19 december 2012

'Revolving Fund' in Eindhoven is een feit

Op dezelfde moment dat de loting van de Akkerstraat plaatsvond heeft de gemeenteraad het besluit bekrachtigd dat er een 'Revolving Fund' wordt opgericht. Dit is een fonds waaruit mensen die gaan deelnemen aan een CPO project geld kunnen lenen om een gedeelte van de ontwikkelkosten voor te financieren. Heel fijn, want hoewel deze ontwikkelkosten later in de hypotheek meegenomen kunnen worden, heeft niet iedereen zomaar dit geld op de plank liggen.

klik hier voor een toelichting op de website van gemeente Eindhoven.

 


 

18 december 2012

Stadhuis als decor voor loting project Akkerstraat Eindhoven

Wat een bijzonder moment, de officiële loting in het stadhuis van Eindhoven, in aanwezigheid van wethouder Mary Fiers, die het project een warm hart toedraagt. De ontwikkeling van de monumentale school aan de Akkerstraat heeft hiermee een startsein gekregen, want er zijn 10 gegadigden die het avontuur aangaan. Op 11 januari is de eerste ALV (Algemene Leden Vergadering), waar op het programma staan onder meer de te volgen procedure, verkoop van de eigen woning en werving van meer toekomstige bewoners. Er is dus nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

 


 

12 december 2012

Veel belangstelling op eerste platformbijeenkomst Den Bosch

12 december was de eerste platformbijeenkomst van KilimanjaroWonen in lunchroom In de Roos in Den Bosch. De opkomst overtrof onze verwachtingen en noopte ons tot het splitsen van de groep.  Wethouder Jeroen Weijers (volkshuisvesting, welzijn en cultuur) was bereid om zijn verhaal  twee keer te houden en  met enige improvisatie werd het voor alle aanwezigen een informatieve en leuke bijeenkomst.

De wethouder vertelde de aanwezigen dat hij niet op alle verzoeken om kennismaking ingaat, maar dat hij meteen positief was over het initiatief van KilimanjaroWonen. Dit sluit perfect aan bij de ambities van de gemeente Den Bosch om nieuwbouw te laten ontwikkelen waarvan toekomstige bewoners zelf opdrachtgever zijn. Bovendien stimuleert het gedachtegoed van KilimanjaroWonen mensen om zelf verantwoording te nemen voor een zorgzame woonomgeving. Een omgeving waar ze ook als ze ouder worden prettig kunnen leven.

Met grote belangstelling werden mogelijke locaties bekeken en besproken. Mensen konden aangeven welke locaties hun voorkeur hadden. De meest populaire locaties worden verder onderzocht op haalbaarheid.

 


 

1 december 2012

CPO Akkerstraat in het Eindhovens Dagblad

 

 


 

29 november 2012

Feestelijke Startbijeenkomst Den Bosch woensdag 12 december

Op deze bijzondere dag in december organiseren we een feestelijke startbijeenkomst in Den Bosch. We zijn al een tijdje achter de schermen aan het werk om de belangstelling te peilen en om in kaart te brengen wat voor locaties interessant zijn voor een mogelijke ontwikkeling tot woonproject. Nu is het tijdstip gekomen om ons gedachtegoed te gaan verspreiden!

Locatie: Lunchroom 'In de Roos' aan de Zuiderparkweg 282.

Programma:
19.30u  ontvangst
20.00u  welkom en presentatie KilimanjaroWonen
             wethouder J. Weijers van Volkshuisvesting, Welzijn en Cultuur aan het woord
             interessante locaties in Den Bosch
20.45u  afsluiting en gelegenheid om na te praten

we hopen jullie dan te mogen ontmoeten en we staan klaar om alle vragen te beantwoorden.

