10 oktober 2012

Wat kost deelname aan een project?

Tijdens de platformbijeenkomst van 10 oktober zijn allerlei onderwerpen van financiële aard aan de orde gekomen. Een belangrijke vraag is wat het kost om deel te gaan nemen aan een project. In bijgevoegde schema's wordt in het kort uitgelegd hoe de kostenopbouw van ontwikkelen via collectief particulier opdrachtgeverschap in elkaar zit. Het is altijd mogelijk om in een persoonlijk gesprek uit te zoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van deelname.

 


 

5 oktober 2012

Vereniging Akkerstraat is opgericht: nu de volgende stap!

Een heuglijk feit: vandaag is de ontwikkelvereniging Akkerstraat opgericht! De ontwikkeling van de monumentale school in de Schrijversbuurt in Eindhoven (deels renovatie, deels nieuwbouw) komt steeds dichterbij. Steeds meer belangstellenden sluiten zich aan bij de kerngroep. Uiteindelijk is het de bedoeling om met een groep van 18 tot 22 toekomstige bewoners aan de slag te gaan. Het aantal is afhankelijk van de wensen en financiële mogelijkheden van de deelnemers. De komende tijd zijn er een aantal activiteiten gepland: 

Rondleidingen in het monumentale schoolgebouw op:
- woensdag 24 oktober om 16.00 en 17.00u
- donderdag 25 oktober om 16.00 en 17.00u
Tevens zijn wij ter plaatse aanwezig om informatie te verschaffen.

Bijeenkomst voor initiatiefnemers en belangstellenden:
- woensdag 24 oktober van 19.30 - 21.00u
- locatie: Begijnenhof 1 Eindhoven (kantoor MAG architecten) 
Belangrijk, want hier worden de eerste concrete ontwerpschetsen getoond! Ook gaan we uitleg geven over de te nemen stappen, de tijdsplanning en de financiële consequenties. Wil je vooraf informatie: neem contact op via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

30 september 2012

Kitty Hesen op bezoek bij voorbeeldproject in Bunnik

Voorzover Ineke en Janny weten zijn ze met 4 huishoudens de kleinste woongroep van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen). 25 jaar geleden besloten ze, inmiddels 50+ zich te vestigen op een mooie locatie grenzend aan de Kromme Rijn. Vier levensloopbestendige wonen rondom een oude boerderij, waarin de gemeenschappelijke voorzieningen een plek hebben gekregen.

Ze kenden elkaar als vrienden en gingen regelmatig samen met hun gezinnen op vakantie. Toen de kinderen het huis verlieten, besloten ze hun wens om 'als buren' oud te worden vorm te geven. Ineke geeft aan dat ze als vriendengroep een weekend naar een vormingscentrum zijn gegaan waar ze intensief en met externe begeleiding hebben getoetst of er voldoende draagvlak was om op deze manier te gaan wonen. 'Je moet het zelf willen en niet doen omdat je partner het wil'.

Ze zijn goede buren maar leiden ieder hun eigen drukke leven. Zo is één van hen actief als vrijwilliger van Amnesty, een ander bij Vluchtelingenwerk, ze passen op de kleinkinderen en zijn actief als kunstenaar. Het bijzondere van hun woonsituatie is dat er ruimte is voor een grote werkplaats en dat de centrale ontmoetingsruimte gebruikt kan worden voor bijeenkomsten van organisaties waarmee de bewoners verbonden zijn.

Donderdagavond is een vast moment in de week waar ze elkaar ontmoeten en samen eten. En zaterdag is er een gezamenlijke lunch voor wie thuis is. Ze respecteren elkaars privacy maar de basis van het samenleven is wel dat er aandacht, zorg en waar nodig een helpende hand is.

Ineke en Janny vertellen dat zij het als voordeel hebben ervaren dat ze allen in dezelfde levensfase zitten, maar dat dit wel als gevolg heeft dat ze samen oud worden en minder vitaal. Twee bewoners zijn overleden en nu is er iemand ziek. Ze ervaren dat het moeilijker wordt om bijvoorbeeld de moestuin te onderhouden. Gelukkig is deze nu overgenomen door een buurman met de afspraak dat de oogst gedeelt wordt. Voor het gazon hebben ze gezamenlijk een robotmaaier aangeschaft.

