12 juni 2012

Platformbijeenkomst 27 juni 2012

Voor de laatste algemene platformbijeenkomst vóór de zomer hebben we een andere locatie uitgekozen, namelijk lunchroom 'In de Gebakken Peer' op Landgoed de Grote Beek in Eindhoven, Boschdijk 771. Prachtig gelegen tussen de bomen, en met een terras zodat we ook naar buiten kunnen. Er zal informatie verstrekt worden over lopende projecten, stand van zaken locaties en voor de nieuwkomers toelichting op het ontwikkelen via CPO. En natuurlijk een mooie gelegenheid om andere belangstellenden (beter) te leren kennen en persoonlijk te spreken met de initiatiefnemers van Kilimanjaro. Vrij toegankelijk voor vrienden en de eerste keer voor belangstellenden. 
Komt allen op woensdag 27 juni, van 19.30u - 21.30u.

 


 

31 mei 2012

Vervolgbijeenkomst Akkerstraat 20 juni 2012

Tijdens de bijeenkomst van 29 mei is veel informatie uitgewisseld en de mogelijke toekomstige bewoners hebben elkaar weer wat beter leren kennen. Ook waren er een paar nieuwe geïnteresseerden aanwezig, die zich willen aansluiten bij het initiatief. Om de vaart erin te houden is er een nieuwe bijeenkomst gepland op:

woensdag 20 juni, van 19.30u - 21.00u
locatie MAG architecten, Begijnenhof 1 in Eindhoven

We gaan verder praten over:
- het woonconcept
- te nemen stappen voor oprichten van vereniging
- voortgang met werving van nog meer bewoners
- overige vragen

Onderstaand het artikel dat op 31 mei in het Eindhovens Dagblad verscheen naar aanleiding van het eerste concrete bouwproject.

 


 

11 mei 2012

Informatieavond Akkerstraat 29 mei 2012

Deze week is er een bijeenkomst geweest met de initiatiefgroep voor de Akkerstraat. Voor iedereen spannend nu het zo concreet gaat worden. Het is nog niet helemaal duidelijk welke mensen van de kerngroep ook daadwerkelijk de stap gaan zetten om een vereniging op te richten, maar in ieder geval is het zo dat er nog meer toekomstige bewoners nodig zijn. Daarom hebben we besloten actief te gaan werven, en op dinsdag 29 mei een informatieavond te organiseren in de Etalage, speciaal voor locatie Akkerstraat. Op deze avond zal er dieper worden ingegaan op de mogelijkheden van de plek en op de vragen van mensen die interesse hebben om mee te gaan doen. Download hier de flyer van de informatieavond.

De eerste officiële inschrijflocatie!

 


 

27 april 2012

Aan de slag in de Akkerstraat in Eindhoven

Het is zover: groen licht voor de start van een woonproject in de voormalige Nuts Montessorischool aan de Akkerstraat in de Schrijversbuurt. Na een aantal maanden van verkennende stappen is het moment aangebroken dat mensen gaan kiezen of ze echt aan de slag willen op deze plek. Het zal een project worden waar 16 tot 24 wooneenheden gerealiseerd kunnen worden met gemeenschappelijke ruimte en een binnentuin, maar het programma wordt door de initiatiefnemers zelf bepaald. Deels renovatie van het monumentale schoolgebouw, deels vervangende nieuwbouw op het achtergelegen perceel, op de plaats waar nu een gymzaal staat. Belangstellenden kunnen zich melden via info@kilimanjarowonen.nl.


 


 

25 april 2012

Hoe bepaalt jouw woonervaring je toekomstige woonconcept?

Tijdens de platformbijeenkomst van 25 april nam Greetje Terpstra, vriend van Kilimanjaro ons mee in haar woongeschiedenis. Een rijk verleden waarin ze steeds opnieuw zocht naar de vorm van wonen die op dat moment bij haar paste. En zo werd de brug geslagen naar het heden, naar de vraag wat nu een passende woonvorm is. Na haar inleiding gingen de aanwezigen in groepjes verder praten over hun eigen woonervaringen en wat ze daarvan mee willen nemen naar de toekomst.

Het 'moodboard'  dat Greetje maakte tijdens een Kilimanjaro salon, een weergave van haar woonconcept.

