voor Kilimanjaro

Diensten ruilen is een prima optie wanneer je elkaar als bedrijf wilt helpen. Scherpontwerp maakt een grafisch ontwerp voor Kilimanjaro en MAG maakt een ontwerp voor de woninguitbreiding van familie Koppen.

 

 


 

9 februari 2011

Expertbijeenkomst 'financiën en verkoop eigen woning'

Geld is niet het eerste wat ter tafel komt wanneer je begint te fantaseren over je woontoekomst. Maar natuurlijk is het van cruciaal belang om de financiële randvoorwaarden te kennen. Hoeveel geld heb ik nodig om mee te kunnen doen? Aan wat voor bedragen moet je denken voor het ontwikkeltraject? Is het mogelijk om mee te doen als je een huurwoning wil in plaats van een koopwoning? Hoe begin je eigenlijk met zo'n project en kun je er tussentijds uitstappen? En wat gebeurt er als ik mijn huidige woning niet kwijt raak?

Ter voorbereiding op de eerste salon hebben we een aantal deskundigen uitgenodigd - waaronder een fiscalist, hypotheekadviseur, makelaar, directeur woningcorporatie en directeur bouwen in eigen beheer - om samen met ons te brainstormen over de obstakels en mogelijke oplossingen.

Er is gesproken over financiele hulpconstructies en aanboren van innovatiegelden. Wat we vaststelden is dat bij veel mensen onzekerheid bestaat over hun persoonlijke financiele situatie. Spontaan ontstond het idee bij de aanwezigen om een team te vormen dat aan mogelijke 'Kilimanjaro'deelnemers een deskundig totaaladvies uit kan brengen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de verwachte opbrengst van de huidige woning maar naar alle factoren die bepalen hoe het financiële plaatje er in de toekomst uitziet.

 


 

7 januari 2011

Dit wordt het jaar van Kilimanjaro

In juni 2010 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om onze prille plannen te delen. Met een paar schema's hebben we verbeeld wat onze doelstellingen zijn, nog altijd heel actueel. Misschien duurt het allemaal wat langer dan we toen nog dachten, maar dit jaar komt het echt van de grond!

Eigenlijk was KILIMANJARO een werktitel voor ons initiatief. Tot we constateerden hoe goed de naam past bij wat we aan het doen zijn. Vergelijk het proces dat we aan het doorlopen zijn om ons doel te bereiken maar met een bergbeklimming. Een berg die weliswaar heel hoog is maar toch begaanbaar voor mensen zoals wij en jullie. We stellen ons steeds tevreden met behaalde tussenplateaus, van waaruit we genieten van het uitzicht. Soms heeft een van ons geen energie meer maar dan zijn de anderen er om nieuwe moed in te spreken. En we stoppen niet voor het doel bereikt is....