30 juni 2014

Alsof het er al staat..... CPO De Schrijver in de Akkerstraat Eindhoven


Na de zomer, zodra de omgevingsvergunning verleend is kan de bouw beginnen.

Nieuwe belangstellenden, ook voor de reservelijst kunnen zich melden via www.wonenindeschrijver.nl

 


 

4 juni 2014

Bieding Kameleon gegund!!

Een geweldig moment vandaag. De hele initiatiefgroep 'Kameleon' was uitgenodigd in het schoolgebouw aan de Geldersedam om van wethouder Jeroen Wijers het goede nieuws te horen: het plan 'school voor gevorderden' is als beste van alle ingediende plannen uit de bus gekomen. Een opsteker voor alle mensen die hier zo hard aan gewerkt hebben!
Alle lof ook voor gemeente Den Bosch, die zich strak houdt aan de voorgenomen planning. Voor de toekomstige bewoners betekent dat 'gas op de plank'. Gelukkig is er al veel voorwerk verricht. De ontwikkelvereniging zal binnen een paar weken opgericht zijn, waarna het CPO traject van start kan gaan onder begeleiding van BIEB en MAG architecten uit Eindhoven.
Op dit moment zijn er 9 deelnemende huishoudens, wellicht is er straks ruimte voor 1 of 2 extra leden. Sowieso kunnen er binnenkort reserveleden toetreden tot de vereniging. 

 


 

26 mei 2014

Platformbijeenkomst Den Bosch woensdag 28 mei

Woensdag 28 mei is er een platformbijeenkomst in Den Bosch, met thema Meergeneratie Wonen. Speciaal voor deze gelegenheid is Iris Elling uitgenodigd, deelnemer aan het project Meergeneratie Wonen in Nijmegen. Zij vertelt over haar wens om in een duurzame omgeving met verschillende generaties samen te wonen en samen te werken. In dit project worden duurzame huur- en koopwoningen gebouwd. De buurt krijgt daarnaast de beschikking over een aantal atelier- en ontmoetingsruimten als een theehuis en stiltecentrum. Meergeneratie Wonen Nijmegen bouwt samen met Initiatiefgroep Ecologisch Woonproject Arnhem Nijmegen in Vossenpels (Waalsprong Nijmegen). om ons meer te vertellen over deze manier van wonen.

 

Vervolgens nemen we twee mogelijke locaties als voorbeeld, die beiden heel geschikt zouden zijn om een dergelijke woonvorm te ontwikkelen. Een nieuwbouwlocatie aan de Jan Sluytersstraat, waar je zo duurzaam kunt bouwen als je zelf wilt. De andere is de renovatie van de monumentale Molenvenschool aan de Victorialaan in Vught, met ook een mogelijkheid voor aanvullende nieuwbouw op het schoolplein. We nodigen jullie uit om hierover mee te denken.
Het programma ziet er als volgt uit:

Start: 19.00u sportvelden Jan Sluytersstraat
We willen deze locatie samen met jullie bekijken. Aansluitend fietsen we naar de Zuiderparkweg.

Vervolg: 19.30u 'In de Roos', Zuiderparkweg 282 Den Bosch (voor degenen die niet meefietsen start de avond hier)

Presentatie Meergeneratie Wonen en onderzoeken van mogelijkheden om dit te realiseren op 2 verschillende locaties.

Na afloop is er zoals altijd gelegenheid om met ons en met elkaar in gesprek te komen in het café van In de Roos.
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

Links de nieuwbouwlocatie aan de Jan Sluytersstraat in Den Bosch, rechts de Molenvenschool in Vught.

 


 

23 april 2014

Bieding Geldersedam Den Bosch ingediend

Vandaag was een heuglijke dag. Maandenlang heeft initiatiefgroep 'Kameleon' met 9 leden een bieding voorbereid samen met Kilimanjaro. De voorwaarden die gemeente Den Bosch stelde aan de inhoud hiervan waren pittig. Belangstellenden moesten een plan indienen waaruit duidelijk wordt wat hun woonconcept is, hoe ze omgaan met parkeren op eigen terrein, op wat voor manier ze het culturele karakter gaan bewaren en wat de meerwaarde is van hun plan voor de omgeving. Er is volop gebrainstormd over een mogelijke indeling van de school: wie wil er graag op zolder wonen en wie juist op de begane grond? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke tuin zo groot mogelijk wordt en wat willen we verder nog aan gezamenlijke ruimte? En wat willen we als bod uitbrengen? Het resultaat van de voorbereiding is een mooi boekwerk, waarvan we hopen dat het tot gunning zal leiden. Maar, zoals een van de bewoners: "als het niet doorgaat zijn we misschien wel een illusie armer maar vooral een geweldige ervaring rijker". 

