1 december 2012

CPO Akkerstraat in het Eindhovens Dagblad

 

 


 

29 november 2012

Feestelijke Startbijeenkomst Den Bosch woensdag 12 december

Op deze bijzondere dag in december organiseren we een feestelijke startbijeenkomst in Den Bosch. We zijn al een tijdje achter de schermen aan het werk om de belangstelling te peilen en om in kaart te brengen wat voor locaties interessant zijn voor een mogelijke ontwikkeling tot woonproject. Nu is het tijdstip gekomen om ons gedachtegoed te gaan verspreiden!

Locatie: Lunchroom 'In de Roos' aan de Zuiderparkweg 282.

Programma:
19.30u  ontvangst
20.00u  welkom en presentatie KilimanjaroWonen
             wethouder J. Weijers van Volkshuisvesting, Welzijn en Cultuur aan het woord
             interessante locaties in Den Bosch
20.45u  afsluiting en gelegenheid om na te praten

we hopen jullie dan te mogen ontmoeten en we staan klaar om alle vragen te beantwoorden.

 


 

15 november 2012

Rondleiding NRE terrein Eindhoven zaterdag 24 november

Aansluitend op de bekendmaking van de plannen voor het NRE terrein (zie hieronder) organiseert gemeente Eindhoven een informatiemiddag met rondleiding voor mensen met interesse om hier iets moois te gaan ontwikkelen. Wij van Kilimanjaro zijn daar ook aanwezig en iedereen die belangstelling heeft kan zich aansluiten. Een prachtige plek met veel potentie! Het programma is als volgt:

13.30u ontvangst Nachtegaallaan 15 zaal B63 voormalig hoofdkantoor
14.00u presentatie aanpak gemeente
14.30u 1e rondleiding op terrein met parallel informatie-uitwisseling
15.30u 2e rondleiding op terrein met parallel informatie-uitwisseling
17.00u afsluiting

We zien jullie komst graag tegemoet, bij voorkeur aanmelden via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

8 november 2012

Eerste ideeën voor Kilimanjaro project Akkerstraat in Eindhoven

In overleg met de eerste leden van cpo-vereniging Akkerstraat in Eindhoven zijn door MAG architecten schetsen gemaakt van een mogelijke indeling voor het nieuwe gebouw. Een grote binnentuin is het verbindende hart van het complex, en zoveel mogelijk woningen krijgen hier een relatie mee. Ook wordt ernaar gestreefd dat alle woningen een eigen buitenruimte krijgen, een wens die bij iedereen leeft. Licht en zon moeten overal in het gebouw binnen kunnen komen en de bijzondere gebouwdetails krijgen een nieuw leven.

De vereniging groeit gestaag, dus belangstellenden: wacht niet als je interesse hebt in dit project. De volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 23 november van 16.00u - 18.00u op de Begijnenhof 1 in Eindhoven (kantoor MAG architecten).

 


 

10 oktober 2012

NRE terrein in Eindhoven: een interessante locatie

Vandaag stond in het Eindhovens Dagblad aangekondigd dat het voormalige NRE terrein aan de Nachtegaallaan ontwikkeld zal gaan worden vanuit particulier initiatief. Wij hebben deze plek al vanaf het begin opgenomen in de lijst van 'interessante locaties' vanwege de unieke ligging en bijzondere industriële architectuur. Meld je aan als je belangstelling hebt om hier je eigen woongebouw te gaan ontwikkelen. 

 


 

10 oktober 2012

Wat kost deelname aan een project?

Tijdens de platformbijeenkomst van 10 oktober zijn allerlei onderwerpen van financiële aard aan de orde gekomen. Een belangrijke vraag is wat het kost om deel te gaan nemen aan een project. In bijgevoegde schema's wordt in het kort uitgelegd hoe de kostenopbouw van ontwikkelen via collectief particulier opdrachtgeverschap in elkaar zit. Het is altijd mogelijk om in een persoonlijk gesprek uit te zoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van deelname.

 


 

5 oktober 2012

Vereniging Akkerstraat is opgericht: nu de volgende stap!

Een heuglijk feit: vandaag is de ontwikkelvereniging Akkerstraat opgericht! De ontwikkeling van de monumentale school in de Schrijversbuurt in Eindhoven (deels renovatie, deels nieuwbouw) komt steeds dichterbij. Steeds meer belangstellenden sluiten zich aan bij de kerngroep. Uiteindelijk is het de bedoeling om met een groep van 18 tot 22 toekomstige bewoners aan de slag te gaan. Het aantal is afhankelijk van de wensen en financiële mogelijkheden van de deelnemers. De komende tijd zijn er een aantal activiteiten gepland: 

Rondleidingen in het monumentale schoolgebouw op:
- woensdag 24 oktober om 16.00 en 17.00u
- donderdag 25 oktober om 16.00 en 17.00u
Tevens zijn wij ter plaatse aanwezig om informatie te verschaffen.

Bijeenkomst voor initiatiefnemers en belangstellenden:
- woensdag 24 oktober van 19.30 - 21.00u
- locatie: Begijnenhof 1 Eindhoven (kantoor MAG architecten) 
Belangrijk, want hier worden de eerste concrete ontwerpschetsen getoond! Ook gaan we uitleg geven over de te nemen stappen, de tijdsplanning en de financiële consequenties. Wil je vooraf informatie: neem contact op via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

30 september 2012

Kitty Hesen op bezoek bij voorbeeldproject in Bunnik

Voorzover Ineke en Janny weten zijn ze met 4 huishoudens de kleinste woongroep van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen). 25 jaar geleden besloten ze, inmiddels 50+ zich te vestigen op een mooie locatie grenzend aan de Kromme Rijn. Vier levensloopbestendige wonen rondom een oude boerderij, waarin de gemeenschappelijke voorzieningen een plek hebben gekregen.

