13 juli 2013

Opstart activiteiten in Utrecht

Vanuit Utrecht kwam de vraag of wij met KilimanjaroWonen ook hier onze diensten aan zouden kunnen bieden. Omdat de persoon in kwestie zelf zo bereidwillig was om een eerste bijeenkomst voor te bereiden hebben we hier ja tegen gezegd. Zo komt het dat we op woensdag 18 september een avond organiseren in de Kargadoor aan de Oude Gracht. Een twintigtal mensen heeft zich al ingeschreven via de initiatiefnemer, dhr. Wormer, maar er is nog ruimte voor een tiental mensen om zich aan te sluiten. 

Een mooie manier om voet aan de grond te krijgen in de Domstad!

 


 

12 juli 2013

Fietstocht Eindhoven langs school Begoniastraat en NRE terrein

Vrijdag 30 augustus 16.00u - 18.00u
fietstocht langs locaties in Eindhoven:
- scholen Begoniastraat en Geraniumstraat
- NRE locatie Nachtegaallaan

De eerste bijeenkomst in Eindhoven na de zomer willen we organiseren in de vorm van een fietstocht langs twee kansrijke bijzondere locaties. We beginnen in Stratum bij twee vooroorlogse schoolgebouwen aan de Begoniastraat en Geraniumstraat. Om de hoek bij de monumentale Gerarduskerk, waarvoor momenteel een burgerinitiatief zich bezighoudt met mogelijke toekomstige invulling. Een heel geliefde wijk met een hart, waar de vrijdagse weekmarkt voor veel levendigheid zorgt. Beide gebouwen, in bezit van gemeente Eindhoven zijn niet meer als school in gebruik en zullen binnenkort 'op de markt' komen. We willen graag onderzoeken of er voldoende belangstelling is onder onze vrienden om hiermee aan de slag te gaan.

Vervolgens gaan we naar het NRE terrein, waar we ons oog hebben laten vallen op het zogenaamde 'gebouw 2' aan de Nachtegaallaan, een vooroorlogs pand met een bijzondere geschiedenis en karakteristieke uitstraling. Ook hebben we in samenwerking met BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) een idee aangeleverd voor kleinschalige nieuwbouw van energiezuinige 'strobaal'woningen op het terrein. Inmiddels is er een vervolgstap gezet door gemeente Eindhoven in het proces van de marktconsultatie. Komend najaar worden geïnteresseerde partijen uitgenodigd om een bieding te doen op hun favoriete pand of perceel, dus daar zijn wij ons op aan het voorbereiden. We zijn benieuwd wie zijn enthousiasme in daden om wil gaan zetten!

Na afloop van deze fietstocht, hopelijk met mooi weer, gaan we ergens in de buurt van de NRE locatie iets drinken om na te praten, ideeën uit te wisselen en vervolgacties af te spreken.

Wil je graag mee, meld je dan aan via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

10 juli 2013

Vereniging in Waalre opgericht rondom locatie Ekenrooi-zuid

Kilimanjaro is al geruime tijd betrokken bij de mogelijke ontwikkeling van een locatie in Ekenrooi-zuid in Waalre. Een prachtig perceel in het buitengebied van zo'n 16 ha, dat door de huidige eigenaar-bewoners ingebracht wordt om met een groep enthousiaste mensen een nieuw woongebied te realiseren. Het doel is behoud van het landelijke karakter, dus een ruime opzet van de woningen. Creëren van een rustig en veilig woonmilieu waar de bewoners met behoud van privacy op elkaar betrokken zijn.En een energiebewuste manier van ontwikkelen is ook een belangrijk uitgangspunt.

Tijdens het voortraject hebben we ons beijverd om dit plan opgenomen te laten worden in de nieuwe structuurvisie van gemeente Waalre. Dat is gelukt! Meer informatie is op de site van gemeente Waalre te lezen. Nu is het nog de vraag binnen welke periode een dergelijke ontwikkeling mogelijk is; de volgende uitdaging om het project binnen bereik te brengen.

Een actieve kerngroep heeft vooruitlopend op dit moment een ontwikkelvereniging opgericht, de 'Vrienden van het Achtereind'. Ook een goed instrument om de belangen te behartigen van de initiatiefgroep. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Voor wie meer wil weten over dit project: neem contact met ons op.

