22 mei 2013

Voortgang NRE terrein Eindhoven

Er zit niet echt vaart in, maar achter de schermen gebeurt er wel van alles. Eigenlijk zouden alle plan-indieners begin maart bericht krijgen van gemeente Eindhoven op wat voor manier hun ideeën vorm zouden krijgen op het NRE terrein. Ook wij wachtten met spanning op dit moment, omdat we graag aan de slag willen met de groep mensen die hier belangstelling voor heeft getoond. Door de vele inzendingen en het plotselinge vertrek van wethouder Mary Fiers is er vertraging ontstaan bij de gemeente, dus nog even geduld. We verwachten vóór de zomer meer te kunnen melden.Hieronder rechts gebouw 2, waarvoor we een planvoorstel hebben ingediend.

 

 


 

4 mei 2013

Weer een stapje verder met CPO Akkerstraat

Het project dat Kilimanjaro geïniteerd heeft aan de Akkerstraat in Eindhoven, renovatie en uitbreiding van een monumentaal schoolgebouw, ontwikkelt zich steeds verder. De toekomstige bewoners hebben zelf enorm veel stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk woonconcept. Ook hebben ze bedacht op wat voor manier nieuwe deelnemers het best geïntroduceerd kunnen worden in het proces. Het is een grote stap om deel te gaan nemen en mensen hebben tijd nodig om het gedachtengoed eigen te maken en de anderen te leren kennen. Daarom hebben ze een welkomstcommissie in het leven geroepen en de mogelijkheid van een aspirant-lidmaatschap ingevoerd. Het loopt goed en voor wie wil: er is nog ruimte voor zo'n 5 tot 8 wooneenheden. In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 4 mei werd een bijlage gewijd aan nieuwe initiatieven voor 'ouderen'wonen (zelf spreken we liever over 'gevorderden'); ook dit initiatief kreeg ruimschoots aandacht.

 


 

25 april 2013

Locatie in Vught: de Isabellakazerne

Op een mooie zomeravond organiseerde Kilimanjaro een rondwandeling over het terrein van de Isabellakazerne in Vught. Een prachtige historische locatie met veel bijzondere gebouwen in een parkachtige setting. Daarna, tijdens een kop koffie op het terras van 's Stroopsoldaatje (heel toepasselijk) hebben we met elkaar gebrainstormd over de mogelijkheden die iedereen ziet om hier een woonmilieu te gaan ontwikkelen. Op dit moment zijn veel gebouwen in tijdelijk gebruik, terwijl er wordt nagedacht over een permanente nieuwe toekomst. Wij hebben ons aangemeld voor de denktank, dus we zitten dicht bij het vuur!

 

 


 

13 april 2013

Eerste stappen in Nijmegen

Voorzichtig zetten we de eerste stappen in Nijmegen. Els van Daal, die sinds een tijdje meeloopt met Kilimanjaro, is mede organisator van een groots opgezet straatfeest rondom het behoud van verpleeghuis Margriet. Een prachtig gebouw dat al een lange historie heeft in deze wijk, maar dat nu op de nominatie staat om gesloopt te worden om nieuwbouw mogelijk te maken. 

Kitty Hesen gaf samen met José Bielderman een workshop over de Zorgzame Buurt in een partytent: meer improvisatie is haast niet denkbaar! De mensen die deelnamen lieten blijken dat ze wel mogelijkheden zagen om ook van deze wijk een Zorgzame Buurt te maken, daarbij op weg geholpen door Kilimanjaro.

 


 

4 april 2013

Vervolgactiviteiten Den Bosch

Zoals eerder aangekondigd hebben we in Den Bosch vervolgactiviteiten gepland om samen in te zoomen op een aantal vaak genoemde locaties. Voor alle activiteiten geldt dat je 'vriend van Kilimanjaro' moet zijn om deel te nemen, dus ben je dit nog niet, geef jezelf dan op via het formulier dat te vinden is onder het hoofdje VRIENDEN op deze website.

Als je aan één of meerdere bijeenkomsten wilt deelnemen, laat het ons even weten via info@kilimanjarowonen.nl zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Donderdag 25 april van 19.00u - 20.30u: dolen en sfeer proeven op het terrein van de Isabella kazerne (Reutsedijk 7 - vanaf Den Bosch naar de Postweg en 1e straat rechts; bij de hoofdpoort wordt u door ons opgewacht). We willen samen rondlopen, kijken en dromen over wat hier mogelijk is. Aansluitend met elkaar wat drinken en ideeën uitwisselen in het theehuisje op het terrein. Inmiddels hebben we ons ook gemeld op de site van de Isabella Kazerne.  

