27 maart 2013

Interessant overleg met LVGO

Kilimanjaro is inmiddels een paar jaar actief haar gedachtengoed aan het uitdragen. Tijdens een overleg met twee bestuursleden van de Landelijke Vereniging van Groepswonen van Ouderen bleek dat deze vereniging zich al zo'n dertig jaar beijvert voor de totstandkoming van diverse vormen van groepswoningen. Reden genoeg om dit contact te leggen en waar mogelijk elkaar te ondersteunen; zie ook www.lvgo.nl.

 

 

 

12 maart 2013

Workshop ontwerpproces CPO Akkerstraat 'De Schrijver'

Zoals eerder bericht is het ontwikkeltraject van CPO project De Schrijver van start gegaan dit jaar. In maart vond de eerste architectenworkshop plaats op kantoor van MAG architecten. Met elkaar en de architect zijn de toekomstige bewoners op zoek gegaan naar de gewenste identiteit van hun woongebouw. Ook hebben ze onderzocht welke kwaliteiten van de bestaande school en de omgeving hen aanspreken en wat ze juist graag veranderd zien. 

 


 

6 maart 2013

Grote opkomst platform Den Bosch

We waren voorbereid op een grote opkomst omdat er een uitgebreid artikel in het Brabants Dagblad was verschenen over de initiatieven van Kilimanjaro. Een toeloop van 100 mensen overtrof echter de verwachtingen en vroeg het nodige improvisatievermogen, van ons en van onze gastvrouwen van In de Roos. Heel veel dank daarvoor! De volgende keer zorgen we wel voor een grotere ruimte...

De nieuwkomers luisterden met aandacht in een bloedhete zaal naar de presentatie. Goede vragen en later veel enthousiaste reacties. Voor mensen die Kilimanjaro al kenden was er een verdiepingsslag: Stephan Mausen van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) uit Eindhoven gaf een toelichting over het proces van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 

Veel belangstelling was er om favoriete locaties aan te geven. Vooral de bestaande gebouwen, waarvan er in en om Den Bosch veel prachtige exemplaren te vinden zijn, waren bijzonder in trek om herbestemd te worden tot nieuwe woonomgeving. Binnenkort gaan we dan ook vervolgbijeenkomsten organiseren rondom de meest genoemde locaties. In het voorjaar, als het weer wat aangenamer is bieden we belangstellenden de gelegenheid om een paar plekken 'live' te bezoeken in de vorm van een gezamenlijke picknick ter plaatse: de Isabellakazerne en Coudewater. Tegen die tijd sturen we een mail rond om je hierover verder te informeren.

Hieronder een paar locaties uitgelicht: basisschool Bartjes, Isabellakazerne, basisschool Kameleon en klooster Mariënburg (van linksboven met de klok mee).

 


 

27 februari 2013

Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid subsidieert ontwikkeling van Zorgzame Buurten 

Zorgzame Buurt: wat kun jij betekenen?

Het idee voor de Zorgzame Buurt is ontstaan toen wijkbewoners aan Kitty Hesen van KilimanjaroWonen vertelden dat ze graag in hun bestaande buurt samen op een prettige manier oud wilden worden. Een buurt waar ze gemakkelijk een beroep op elkaar kunnen doen en iets voor elkaar kunnen betekenen. KilimanjaroWonen heeft deze vraag aangegrepen om een pilot te starten. Met buurtbewoner José Bielderman is Kitty gaan onderzoeken waar behoefte aan was in hun wijk. Dat bleek onder andere een plek te zijn waar mensen laagdrempelig binnen kunnen lopen. Een woningcorporatie heeft als handreiking in Eindhoven een huurwoning beschikbaar gesteld waar buurtbewoners activiteiten organiseren voor elkaar: een High Tea, Franse converstatie, boekbesprekingen, samen eten, sportief wandelen, fietstochten maken en nog veel meer. Vóór buurtbewoners dóór buurtbewoners. Belangrijk is dat mensen het gevoel hebben dat ze nergens toe verplicht zijn. Het initiatief begon heel simpel en binnen de kortste keren waren er 30 actieve deelnemers.

Onze overtuiging is dat in iedere buurt en in ieder dorp wel locaties te vinden zijn waar je met weinig middelen leuke activiteiten en ontmoetingen kunt organiseren. Het gaat niet om veel geld of grote voorzieningen maar om burgers daar waar nodig een steuntje te geven bij de start. 

In onderling overleg is vervolgens in de Zorgzame Buurt een burenhulpdienst gestart. De coördinatie vindt bij toerbeurt plaats. De coördinator draagt die dag een tasje bij zich met daarin een telefoon en een lijstje met namen. Als iemand belt die bijvoorbeeld zijn hond uitgelaten wil hebben zoekt de coördinator er iemand bij die op dat moment wil en kan inspringen.