 


 

8 juli 2013

Excursie woongemeenschap Aquarius in Eindhoven

Woensdag 11 september 19.30u - 21.00u
Mechelenlaan 4G Eindhoven

In Woensel-noord in de wijk de Tempel staan 35 woningen in een vierkant met in het midden een prachtige centrale binnentuin. Alle bewoners hebben een eigen voor-en achtertuin, maar alle huizen kijken uit op de gedeelde tuin. In dit wooncomplex is ook een gemeenschappelijke ruimte waar men elkaar kan ontmoeten maar die ook gebruikt kan worden om een verjaardag te vieren.

Men respecteert elkaars privacy, maar hecht wel belang aan aandacht voor elkaar en mensen helpen elkaar met kleine dingen zonder dat dit uitmondt in intensieve zorg. Kortom een woongemeenschap met een ouderwetse vorm van burenhulp.

Woongemeenschap Aquarius bestaat binnenkort 25 jaar en mensen hebben dus ruime ervaring in het leven binnen een kleinschalige woonvorm met gemeenschappelijke voorzieningen. Daarnaast biedt dit project sociale huurwoningen. Wij horen op platform bijeenkomsten regelmatig de vraag of huur mogelijk is. Wij bevelen deze excursie aan voor iedereen die wil horen en zien wat de ervaring ons kan leren.
Meld je aan via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

6 juli 2013

Stand van zaken klooster Mariënburg Den Bosch

Een locatie die al veel langer onze belangstelling heeft vanwege de prachtige ligging en unieke geschiedenis. Vrijdag 5 juli hebben we een gesprek gehad met Jasper van Deursen, die namens de zusters van JMJ een haalbaarheidsstudie uitvoert met als doel in het najaar van 2013 de zuters van JMJ verschillende toekomstscenario's aan te bieden. Daarna zullen de zusters aangeven welke scenario's de voorkeur hebben en dan volgt een verdiepend onderzoek. Eind 2013 verwachten wij meer informatie. Dus voor degenen die hier hun zinnen op hebben gezet: we houden de mogelijkheid open dat hier op termijn eigen woonruimte ontwikkeld kan worden.
 


 

1 juli 2013

Ontwikkelproces CPO Akkerstraat 'De Schrijver'

De huidige groep deelnemers, inmiddels 15  verenigingsleden, is druk bezig onder begeleiding van BIEB en MAG architecten om hun toekomstige woongebouw vorm te geven. Een mooi proces, intensief en niet altijd eenvoudig, maar het Voorlopig Ontwerp is bijna gereed. De mensen weten nog niet welke woning ze straks definitief gaan krijgen, in de oude school of de nieuwbouw, op begane grond of zolder, maar een eerste proefverkaveling heeft wel meer inzicht gegeven. Ook als de groep 'vol' zit zoekt de vereniging nog nieuwe leden, al is het maar voor de wachtlijst. Op de eigen website www.wonenindeschrijver.nl is ook informatie te vinden. Hieronder een foto van een architectenworkshop en rechts het beeld dat is ontstaan als resultaat van de zoektocht naar een gezamenlijke identiteit.

 


 

29 juni 2013

Klooster Groot Bijstervelt Oirschot helaas niet beschikbaar

Vandaag is officieel bekend geworden - via het Eindhovens Dagblad - dat het klooster Groot Bijstervelt in Oirschot niet beschikbaar komt voor ontwikkeling door een CPO groep. Het is 'gegund' aan de eigenaar van De Meeuw Groep uit Oirschot, die hier als kasteelheer met zijn familie wil gaan wonen. Wat ons betreft een merkwaardige interpretatie van het gegeven 'maatschappelijke betekenis' dat als voorwaarde was opgenomen bij de aankoop van het klooster door gemeente Oirschot van de paters Montfortanen. De wegen van de politiek zijn ondoorzichtig... Jammer is het zeker, het was een prachtige ontwikkellocatie geweest!

 


 

28 juni 2013

Verslag fietstocht Den Bosch

Vrijdag 28 juni fietsten en reden 16 mensen mee om 4 locaties in Den Bosch en Vught te gaan bekijken. We startten met een wandeling over het terrein van Coudewater. Een mooie parkachtige omgeving waar twee oude panden de belangstelling trokken. De mogelijkheden om in bestaande panden te kunnen gaan ontwikkelen zijn op dit terrein onzeker. Er is meer kans om nieuwbouw te gaan ontwikkelen via CPO. Vanwege de onzekerheden is besloten voorlopig deze locatie buiten beschouwing te laten.