Gaandeweg komt de vraag in beeld hoe de toekomst eruit gaat zien. Hoe gaan ze om met een vrijkomende woning, hoe lang kunnen ze voor elkaar zorgen en hoe regelen ze vervolgens samen zorg en hulp? Maar hoe het avontuur ook eindigt: Ineke en Janny noemen het heel mooie jaren die ze voor geen goud hadden willen missen in hun leven.

 


 

29 september 2012

Kitty Hesen op bezoek bij voorbeeldproject de Kersentuin

De Kersentuin is een buurtje (66 koop- en 28 huurwoningen) binnen de wijk De Erven in Leidsche Rijn. De buurt is ontstaan uit 2 bewonersinitiatieven: een groep die zo duurzaam mogelijk wilde bouwen en wonen en een groep die wilde komen tot een Centraal Wonen project.

Van toekomstige bewoners is een grote inzet en betrokkenheid gevraagd om samen te komen tot een woonconcept waarin duurzaamheid en sociale cohesie kernbegrippen zijn. In 2003 zijn de eerste woningen opgeleverd en nog steeds wonen hier veel mensen van het eerste uur. De Kersentuin is een uitzonderlijk groene buurt. Bewoners hebben ervoor gekozen om kleine eigen tuintjes te hebben en heel veel gemeenschappelijk groen. Alle groen wordt door bewoners zelf onderhouden op de maandelijkse groendag. Het gemeentebudget voor onderhoud Openbaar Groen gaat naar de buurt en bewoners gebruiken dit onder andere voor inhuur van een hovenier. Op de groendagen luncht men samen in het eigen 'buurthuis', een ruimte voor gezamenlijke activiteiten, maar die bewoners ook kunnen huren voor privé gebruik.

Tijdens de ontwikkeling is een keuze gemaakt voor ondergronds parkeren. De kosten zijn deels verrekend in de stichtingskosten van de woningen en worden verder doorbelast aan de autobezitters. Bijzonder is dat het autobezit de laatste jaren gedaald is; steeds meer kiest men voor het delen van een auto of men maakt gebruik van Wheels4all.

De Kersentuin is een buurt waar iedereen zijn eigen zelfstandige woning heeft maar waar samen gezorgd wordt voor een groene, duurzame en prettig leefbare omgeving. Toekomstige bewoners maken een bewuste keuze om hier te wonen en zijn bereid hun steentje bij te dragen aan behoud van de sfeer en duurzaam wonen.

 


 

18 september 2012

Platformbijeenkomst woensdag 10 oktober 2012

Iedereen krijgt nog een uitnodiging per mail, maar noteer vast in je agenda: de eerstvolgende platform bijeenkomst is op woensdag 10 oktober, om 19.30 uur in de Etalage in Eindhoven.

De avond zal in het teken staan van 'geld'. Wat voor afwegingen moet je maken om deel te nemen aan een Kilimanjaro project? Zijn er financíële belemmeringen of blijkt er toch meer mogelijk te zijn dan je dacht? Is het verstandiger om te huren of kopen? Is er een manier om de verkoop van mijn huidige woning te stimuleren? Er zullen twee sprekers zijn om ons wegwijs te maken in deze toch wel ingewikkelde materie.

Zoals altijd beginnen we met de stand van zaken: geplande activiteiten, locaties, initiatieven. En aan het einde bieden we uitgebreid de gelegenheid om met anderen en ons in gesprek te komen.

 


 

7 september 2012

Met Kilimanjaro gratis naar de film!

Misschien kennen sommigen van jullie hem al, de hartverwarmende Franse film die zo mooi aansluit bij het thema van Kilimanjaro. Een mooie gelegenheid om deze film samen te gaan zien, vandaar de uitnodiging voor:

Tous ensemble - Stephane Robelin

Woensdag 19 september om 17.30 uur in de kleine zaal van Plaza Futura te Eindhoven.
Gratis toegankelijk voor Vrienden van KilimanjaroWonen.
Laat ons weten of je gebruik wil maken van dit aanbod, i.v.m. reservering.
PS: als je geen vriend bent kun je ook komen (entree 8.50 regulier, 7.00 met Plaza pas).

