12 juli 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Eindhoven woensdag 17 september

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden elkaar en ons kunnen ontmoeten willen we wegens succes van de vorige keer organiseren in het gebouw dat binnenkort ontwikkeld gaat worden op het NRE terrein. Nu in tijdelijk gebruik door kunstenaars, wat de bijzondere mogelijkheden van het gebouw in beeld brengt. Ook andere locaties die in aanmerking komen voor ontwikkeling zullen ruimschoots aan bod komen, en na afloop is er een rondleiding door het gebouw. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.
Woensdag 17 september 19.30u - 21.00u
Locatie: Gebouw 2, Nachtegaallaan
Eindhoven
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 


 

12 juli 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Den Bosch 24 september

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Den Bosch elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in het vertrouwde gebouw van 'In de Roos'. Net als in Eindhoven willen we ook hier uitgebreid aandacht besteden aan mogelijke nieuwe locaties. Maar ok het eerste CPO-project in Den Bosch aan de Geldersedam zal worden toegelicht, mede door toekomstige bewoners. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.
Woensdag 24 september 19.30u - 21.00u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 
Den Bosch
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 


 

12 juli 2014

CPO Project NRE TWEE is volop bezig met ontwerpsessies

Met een groep van 8 leden, eenpersoons en tweepersoonshuishoudens is de vereniging van start gegaan. Er is nog ruimte voor een aantal toekomstige bewoners, ergens in augustus-september wordt er een bijeenkomst georganiseerd om belangstellenden kennis te laten maken met het initiatief. Tijdens de platformbijeenkomst van 17 september is er sowieso gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken, samen met de bestaande leden.

 


 

2 juli 2014

Meedenken over Woonvisie Eindhoven

KilimanjaroWonen heeft samen met twee leden van CPO-vereniging NRE TWEE deelgenomen aan de bijeenkomst 'Ontwikkeling Woonvisie Eindhoven'. Elke stad heeft namelijk een visie op wonen. En Eindhoven wil in haar Woonvisie 2015-2030 laten zien hoe nadrukkelijk zij omgaat met alle maatschappelijke veranderingen. Het feit dat Kilimanjaro bewust de toekomstige bewoners aan het roer zet sluit perfect aan bij de 'terugtrekkende overheid' en 'meer regie in handen geven van de burger'. Wij hebben de gemeente gevraagd om de rollen en verantwoordelijkheden die zij heeft beter te laten aansluiten bij wat een CPO-project nodig heeft. Een van de voorwaarden voor een goede samenwerking.

 


 

30 juni 2014

Zorgzame Buurten vrijwilligersplatform

Op 30 juni heeft een vrijwilligersplatform plaatsgevonden in Eindhoven. Bijna alle actieve buurten en wijken van de ZorgSamenbuurt waren vertegenwoordigd. Mevrouw Bolhuis van het ministerie van VWS nam ook deel aan de bijeenkomst omdat zij wilde zien en horen hoe 'de burger' activiteiten ontplooit en maatregelen neemt om zo lang mogelijk op een plezierige manier in de eigen buurt te kunnen blijven wonden. Ook als men ouder wordt en zorg nodig heeft. KilimanjaroWonen zet samen met bewoners zo'n proces in de startblokken, maar de bewoners vullen alle activiteiten vervolgens zelf in. De uitwisseling van ervaringen was bijzonder nuttig en insprirerend. De buurtbewoners hebben al gevraagd om een vervolgbijeenkomst....

 


 

30 juni 2014

Alsof het er al staat..... CPO De Schrijver in de Akkerstraat Eindhoven


Na de zomer, zodra de omgevingsvergunning verleend is kan de bouw beginnen.

Nieuwe belangstellenden, ook voor de reservelijst kunnen zich melden via www.wonenindeschrijver.nl

 


 

4 juni 2014

Bieding Kameleon gegund!!

Een geweldig moment vandaag. De hele initiatiefgroep 'Kameleon' was uitgenodigd in het schoolgebouw aan de Geldersedam om van wethouder Jeroen Wijers het goede nieuws te horen: het plan 'school voor gevorderden' is als beste van alle ingediende plannen uit de bus gekomen. Een opsteker voor alle mensen die hier zo hard aan gewerkt hebben!
Alle lof ook voor gemeente Den Bosch, die zich strak houdt aan de voorgenomen planning. Voor de toekomstige bewoners betekent dat 'gas op de plank'. Gelukkig is er al veel voorwerk verricht. De ontwikkelvereniging zal binnen een paar weken opgericht zijn, waarna het CPO traject van start kan gaan onder begeleiding van BIEB en MAG architecten uit Eindhoven.
Op dit moment zijn er 9 deelnemende huishoudens, wellicht is er straks ruimte voor 1 of 2 extra leden. Sowieso kunnen er binnenkort reserveleden toetreden tot de vereniging. 