 

Vraagverlegenheid doorbreken

In de Zorgzame Buurt zien wij als cruciale opgave niet zozeer het bieden van aanbod, maar vooral het verminderen van schroom om hulp te vragen. Veel mensen zijn bereid om een ander te helpen, maar hulp vragen is een stuk moeilijker en wordt vaak te lang uitgesteld. Hoe doorbreek je die vraagverlegenheid? Lilian Linders, associate lector bij Fontys Hogeschool Sociale Studies, die onderzoek heeft gedaan naar informele netwerken in buurten, is uitgenodigd om met buurtbewoners te praten over dit onderwerp. De oplossing zit in kleine dingen die professionals soms over het hoofd zien. Een tipje van de sluier: wederkerigheid is belangrijk. Het helpt mensen met een hulpvraag al als je aan hen vraagt: wat zou je terug kunnen doen? En vergis je niet: ook jonge mensen kunnen een aanbod van een oudere buurtbewoner heel goed gebruiken. 

 

Subsidie van Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid 

Al snel bleken ook andere buurten belangstelling te hebben voor de pilot in Eindhoven. We zien dat op tal van plaatsen vergelijkbare initiatieven ontstaan en wij willen een platform en kennisnetwerk bieden om ervaringen te delen. Het gaat niet alleen om het creëren van aanbod, maar ook om te stimuleren dat mensen durven vragen als ze hulp of gewoon wat aandacht nodig hebben. Dit is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als men kwetsbaar en minder vitaal wordt.

Het is een steun in de rug voor KilimanjaroWonen dat er een subsidie is toegekend om ons pionierswerk verder uit te breiden. 

 


 

1 februari 2013

Aankondiging platform bijeenkomst Eindhoven op woensdag 13 maart

De eerste platformbijeenkomst van het jaar vindt in Eindhoven plaats:

Woensdag 13 maart van 19.30u - 21.00u

Locatie: De Etalage

Mecklenburgstraat 1

Programma:

Vormgeven aan duurzaamheid
- Stand van zaken lopende projecten
- Laatste ontwikkelingen met betrekking tot locaties
- Informeel napraten met ons en met elkaar

 

Toelichting projecten en locaties:

1 Ontwikkeling van school Akkerstraat is van start gegaan met 10 deelnemers, een bijzonder moment! Er worden nog nieuwe deelnemers gezocht voor de in totaal ca. 20 wooneenheden.
2. We hebben 
namens Kilimanjaro een plan ingediend voor één van de historische panden op het NRE terrein; een reactie van de gemeente volgt in februari/maart.
3. Voor kl
oostercomplex Groot Bijstervelt in Oirschot hebben we eerder een plan ingediend in het kader van een marktconsultatie. Nu wordt het landgoed officieel te koop aangeboden door gemeente Oirschot; we zijn in combinatie met anderen een bod aan het voorbereiden.
4. In Waalre 
komt geleidelijk meer zicht op mogelijke ontwikkelingen in Ekenrooi-Zuid.
5. We hebben 
contact met gemeente Eindhoven over maatschappelijk vastgoed dat leegkomt, zoals vooroorlogse basisschool Drents Dorp en buurthuis Oes Hoes in Drents Dorp.
6. Verschillende kerken komen of
 zijn beschikbaar voor mogelijke  herontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de St Janskerk aan de Arthurlaan.


Gratis toegankelijk voor vrienden, introducés en belangstellenden.

 


 

1 februari 2013

Aankondiging platform bijeenkomst Den Bosch op woensdag 6 maart

De eerste platformbijeenkomst van het jaar vindt in Den Bosch plaats:

Woensdag 6 maart van 19.30u - 21.00u

Locatie: Lunchroom In de Roos

Zuiderparkweg 282

Programma:

Uitleg proces Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
- Toelichting woonconceptontwikkeling
- Toelichting financiën
- Laatste ontwikkelingen met betrekking tot locaties
- Informeel napraten met ons en met elkaar

Toelichting locaties:

