10 maart 2014

De Schrijver bijna vergunningsgereed

Na een aantal maanden van hard werken, zowel door de toekomstige bewoners als door cpo-begeleiding en architect zijn de plannen nu zover uitgewerkt dat een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden voor de herontwikkeling van de voormalige Nutsschool aan de Akkerstraat. Het wordt een duurzaam gebouw, waarbij aardwarmte als energiebron wordt ingezet. De nieuwbouw gaat voldoen aan de hoogste eisen, en ook het vooroorlogse gebouw wordt verduurzaamd, mét behoud van authentieke elementen.

Nieuwe belangstellenden, ook voor de reservelijst, kunnen zich melden via www.wonenindeschrijver.nl

 


 

8 maart 2014

Excursie naar voorbeeldproject de Kersentuin in Leidsche Rijn

In april organiseren we een excursie naar een bijzondere wijk in Leidsche Rijn bij Utrecht, die helemaal is ontwikkeld vanuit particulier initiatief. Het grootste project dat BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), onze vaste samenwerkingspartner ooit gerealiseerd heeft. In totaal 94 woningen, verschillend in grootte en prijsklasse en van huur tot koop. Bindende factor is het duurzame karakter van de wijk, zowel in sociaal als technisch opzicht. Definitieve programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Zaterdag 19 april 11.00u - 12.30u
Locatie: De Kersentuin,  De Erven, Parkweg-noord, Leidsche Rijn Utrecht

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

8 maart 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Den Bosch

In mei is de eerstvolgende platformbijeenkomst in Den Bosch gepland, waar we onder andere aandacht besteden aan een mogelijke nieuwbouwlocatie aan de Jan Sluijtersweg. We zijn benieuwd welke ideeën naar boven komen als mensen helemaal vrij kunnen denken over een nieuw woongebouw: zo duurzaam en bijzonder als je zelf wilt! Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Woensdag 28 mei 19.30u - 21.30u 
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 Den Bosch

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

8 maart 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Eindhoven

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden elkaar en ons kunnen ontmoeten willen we organiseren in het gebouw dat binnenkort ontwikkeld gaat worden op het NRE terrein. Nu in tijdelijk gebruik door kunstenaars, wat de bijzondere mogelijkheden van het gebouw in beeld brengt. Een mooie gelegenheid om ontwikkeling via CPO in de praktijk toe te lichten. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Donderdag 24 april 19.00u - 20.30u.
Locatie: Nachtegaallaan 25 Eindhoven.

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

5 maart 2014

Mooie bijeenkomst ter voorbereiding bieding Kameleon

De eerste stappen zijn gezet om samen met de initiatiefgroep een bieding voor te bereiden voor realisatie van 8 tot 10 wooneenheden in het vooroorlogse schoolgebouw aan de Geldersedam. Deelname vraagt van de 9 potentiële kopers tijd en de bereidheid om financieel te investeren zonder zekerheid op een gunstige uitkomst. Maar het geeft ook veel positieve energie om samen aan de slag te zijn en te ontdekken dat de drijfveren veel overeenkomst vertonen. Tijdens een viertal bijeenkomsten wordt in nauw overleg toegewerkt naar een gezamenlijk woonconcept en een passend bod. Medio april moet de bieding worden ingediend.

 


 

28 februari 2014

Update Zorgzame Buurt

Inmiddels zijn in 4 wijken initiatieven opgestart. We zien in alle projecten dat bewoners samen vorm willen geven aan goed nabuurschap; we willen dit tot uitdrukking brengen met de naam 'ZorgSamenbuurt'. Bewoners van de Karpen in Eindhoven zijn gestart met laagdrempelige huiskamerbijeenkomsten. Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst is de buurttelefoon gepresenteerd en het volgende doel is een ontmoetingsruimte realiseren. In navolging van Prinsejagt 1, waar de pilot startte, komt nu ook in Prinsejagt 2 in Eindhoven een initiatief van de grond. Ruim 60 buurtbewoners zijn aan het inventariseren wat voor hun wijk goede activiteiten zijn. Eerste doel is een inloophuis voor dagelijkse ontmoeting, en eigenaar Woonbedrijf gaat hieraan meewerken. In de Bloemenwijk in Veghel is na de gebruikelijke manier van opstarten het initiatief op eigen wijze opgepakt. Bijzonder is het instellen van straatcontactpersonen in de wijk. En onlangs heeft in de Hof van Zeelst in Meerhoven (Eindhoven) een geslaagde bewonersbijeenkomst ertoe geleid dat ook hier gestart gaat worden het het realiseren van een Zorgzame Buurt.

 


 

29 januari 2014

Verdere verkenning gebouw 2 NRE terrein

Nu bekend is geworden dat de initiatiefgroep NREplan2 aan de slag kan met de herontwikkeling van gebouw 2 is het toch ineens heel anders om er weer rond te lopen. Een gebouw met bijzonder veel sfeer... Deze droomlocatie is nu onder andere in gebruik als tijdelijk restaurant "Stamppiet". En die stamppot smaakt goed!

 


 

12 januari 2014

Vormgeven aan de eigen woning

CPO- project Akkerstraat in Eindhoven is nu zover gevorderd dat de toekomstige bewoners aan de slag kunnen met de eigen woning. Sommige mensen hebben een maquette op schaal gemaakt om hun ideeën duidelijk te maken. Dan weet je hoe je vanaf de bank naar buiten kunt kijken, en hoe de zon in de ochtend in de patio schijnt... Voor MAG architecten is het nu mogelijk om de ramen in de buitengevels nog meer af te stemmen op de bewoners.

 


 

10 januari 2014

"Zorgzame buurt heeft de toekomst"

Een uitgebreid artikel over de Zorgzame Buurt in het Eindhovens Dagblad van 10 januari maakt duidelijk waarom het zo'n belangrijke ontwikkeling is. Intussen beginnen de initiatieven in andere buurten langzaam vorm te krijgen. Woon je zelf in een omgeving die je graag tot Zorgzame Buurt om zou vormen, neem dan contact op met ons!

 


 

20 december 2013

Bieding gebouw 2 NRE geaccepteerd!!

Mooi nieuws vlak voor de Kerst: de bieding van KilimanjaroWonen voor gebouw 2 is geaccepteerd! Begin 2014 starten de ontwerpsessies, waarin alle toekomstige gebruikers van het terrein zich gezamenlijk buigen over de inrichting van de openbare ruimte. De initiatiefgroep zoekt nog nieuwe mensen, dus meld je aan als je interesse hebt.