 


 

26 mei 2014

Platformbijeenkomst Den Bosch woensdag 28 mei

Woensdag 28 mei is er een platformbijeenkomst in Den Bosch, met thema Meergeneratie Wonen. Speciaal voor deze gelegenheid is Iris Elling uitgenodigd, deelnemer aan het project Meergeneratie Wonen in Nijmegen. Zij vertelt over haar wens om in een duurzame omgeving met verschillende generaties samen te wonen en samen te werken. In dit project worden duurzame huur- en koopwoningen gebouwd. De buurt krijgt daarnaast de beschikking over een aantal atelier- en ontmoetingsruimten als een theehuis en stiltecentrum. Meergeneratie Wonen Nijmegen bouwt samen met Initiatiefgroep Ecologisch Woonproject Arnhem Nijmegen in Vossenpels (Waalsprong Nijmegen). om ons meer te vertellen over deze manier van wonen.

 

Vervolgens nemen we twee mogelijke locaties als voorbeeld, die beiden heel geschikt zouden zijn om een dergelijke woonvorm te ontwikkelen. Een nieuwbouwlocatie aan de Jan Sluytersstraat, waar je zo duurzaam kunt bouwen als je zelf wilt. De andere is de renovatie van de monumentale Molenvenschool aan de Victorialaan in Vught, met ook een mogelijkheid voor aanvullende nieuwbouw op het schoolplein. We nodigen jullie uit om hierover mee te denken.
Het programma ziet er als volgt uit:

Start: 19.00u sportvelden Jan Sluytersstraat
We willen deze locatie samen met jullie bekijken. Aansluitend fietsen we naar de Zuiderparkweg.

Vervolg: 19.30u 'In de Roos', Zuiderparkweg 282 Den Bosch (voor degenen die niet meefietsen start de avond hier)

Presentatie Meergeneratie Wonen en onderzoeken van mogelijkheden om dit te realiseren op 2 verschillende locaties.

Na afloop is er zoals altijd gelegenheid om met ons en met elkaar in gesprek te komen in het café van In de Roos.
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

Links de nieuwbouwlocatie aan de Jan Sluytersstraat in Den Bosch, rechts de Molenvenschool in Vught.

 


 

23 april 2014

Bieding Geldersedam Den Bosch ingediend

Vandaag was een heuglijke dag. Maandenlang heeft initiatiefgroep 'Kameleon' met 9 leden een bieding voorbereid samen met Kilimanjaro. De voorwaarden die gemeente Den Bosch stelde aan de inhoud hiervan waren pittig. Belangstellenden moesten een plan indienen waaruit duidelijk wordt wat hun woonconcept is, hoe ze omgaan met parkeren op eigen terrein, op wat voor manier ze het culturele karakter gaan bewaren en wat de meerwaarde is van hun plan voor de omgeving. Er is volop gebrainstormd over een mogelijke indeling van de school: wie wil er graag op zolder wonen en wie juist op de begane grond? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke tuin zo groot mogelijk wordt en wat willen we verder nog aan gezamenlijke ruimte? En wat willen we als bod uitbrengen? Het resultaat van de voorbereiding is een mooi boekwerk, waarvan we hopen dat het tot gunning zal leiden. Maar, zoals een van de bewoners: "als het niet doorgaat zijn we misschien wel een illusie armer maar vooral een geweldige ervaring rijker". 

Samen een drankje nemen na het inleveren van de bieding. Nu maar afwachten tot begin juni, dan weten we of de droom werkelijkheid wordt.

 


 

19 april 2014

Inspiratie opdoen in de Kersentuin

Geen mooier moment om dit project te bezoeken dan een zonnige lentedag. Doordat de bewoners zelf de hoofdopzet van het terrein hebben kunnen bedenken zijn er grote gemeenschappelijke tuinen aangelegd tussen de bebouwing in. Zonder auto's, want die staan behalve op twee kleine parkeerplaatsen verdekt opgesteld in een centraal parkeergebouw met er bovenop een daktuin. Het project voor 94 woningen en appartementen, zowel huur als koop is in gebruik sinds 2003 en de bewoners zijn samen actief bij het beheer van het complex. Vandaag was er een tuinwerkdag waar een aantal mensen, groot en klein, onder leiding van een paar echte tuinmannen de tuin zomerklaar maken. Met na afloop een maaltijd in het centrale 'projecthuis'. Wij werden rondgeleid door een enthousiaste bewoonster van het tweede uur, onder escorte van de excursiekat.

Het is altijd prettig om je vragen te kunnen stellen aan ervaringsdeskundigen, vooral over hoe het nou werkt in de praktijk, samen een woonomgeving bewonen en beheren.