Een groot aantal Bosschenaren heeft een voorkeur voor locaties doorgegeven. Dit heeft geleid tot een selectie van locaties die we als eerste nader gaan onderzoeken.
1. Mariënburg: de Congregatie JMJ is op dit moment bezig met de voorbereiding van een haalbaarheidsonderzoek. Een gedeelte herontwikkelen tot wooneenheden wordt hierin meegenomen. Dit haalbaarheidsonderzoek zal ongeveer 6 maanden vergen. Wij blijven in deze periode in contact met het bestuur van de Concregatie.
2 Basisschool de Kameleon: gesprek met gemeente Den Bosch staat gepland om deze locatie verder te onderzoeken.
3 Sportvelden Jan Sluyterlaan: ook hierover gaan we verder in gesprek met de gemeente over mogelijkheden en voorwaarden.
4 Coudewater: valt onder gemeente Den Bosch maar is eigendom van GGZ. Nemen we mee in gesprek met gemeente.
5 Isabellakazerne: hierover is contact gelegd met gemeente Vught. Vooralsnog is hier nog geen ontwikkeling mogelijk en wordt het complex bewoond in tijdelijk beheer.
6 Sint Catrien: hiermee kunnen we voorlopig niets, omdat we moeten wachten op besluit van het Bisdom over welke kerken in gebruik zullen blijven voor de eredienst en welke niet. Besluitvorming hierover zal naar verwachting ergens in 2013 plaatsvinden.


Gratis toegankelijk voor vrienden, introducés en belangstellenden.

 


 

20 januari 2013

Nieuwsbericht op Omroep Brabant

Magdaleen Kroese van Kilimanjaro en Claudia Schmid, één van de toekomstige bewoners staan reporters van Omroep Brabant te woord in de school aan de Akkerstraat. Je kunt het nieuwsitem bekijken door op deze link te klikken.

 

 


 

19 januari 2013

Op bezoek in Culemborg

Met ongeveer 20 mensen hebben we een leerzaam bezoekje gebracht aan het nieuwbouwproject Eva Lanxmeer (zie hieronder). Het was interessant om te horen hoe de initiatiefnemers zo'n bijzonder woonproject tot stand hebben gebracht, wat hun drijfveren waren, waar ze allemaal tegenaan liepen en waarom ze nu met zoveel plezier hier wonen. We werden hartelijk ontvangen in de gemeenschappelijke ruimte en kregen daarna een rondleiding in de sneeuw. Mooi om te zien hoe binnen het project zoveel verschillende woningen gerealiseerd zijn binnen een uniforme uitstraling.

 

 


 

23 december 2012

Planvoorstel ingediend voor NRE terrein

Gemeente Eindhoven biedt aan alle belangstellenden de mogelijkheid om hun gedachten over de toekomst van het NRE terrein kenbaar te maken. In een eerder stadium was een masterplan gemaakt voor deze unieke plek, maar door de tijd is dit plan achterhaald. Nu is het idee om het terrein stapsgewijs te laten ontwikkelen door toekomstige eindgebruikers. Uitgangspunt is dat alle bijzondere bestaande gebouwen een nieuw leven krijgen en dat er tussenin gebouwd kan worden volgens een nader te bepalen verkavelingsplan. Alles moet gaan ontstaan uit de aangeleverde ideeën. Omdat duidelijk was geworden dat dit terrein een geliefde plek is voor een aantal Kilimanjaro vrienden hebben we een voorstel ingediend voor herontwikkeling van het gebouw aan de Nachtegaallaan, een zeer geschikt gebouw voor dit doel. Samen met BIEB opteren we verder voor een stuk grond waarop duurzame nieuwbouw mogelijk is. Voorjaar 2013 zal de gemeente laten weten met welke initiatieven ze verder wil gaan.

 


 

21 december 2012

Excursie naar voorbeeldproject in Culemborg zaterdag 19 januari

Eva Lanxmeer in Culemborg is volledig gebouwd als energiezuinige en duurzame wijk onder moderne architectuur. Vanaf de start was er een grote bewonersbetrokkenheid en veel aandacht voor de sociale cohesie tussen bewoners.

Het plan omvat ca. 250 woningen, waarvan een gedeelte is gecombineerd met kantoorruimte, ateliers en werkplaatsen. Uitgangspunt voor het energieconcept van de woningen en gebouwen is de Trias Energetica:
- voorkom onnodig gebruik
- gebruik duurzame/eindeloze bronnen
- gebruik eindige bronnen verstandig

In de wijk staan een paar bijzondere gebouwen. Zo is er een eigen waterzuiveringsinstallatie, een ecologische stadsboerderij en een project gebouwd met experimentele en duurzame technieken.


Zaterdag 19 januari organiseert KilimanjaroWonen een excursie voor max. 25 personen naar project 'Het Kwarteel' in deze buurt. Een complex bestaande uit 23 koopappartementen voor 45-plussers. Bewoners hanteren als basisprincipe 'privacy gecombineerd met goed nabuurschap'. Men hoopt zo langer met plezier zelfstandig te kunnen blijven wonen door onderling contact en burenhulp. Een mooi project om te gaan bekijken en zo ook wijzer te worden over je eigen woonwensen!

Opgeven kan via een mail naar kitty@kilimanjarowonen.nl. Gratis voor vrienden, overige belangstellenden betalen € 10 pp.