Ze kenden elkaar als vrienden en gingen regelmatig samen met hun gezinnen op vakantie. Toen de kinderen het huis verlieten, besloten ze hun wens om 'als buren' oud te worden vorm te geven. Ineke geeft aan dat ze als vriendengroep een weekend naar een vormingscentrum zijn gegaan waar ze intensief en met externe begeleiding hebben getoetst of er voldoende draagvlak was om op deze manier te gaan wonen. 'Je moet het zelf willen en niet doen omdat je partner het wil'.

Ze zijn goede buren maar leiden ieder hun eigen drukke leven. Zo is één van hen actief als vrijwilliger van Amnesty, een ander bij Vluchtelingenwerk, ze passen op de kleinkinderen en zijn actief als kunstenaar. Het bijzondere van hun woonsituatie is dat er ruimte is voor een grote werkplaats en dat de centrale ontmoetingsruimte gebruikt kan worden voor bijeenkomsten van organisaties waarmee de bewoners verbonden zijn.

Donderdagavond is een vast moment in de week waar ze elkaar ontmoeten en samen eten. En zaterdag is er een gezamenlijke lunch voor wie thuis is. Ze respecteren elkaars privacy maar de basis van het samenleven is wel dat er aandacht, zorg en waar nodig een helpende hand is.

Ineke en Janny vertellen dat zij het als voordeel hebben ervaren dat ze allen in dezelfde levensfase zitten, maar dat dit wel als gevolg heeft dat ze samen oud worden en minder vitaal. Twee bewoners zijn overleden en nu is er iemand ziek. Ze ervaren dat het moeilijker wordt om bijvoorbeeld de moestuin te onderhouden. Gelukkig is deze nu overgenomen door een buurman met de afspraak dat de oogst gedeelt wordt. Voor het gazon hebben ze gezamenlijk een robotmaaier aangeschaft.

Gaandeweg komt de vraag in beeld hoe de toekomst eruit gaat zien. Hoe gaan ze om met een vrijkomende woning, hoe lang kunnen ze voor elkaar zorgen en hoe regelen ze vervolgens samen zorg en hulp? Maar hoe het avontuur ook eindigt: Ineke en Janny noemen het heel mooie jaren die ze voor geen goud hadden willen missen in hun leven.

 


 

29 september 2012

Kitty Hesen op bezoek bij voorbeeldproject de Kersentuin

De Kersentuin is een buurtje (66 koop- en 28 huurwoningen) binnen de wijk De Erven in Leidsche Rijn. De buurt is ontstaan uit 2 bewonersinitiatieven: een groep die zo duurzaam mogelijk wilde bouwen en wonen en een groep die wilde komen tot een Centraal Wonen project.

Van toekomstige bewoners is een grote inzet en betrokkenheid gevraagd om samen te komen tot een woonconcept waarin duurzaamheid en sociale cohesie kernbegrippen zijn. In 2003 zijn de eerste woningen opgeleverd en nog steeds wonen hier veel mensen van het eerste uur. De Kersentuin is een uitzonderlijk groene buurt. Bewoners hebben ervoor gekozen om kleine eigen tuintjes te hebben en heel veel gemeenschappelijk groen. Alle groen wordt door bewoners zelf onderhouden op de maandelijkse groendag. Het gemeentebudget voor onderhoud Openbaar Groen gaat naar de buurt en bewoners gebruiken dit onder andere voor inhuur van een hovenier. Op de groendagen luncht men samen in het eigen 'buurthuis', een ruimte voor gezamenlijke activiteiten, maar die bewoners ook kunnen huren voor privé gebruik.

Tijdens de ontwikkeling is een keuze gemaakt voor ondergronds parkeren. De kosten zijn deels verrekend in de stichtingskosten van de woningen en worden verder doorbelast aan de autobezitters. Bijzonder is dat het autobezit de laatste jaren gedaald is; steeds meer kiest men voor het delen van een auto of men maakt gebruik van Wheels4all.

De Kersentuin is een buurt waar iedereen zijn eigen zelfstandige woning heeft maar waar samen gezorgd wordt voor een groene, duurzame en prettig leefbare omgeving. Toekomstige bewoners maken een bewuste keuze om hier te wonen en zijn bereid hun steentje bij te dragen aan behoud van de sfeer en duurzaam wonen.

 


 

18 september 2012

Platformbijeenkomst woensdag 10 oktober 2012

Iedereen krijgt nog een uitnodiging per mail, maar noteer vast in je agenda: de eerstvolgende platform bijeenkomst is op woensdag 10 oktober, om 19.30 uur in de Etalage in Eindhoven.

De avond zal in het teken staan van 'geld'. Wat voor afwegingen moet je maken om deel te nemen aan een Kilimanjaro project? Zijn er financíële belemmeringen of blijkt er toch meer mogelijk te zijn dan je dacht? Is het verstandiger om te huren of kopen? Is er een manier om de verkoop van mijn huidige woning te stimuleren? Er zullen twee sprekers zijn om ons wegwijs te maken in deze toch wel ingewikkelde materie.

Zoals altijd beginnen we met de stand van zaken: geplande activiteiten, locaties, initiatieven. En aan het einde bieden we uitgebreid de gelegenheid om met anderen en ons in gesprek te komen.