Samen een drankje nemen na het inleveren van de bieding. Nu maar afwachten tot begin juni, dan weten we of de droom werkelijkheid wordt.

 


 

19 april 2014

Inspiratie opdoen in de Kersentuin

Geen mooier moment om dit project te bezoeken dan een zonnige lentedag. Doordat de bewoners zelf de hoofdopzet van het terrein hebben kunnen bedenken zijn er grote gemeenschappelijke tuinen aangelegd tussen de bebouwing in. Zonder auto's, want die staan behalve op twee kleine parkeerplaatsen verdekt opgesteld in een centraal parkeergebouw met er bovenop een daktuin. Het project voor 94 woningen en appartementen, zowel huur als koop is in gebruik sinds 2003 en de bewoners zijn samen actief bij het beheer van het complex. Vandaag was er een tuinwerkdag waar een aantal mensen, groot en klein, onder leiding van een paar echte tuinmannen de tuin zomerklaar maken. Met na afloop een maaltijd in het centrale 'projecthuis'. Wij werden rondgeleid door een enthousiaste bewoonster van het tweede uur, onder escorte van de excursiekat.

Het is altijd prettig om je vragen te kunnen stellen aan ervaringsdeskundigen, vooral over hoe het nou werkt in de praktijk, samen een woonomgeving bewonen en beheren. 

 


 

10 maart 2014

De Schrijver bijna vergunningsgereed

Na een aantal maanden van hard werken, zowel door de toekomstige bewoners als door cpo-begeleiding en architect zijn de plannen nu zover uitgewerkt dat een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden voor de herontwikkeling van de voormalige Nutsschool aan de Akkerstraat. Het wordt een duurzaam gebouw, waarbij aardwarmte als energiebron wordt ingezet. De nieuwbouw gaat voldoen aan de hoogste eisen, en ook het vooroorlogse gebouw wordt verduurzaamd, mét behoud van authentieke elementen.

Nieuwe belangstellenden, ook voor de reservelijst, kunnen zich melden via www.wonenindeschrijver.nl

 


 

8 maart 2014

Excursie naar voorbeeldproject de Kersentuin in Leidsche Rijn

In april organiseren we een excursie naar een bijzondere wijk in Leidsche Rijn bij Utrecht, die helemaal is ontwikkeld vanuit particulier initiatief. Het grootste project dat BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), onze vaste samenwerkingspartner ooit gerealiseerd heeft. In totaal 94 woningen, verschillend in grootte en prijsklasse en van huur tot koop. Bindende factor is het duurzame karakter van de wijk, zowel in sociaal als technisch opzicht. Definitieve programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Zaterdag 19 april 11.00u - 12.30u
Locatie: De Kersentuin,  De Erven, Parkweg-noord, Leidsche Rijn Utrecht

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

8 maart 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Den Bosch

In mei is de eerstvolgende platformbijeenkomst in Den Bosch gepland, waar we onder andere aandacht besteden aan een mogelijke nieuwbouwlocatie aan de Jan Sluijtersweg. We zijn benieuwd welke ideeën naar boven komen als mensen helemaal vrij kunnen denken over een nieuw woongebouw: zo duurzaam en bijzonder als je zelf wilt! Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Woensdag 28 mei 19.30u - 21.30u 
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 Den Bosch

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

8 maart 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Eindhoven

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden elkaar en ons kunnen ontmoeten willen we organiseren in het gebouw dat binnenkort ontwikkeld gaat worden op het NRE terrein. Nu in tijdelijk gebruik door kunstenaars, wat de bijzondere mogelijkheden van het gebouw in beeld brengt. Een mooie gelegenheid om ontwikkeling via CPO in de praktijk toe te lichten. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Donderdag 24 april 19.00u - 20.30u.
Locatie: Nachtegaallaan 25 Eindhoven.

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

5 maart 2014

Mooie bijeenkomst ter voorbereiding bieding Kameleon

De eerste stappen zijn gezet om samen met de initiatiefgroep een bieding voor te bereiden voor realisatie van 8 tot 10 wooneenheden in het vooroorlogse schoolgebouw aan de Geldersedam. Deelname vraagt van de 9 potentiële kopers tijd en de bereidheid om financieel te investeren zonder zekerheid op een gunstige uitkomst. Maar het geeft ook veel positieve energie om samen aan de slag te zijn en te ontdekken dat de drijfveren veel overeenkomst vertonen. Tijdens een viertal bijeenkomsten wordt in nauw overleg toegewerkt naar een gezamenlijk woonconcept en een passend bod. Medio april moet de bieding worden ingediend.