 


 

15 november 2012

Rondleiding NRE terrein Eindhoven zaterdag 24 november

Aansluitend op de bekendmaking van de plannen voor het NRE terrein (zie hieronder) organiseert gemeente Eindhoven een informatiemiddag met rondleiding voor mensen met interesse om hier iets moois te gaan ontwikkelen. Wij van Kilimanjaro zijn daar ook aanwezig en iedereen die belangstelling heeft kan zich aansluiten. Een prachtige plek met veel potentie! Het programma is als volgt:

13.30u ontvangst Nachtegaallaan 15 zaal B63 voormalig hoofdkantoor
14.00u presentatie aanpak gemeente
14.30u 1e rondleiding op terrein met parallel informatie-uitwisseling
15.30u 2e rondleiding op terrein met parallel informatie-uitwisseling
17.00u afsluiting

We zien jullie komst graag tegemoet, bij voorkeur aanmelden via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

8 november 2012

Eerste ideeën voor Kilimanjaro project Akkerstraat in Eindhoven

In overleg met de eerste leden van cpo-vereniging Akkerstraat in Eindhoven zijn door MAG architecten schetsen gemaakt van een mogelijke indeling voor het nieuwe gebouw. Een grote binnentuin is het verbindende hart van het complex, en zoveel mogelijk woningen krijgen hier een relatie mee. Ook wordt ernaar gestreefd dat alle woningen een eigen buitenruimte krijgen, een wens die bij iedereen leeft. Licht en zon moeten overal in het gebouw binnen kunnen komen en de bijzondere gebouwdetails krijgen een nieuw leven.

De vereniging groeit gestaag, dus belangstellenden: wacht niet als je interesse hebt in dit project. De volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 23 november van 16.00u - 18.00u op de Begijnenhof 1 in Eindhoven (kantoor MAG architecten).

 


 

10 oktober 2012

NRE terrein in Eindhoven: een interessante locatie

Vandaag stond in het Eindhovens Dagblad aangekondigd dat het voormalige NRE terrein aan de Nachtegaallaan ontwikkeld zal gaan worden vanuit particulier initiatief. Wij hebben deze plek al vanaf het begin opgenomen in de lijst van 'interessante locaties' vanwege de unieke ligging en bijzondere industriële architectuur. Meld je aan als je belangstelling hebt om hier je eigen woongebouw te gaan ontwikkelen. 

 


 

10 oktober 2012

Wat kost deelname aan een project?

Tijdens de platformbijeenkomst van 10 oktober zijn allerlei onderwerpen van financiële aard aan de orde gekomen. Een belangrijke vraag is wat het kost om deel te gaan nemen aan een project. In bijgevoegde schema's wordt in het kort uitgelegd hoe de kostenopbouw van ontwikkelen via collectief particulier opdrachtgeverschap in elkaar zit. Het is altijd mogelijk om in een persoonlijk gesprek uit te zoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van deelname.

 


 

5 oktober 2012

Vereniging Akkerstraat is opgericht: nu de volgende stap!

Een heuglijk feit: vandaag is de ontwikkelvereniging Akkerstraat opgericht! De ontwikkeling van de monumentale school in de Schrijversbuurt in Eindhoven (deels renovatie, deels nieuwbouw) komt steeds dichterbij. Steeds meer belangstellenden sluiten zich aan bij de kerngroep. Uiteindelijk is het de bedoeling om met een groep van 18 tot 22 toekomstige bewoners aan de slag te gaan. Het aantal is afhankelijk van de wensen en financiële mogelijkheden van de deelnemers. De komende tijd zijn er een aantal activiteiten gepland: 

Rondleidingen in het monumentale schoolgebouw op:
- woensdag 24 oktober om 16.00 en 17.00u
- donderdag 25 oktober om 16.00 en 17.00u
Tevens zijn wij ter plaatse aanwezig om informatie te verschaffen.

Bijeenkomst voor initiatiefnemers en belangstellenden:
- woensdag 24 oktober van 19.30 - 21.00u
- locatie: Begijnenhof 1 Eindhoven (kantoor MAG architecten) 
Belangrijk, want hier worden de eerste concrete ontwerpschetsen getoond! Ook gaan we uitleg geven over de te nemen stappen, de tijdsplanning en de financiële consequenties. Wil je vooraf informatie: neem contact op via info@kilimanjarowonen.nl.