 


 

17 april 2012

Aankondiging platformbijeenkomst woensdag 25 april

De tweede bijeenkomst in 2012, met op het programma:

- Algemene toelichting voor nieuwkomers.

- Stand van zaken locaties en initiatiefgroepen.

- THEMA: vormen van groepen gelijkgestemden en het ontwikkelen van woonconcepten... hoe gaat dat in zijn werk?.

- Informele ontmoeting met andere vrienden en belangstellenden. Mogelijkheid tot aanmelden als vriend en opgeven voor de excursie naar Boxmeer op zaterdag 12 mei.

Een platformbijeenkomst is bedoeld om informatie te delen en om in gesprek te komen met andere mensen die hun woontoekomst in eigen beheer willen vormgeven. Kilimanjaro organiseert dit platform voor vrienden van KilimanjaroWonen. Belangstellenden kunnen eenmalig deelnemen zonder vriend te zijn.

Locatie: de Etalage, Mecklenburgstraat 1 Eindhoven, woensdag 25 april van 19.30u - 21.30u.

 


 

16 april 2012

Excursie naar voorbeeldproject 'VoorMekaar' in Boxmeer 12 mei

De bewoners noemen het zelf het hofje van de 21e eeuw. Met Kilimanjaro zijn we al vaker gaan kijken naar dit bijzondere project, omdat het een inspirerende plek is. Een voorbeeld van wat je op eigen kracht kunt bereiken. De volgende excursie vindt plaats op zaterdag 12 mei 2012 en er is nog plaats voor een aantal mensen. Verzamelen op de parkeerplaats bij het Stadspaviljoen (naast Parktheater) in Eindhoven om 12.45u. We zijn terug rond 16.00u. Aanmelden via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

13 maart 2012

Initiatiefbijeenkomst Schuttersbosch Eindhoven

Tijdens een eerste bijeenkomst hebben we verkend of deze bosrijke locatie aan de zuidrand van Eindhoven aantrekkelijk kan zijn voor een Kilimanjaro project. Een aantal mensen heeft aangegeven verder te willen onderzoeken wat de mogelijkheden en kansen zijn. Op woensdag 21 maart van 19.30u - 21.00u wordt een vervolgavond georganiseerd op kantoor van MAG archtitecten aan de Begijnenhof 1 te Eindhoven. Voor wie zich wil oriënteren of al verdergaande interesse heeft. We gaan de stand van zaken bespreken en ideeën uitwisselen. Belangstellenden kunnen zich melden via info@kilimanjarowonen.nl, ook voor nadere informatie.

 


 

9 maart 2012

Informatiebijeenkomst 's-Hertogenbosch

Op maandagavond 19 maart wordt een informatieavond georganiseerd in Den Bosch. Een mooie manier om kennis te maken met het gedachtengoed van Kilimanjaro en om andere belangstellenden te ontmoeten. De bijeenkomst vindt plaats in het Bleekerstraatje 5 van 19.30u - 21.00u en is gratis toegankelijk. Wees welkom!

 


 

27 februari 2012

Kilimanjaro ziet mooie kans voor Kloostercomplex Groot Bijstervelt in Oirschot

Iets buiten de kern van Oirschot ligt het prachtige kloostercomplex Groot Bijstervelt, voorheen in gebruik door de Montfortanen en inmiddels toe aan nieuwe bewoners. Een monumentaal gebouw met kapel in een park met indrukwekkende bomen. De gemeente Oirschot onderzoekt via een marktconsultatie welke nieuwe toekomst marktpartijen zien voor deze mooie plek, waarbij de oorspronkelijke culturele en maatschappelijke betekenis niet verloren mag gaan. KilimanjaroWonen heeft samen met Joris Zorg en Lunet zorg een voorstel ingediend. De kern van het concept is dat integraal vormgegeven wordt aan de onderling samenhangende en elkaar versterkende basisthema's wonen, werken, leven, verblijven en bezinnen. Zo kan een zelfredzaam en zelfwerkzaam geheel ontstaan met grote maatschappelijke meerwaarde.

We hopen binnenkort meer te kunnen vertellen over deze bijzondere plek; een heel geschikte Kilimanjaro locatie!