 

Vrijdag 24 mei van 16.30u - 18.00u: net voor het weekend een late-middag-picknick op het terrein van Coudewater (Ingang vanaf de Berlicumseweg en dan de weg volgen. Parkeren op de parkeerplaats bij kantoor hoogbouw aan het begin van het terrein; hier wordt u door ons opgewacht). Ook hier lopen, kijken, voelen en dromen. En natuurlijk kennismaken met andere geïnteresseerden.

 

Dinsdag 4 juni om 19.30u: bijeenkomst rondom de mogelijkheden van ontwikkeling van basisscholen de Vlieger, de Bartjes en de Kameleon. Een fietstocht langs deze gebouwen op een hopelijk mooie zomeravond. Nadere informatie volgt binnenkort.

Behalve voor bovengenoemde locatis is er veel belangstelling getoond voor het Mariënburg Klooster, het Capucijnenklooster en het Marokkaans Consulaat. Ook hiermee zijn we bezig, maar dit onderzoek vergt een langer traject.

 


 

27 maart 2013

Interessant overleg met LVGO

Kilimanjaro is inmiddels een paar jaar actief haar gedachtengoed aan het uitdragen. Tijdens een overleg met twee bestuursleden van de Landelijke Vereniging van Groepswonen van Ouderen bleek dat deze vereniging zich al zo'n dertig jaar beijvert voor de totstandkoming van diverse vormen van groepswoningen. Reden genoeg om dit contact te leggen en waar mogelijk elkaar te ondersteunen; zie ook www.lvgo.nl.

 

 

 

12 maart 2013

Workshop ontwerpproces CPO Akkerstraat 'De Schrijver'

Zoals eerder bericht is het ontwikkeltraject van CPO project De Schrijver van start gegaan dit jaar. In maart vond de eerste architectenworkshop plaats op kantoor van MAG architecten. Met elkaar en de architect zijn de toekomstige bewoners op zoek gegaan naar de gewenste identiteit van hun woongebouw. Ook hebben ze onderzocht welke kwaliteiten van de bestaande school en de omgeving hen aanspreken en wat ze juist graag veranderd zien. 

 


 

6 maart 2013

Grote opkomst platform Den Bosch

We waren voorbereid op een grote opkomst omdat er een uitgebreid artikel in het Brabants Dagblad was verschenen over de initiatieven van Kilimanjaro. Een toeloop van 100 mensen overtrof echter de verwachtingen en vroeg het nodige improvisatievermogen, van ons en van onze gastvrouwen van In de Roos. Heel veel dank daarvoor! De volgende keer zorgen we wel voor een grotere ruimte...

De nieuwkomers luisterden met aandacht in een bloedhete zaal naar de presentatie. Goede vragen en later veel enthousiaste reacties. Voor mensen die Kilimanjaro al kenden was er een verdiepingsslag: Stephan Mausen van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) uit Eindhoven gaf een toelichting over het proces van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 

Veel belangstelling was er om favoriete locaties aan te geven. Vooral de bestaande gebouwen, waarvan er in en om Den Bosch veel prachtige exemplaren te vinden zijn, waren bijzonder in trek om herbestemd te worden tot nieuwe woonomgeving. Binnenkort gaan we dan ook vervolgbijeenkomsten organiseren rondom de meest genoemde locaties. In het voorjaar, als het weer wat aangenamer is bieden we belangstellenden de gelegenheid om een paar plekken 'live' te bezoeken in de vorm van een gezamenlijke picknick ter plaatse: de Isabellakazerne en Coudewater. Tegen die tijd sturen we een mail rond om je hierover verder te informeren.

Hieronder een paar locaties uitgelicht: basisschool Bartjes, Isabellakazerne, basisschool Kameleon en klooster Mariënburg (van linksboven met de klok mee).

 


 

27 februari 2013

Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid subsidieert ontwikkeling van Zorgzame Buurten 

Zorgzame Buurt: wat kun jij betekenen?

Het idee voor de Zorgzame Buurt is ontstaan toen wijkbewoners aan Kitty Hesen van KilimanjaroWonen vertelden dat ze graag in hun bestaande buurt samen op een prettige manier oud wilden worden. Een buurt waar ze gemakkelijk een beroep op elkaar kunnen doen en iets voor elkaar kunnen betekenen. KilimanjaroWonen heeft deze vraag aangegrepen om een pilot te starten. Met buurtbewoner José Bielderman is Kitty gaan onderzoeken waar behoefte aan was in hun wijk. Dat bleek onder andere een plek te zijn waar mensen laagdrempelig binnen kunnen lopen. Een woningcorporatie heeft als handreiking in Eindhoven een huurwoning beschikbaar gesteld waar buurtbewoners activiteiten organiseren voor elkaar: een High Tea, Franse converstatie, boekbesprekingen, samen eten, sportief wandelen, fietstochten maken en nog veel meer. Vóór buurtbewoners dóór buurtbewoners. Belangrijk is dat mensen het gevoel hebben dat ze nergens toe verplicht zijn. Het initiatief begon heel simpel en binnen de kortste keren waren er 30 actieve deelnemers.