Waar gaat de film over?
Vijf goede vrienden, vijf verschillende karakters. Annie en Jean zijn een stel, hij is een politiek activist en zij is burgerlijk en gewoontjes. Jeanne, een hartstochtelijke feministe is samen met Albert, een pure bon vivant. Dan is er nog de charmante Claude, een echte vrouwenversierder. Alle vijf hebben ze verschillende problemen met ouder worden, van een zwak hart tot dementie. De oplossing: een gedeeld huis. Omdat ze geen van de vijf bereid zijn hun zelfstandigheid op te geven. Een hartverwarmende ontroerende Franse komedie over vriendschap en de kunst van het leven. FR/DE 2011 | Regie: Stéphane Robelin | Met: Jane Fonda, Guy Bedos, Daniel Brühl, Géraldine Chaplin e.a. | 1:36 | Frans gesproken, Nederlands ondertiteld.

 


 

22 augustus 2012

Buurtproject Prinsejagt 3

2 Buurtbewoners uit Prinsejagt 3 vroegen aan Kitty Hesen, bewoonster van deze wijk of het gedachtegoed van Kilimanjaro - het heft in eigen hand nemen en samen met buurtgenoten zorgen voor een prettige en zorgzame omgeving - ook vorm zou kunnen krijgen in een bestaande buurt. Dus zonder meteen een fysiek gebouw te hoeven ontwikkelen.

Een inspirerende vraag!! Kitty was enthousiast en besloot dit als vrijwilliger in haar eigen buurt op te pakken. Samen met José Bielderman organiseerde zij in maart 2012 drie bijeenkomsten voor 60+ers in de buurt. Maar liefst 134 buurtbewoners deden mee en samen kwamen zij tot een groot aantal ideeën om de buurt nog prettiger te maken voor vitale en minder vitale bewoners.

De grootste behoefte was er aan ontmoeting zonder vaste verplichtingen. Men wilde een plek om af en toe even binnen te lopen voor een praatje, kop koffie of activiteit. 1 juli 2012 startte de koffie-inloop in een leegstaande woning van Woonbedrijf. Dagelijks kan men hier terecht van 10.00 tot 12.00 uur en altijd is er dan een gastvrouw/heer aanwezig. Er is een fietstocht georganiseerd, een wandelclubje gestart en een boekbesprekingsclub. Ruim 25 mensen in de buurt zijn actief betrokken en op 20 augustus vond de eerste vergadering plaats in de zonnige tuin van de inloopwoning. Een project waar veel bewoners van Prinsejagt 3 enthousiast op reageren, en wat ook hierbuiten respect oogst. Geïnspireerd door dit voorbeeld? Neem contact met ons op!

.... op de eerste vergadering werden veel besluiten in harmonie en in een ontspannen sfeer genomen....

 


 

12 juli 2012

Even met vakantie!

Het is wel niet de Kilimanjaro, maar we zijn met vakantie tot 8 augustus. Na die datum komen we weer fris terug met allemaal nieuwe acties en plannen!

 


 

29 juni 2012

Informatiebijeenkomst Schuttersbosch Eindhoven 4 juli

We zijn al een tijdje in gesprek met woningcorportatie Woonbedrijf over de mogelijkheid om in Schuttersbosch een Kilimanjaro project te starten. Een prachtige groene wijk met karakteristieke houten woningen, waar bewoners niet meer weg willen als ze eenmaal weten hoe fijn het daar wonen is. Daarom willen we graag een avond organiseren om uit te leggen wat er allemaal mogelijk is om in eigen beheer een levensloopbestendig woonproject te gaan ontwikkelen. Voor bestaande inwoners van de wijk, maar ook geïnteresseerde nieuwkomers. Download hier de informatiefolder. De avond is vrij toegankelijk en wordt gehouden op:
woensdag 4 juli, van 19.30u - 21.30u
buurthuis 't Akkertje, Heezerweg 452 Eindhoven

Graag tot dan!

 


 

26 juni 2012

Informatiebijeenkomst 's-Hertogenbosch

De bijeenkomst van 21 juni in 'In de Roos' was succesvol. Aan een twintigtal mensen hebben we uitgelegd wat onze intenties zijn en welke stappen we aan het zetten zijn in Den Bosch om projecten te initiëren. Mooi om te zien dat de gedachte om in eigen beheer woonprojecten te gaan ontwikkelen erg leeft bij de aanwezigen.

In vervolg op deze avond organiseert Kilimanjaro in 's-Hertogenbosch een nieuwe informatiebijeenkomst op:

donderdag 13 september van 19.30u - 21.30u
Openbare Bibliotheek
Hinthamerstraat 72
's-Hertogenbosch

Interessant voor zowel mensen die al eerder kennis hebben gemaakt met ons als nieuwkomers.