Vervolgens gingen we naar basisschool De Bartjes aan de Dageraadstraat. Hier was vooral veel enthousiasme over de mogelijkheid een grote tuin aan te leggen grenzend aan de Aa. Ook de nabijheid van de Bossche binnenstad sprak veel mensen aan. Momenteel ontwikkelen gemeente Den Bosch en Brabant Wonen een wijkvisie voor de Barten, waarvan de school onderdeel is. Eind 2013 verwachten we meer duidelijkheid hierover.

Dichtbij De Bartjes ligt basisschool De Kameleon met uitzicht op het park De IJzeren Vrouw. Deze zomer komt het gebouw vrij en de gemeente wil hier toekomstige gebruikers de mogelijkheid bieden een ontwikkeling op te starten. De selectieprocedure start dit najaar en KilimanjaroWonen gaat haar best doen hiervoor in aanmerking te komen. Er is ruimte voor 9 á 10 wooneenheden en de speelplaats kan een grote gemeenschappelijke tuin worden. Veel waardering was er voor de ligging en het mooie uitzicht op bomen en water.

Het laatste bezoek was aan de Isabellekazerne in Vught. Een van de deelnemers verwoordde haar ervaring als volgt: 'Als een ordinair chauvinistische Bosschenaar riep ik vrijdag dat in NOOIT in Vught zou gaan wonen. Ik ben aan een herijking toe: De Isabellakazerne is te gek!'. We hebben over het terrein geslenterd en gefantaseerd over een kleine hechte woongemeenschap met ruimte voor kleine bedrijven, ontmoetingsplaatsen en moestuinen. Op dit moment is een burgerinitiatief bezig om met input van belangstellenden een totaalvisie te ontwikkelen op deze plek. Wij zijn in gesprek met deze groep en de vraag aan ons is te peilen wat de belangstelling is vanuit Kilimanjaro om hier in CPO woonruimte te ontwikkelen. 

Mensen die geïnteresseerd zijn in één van bovengenoemde locaties in en om Den Bosch kunnen zich aanmelden bij KilimanjaroWonen om hun voorkeur door te geven. Na de zomer gaan we weer actief aan de slag!

 


 

1 juni 2013

Interactieve bijeenkomst Isabellakazerne vrijdag 14 juni

Een aantal weken geleden hebben we met een groep belangstellenden de Isabellakazerne bezocht om kennis te maken met deze bijzondere plek. Nu is er een mogelijkheid om - samen met andere geïnteresseerde partijen - te onderzoeken welke ontwikkelingsscenario's denkbaar zijn. Deze bijeenkomst komt voort uit een burgerinitiatief, waar de gemeente Vught positief tegenover staat. We worden welkom geheten vanaf 19.30u in 't Stroopsoldaatje'.
Vrijdag 14 juni - 20.00u - 22.30u
grand-café 't Stroopsoldaatje
Reutsedijk 7 Vught 

 


 

30 mei 2013

Fietstocht langs scholen Den Bosch 4 juni gaat niet door!

Van uitstel komt geen afstel! Op dit moment hebben we besloten dat de fietstocht van dinsdag 4 juni langs basisscholen Kameleon, de Bartjes en de Vlieger niet doorgaat, omdat er nog teveel onzekerheden zijn met betrekking tot verwerving van deze schoolgebouwen. 
We gaan nu het bezoek aan het terrein van Coudewater (zie hieronder) combineren met een fietstocht langs scholen de Bartjes en de Kameleon. De Vlieger laten we even buiten beschouwing omdat deze locatie toch niet op korte termijn beschikbaar zal komen. De beide andere basisscholen kunnen we nu ook nog niet van binnen bezoeken - dat wordt pas na de zomer mogelijk - maar we kunnen wel een indruk krijgen van de buitenzijde.
De nieuwe datum wordt:
Vrijdag 28 juni 16.30u - 18.30u
verzamelen op parkeerterrein Coudewater (naast hoogbouw bij entree terrein), Berlicumseweg Den Bosch
Aanmelden via info@kilimanjarowonen.nl
Onze welgemeende excuses voor het uitstel en de verwarring die hierdoor is ontstaan!