Onze overtuiging is dat in iedere buurt en in ieder dorp wel locaties te vinden zijn waar je met weinig middelen leuke activiteiten en ontmoetingen kunt organiseren. Het gaat niet om veel geld of grote voorzieningen maar om burgers daar waar nodig een steuntje te geven bij de start. 

In onderling overleg is vervolgens in de Zorgzame Buurt een burenhulpdienst gestart. De coördinatie vindt bij toerbeurt plaats. De coördinator draagt die dag een tasje bij zich met daarin een telefoon en een lijstje met namen. Als iemand belt die bijvoorbeeld zijn hond uitgelaten wil hebben zoekt de coördinator er iemand bij die op dat moment wil en kan inspringen.

 

Vraagverlegenheid doorbreken

In de Zorgzame Buurt zien wij als cruciale opgave niet zozeer het bieden van aanbod, maar vooral het verminderen van schroom om hulp te vragen. Veel mensen zijn bereid om een ander te helpen, maar hulp vragen is een stuk moeilijker en wordt vaak te lang uitgesteld. Hoe doorbreek je die vraagverlegenheid? Lilian Linders, associate lector bij Fontys Hogeschool Sociale Studies, die onderzoek heeft gedaan naar informele netwerken in buurten, is uitgenodigd om met buurtbewoners te praten over dit onderwerp. De oplossing zit in kleine dingen die professionals soms over het hoofd zien. Een tipje van de sluier: wederkerigheid is belangrijk. Het helpt mensen met een hulpvraag al als je aan hen vraagt: wat zou je terug kunnen doen? En vergis je niet: ook jonge mensen kunnen een aanbod van een oudere buurtbewoner heel goed gebruiken. 

 

Subsidie van Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid 

Al snel bleken ook andere buurten belangstelling te hebben voor de pilot in Eindhoven. We zien dat op tal van plaatsen vergelijkbare initiatieven ontstaan en wij willen een platform en kennisnetwerk bieden om ervaringen te delen. Het gaat niet alleen om het creëren van aanbod, maar ook om te stimuleren dat mensen durven vragen als ze hulp of gewoon wat aandacht nodig hebben. Dit is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als men kwetsbaar en minder vitaal wordt.

Het is een steun in de rug voor KilimanjaroWonen dat er een subsidie is toegekend om ons pionierswerk verder uit te breiden. 

 


 

1 februari 2013

Aankondiging platform bijeenkomst Eindhoven op woensdag 13 maart

De eerste platformbijeenkomst van het jaar vindt in Eindhoven plaats:

Woensdag 13 maart van 19.30u - 21.00u

Locatie: De Etalage

Mecklenburgstraat 1

Programma:

Vormgeven aan duurzaamheid
- Stand van zaken lopende projecten
- Laatste ontwikkelingen met betrekking tot locaties
- Informeel napraten met ons en met elkaar

 

Toelichting projecten en locaties:

1 Ontwikkeling van school Akkerstraat is van start gegaan met 10 deelnemers, een bijzonder moment! Er worden nog nieuwe deelnemers gezocht voor de in totaal ca. 20 wooneenheden.
2. We hebben 
namens Kilimanjaro een plan ingediend voor één van de historische panden op het NRE terrein; een reactie van de gemeente volgt in februari/maart.
3. Voor kl
oostercomplex Groot Bijstervelt in Oirschot hebben we eerder een plan ingediend in het kader van een marktconsultatie. Nu wordt het landgoed officieel te koop aangeboden door gemeente Oirschot; we zijn in combinatie met anderen een bod aan het voorbereiden.
4. In Waalre 
komt geleidelijk meer zicht op mogelijke ontwikkelingen in Ekenrooi-Zuid.
5. We hebben 
contact met gemeente Eindhoven over maatschappelijk vastgoed dat leegkomt, zoals vooroorlogse basisschool Drents Dorp en buurthuis Oes Hoes in Drents Dorp.
6. Verschillende kerken komen of
 zijn beschikbaar voor mogelijke  herontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de St Janskerk aan de Arthurlaan.


Gratis toegankelijk voor vrienden, introducés en belangstellenden.