10 januari 2020

Bijeenkomst Zilverackers Veldhoven woensdag 5 februari

Datum: woensdag 5 februari 19.30u - 21.30u
Locatie: buurthuis Sentrum 70, Handwijzer 34 Veldhoven

De gemeente Veldhoven ontwikkelt een bijzondere woonwijk in Zilverackers, het overgangsgebied tussen dorp en natuur. CPO-initiatieven en zelfbouwers krijgen de kans hier hun dromen waar te maken. KilimanjaroWonen ondersteunt een initiatiefgroep met mensen die graag kleiner willen gaan wonen. Aan een erf waar je elkaar tegenkomt en waar je klaar staat voor elkaar, maar waar ook ruimte is voor privacy. Zie www.zilverackers.nl/bouwgroepen/wonen-voor-gevorderden.
KilimanjaroWonen werkt samen met De Dommel Veldhoven, een particuliere ontwikkelaar van huurwoningen voor ouderen. Daardoor komen er in dit project zowel koop- als huurwoningen, in verschillende prijsklassen. Naast een gemeenschappelijke binnenruimte willen toekomstige bewoners ook graag een erf en moestuin delen.

Het eerste plan van Wonen voor Gevorderden is intussen goedgekeurd door het kwaliteitsteam. Begin 2020 komt er een informatiebijeenkomst om de vervolgstappen toe te lichten. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers; meld je via info@kilimanjarowonen.nl. 

8 januari 2020

Platformbijeenkomst Elsloo dinsdag 4 februari

datum: dinsdag 4 februari 19.30u – 21.30u
locatie: Maaslandcentrum, Burgemeester Maenenstraat 45 Elsloo

Op dinsdag 4 februari is er een algemene platformbijeenkomst, dit keer in Limburg omdat er de laatste tijd veel belangstelling is vanuit deze regio. We vertellen over het aanbod van KilimanjaroWonen, locaties in onderzoek, over de weg van initiatief tot start ontwikkeling en het samen ontwikkelen als collectief (CPO). In de presentatie komen ook gerealiseerde projecten en projecten in ontwikkeling aan bod. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen: hoe start je een project en wat kom je tegen tijdens het ontwikkelen, bouwen en uiteindelijk het wonen?
Vooraf aanmelden kan via info@kilimanjarowonen.nl. De toegang is gratis.


 

4 januari 2020

Informatiebijeenkomst Neerkant woensdag 29 januari

datum: woensdag 29 januari 19.30u – 21.00u
locatie: Gemeenschapshuis De Moost, Moostenstraat 3 te Neerkant

In Neerkant is een initiatief om te komen tot een project waar ca. 20 woningen gerealiseerd kunnen worden voor jong en oud. Toekomstige bewoners zijn vanaf de start betrokken bij de bouw en bepalen zelf de grootte van de woning en de indeling. Initiatiefnemers willen duurzaam bouwen in een groene omgeving waar bewoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het groen. De gemeente heeft een mogelijke locatie aangewezen waar een woonproject mogelijk is. We roepen belangstellenden op om naar de informatieavond te komen.


 

3 januari 2020

Excursie Oosterburen 's-Hertogenbosch zaterdag 18 januari

datum: zaterdag 18 januari 10.30u – 12.00u
locatie: Hertoglaan 1 ‘s-Hertogenbosch

Zaterdag 18 januari organiseren we een excursie naar het project Oosterburen in ’s-Hertogenbosch, een nieuwbouwproject met 14 appartementen en gemeenschappelijke ruimten binnen de grotere ontwikkeling ‘Vrij Spel’. Bewoners vertellen hoe ze het eerste jaar dat zij hier wonen ervaren hebben. Wat gaat er goed, waar lopen ze tegenaan? Er is een rondleiding in het gemeenschappelijke gedeelte en de tuin en enkele woningen zijn te bezichtigen.
Er is ruimte voor maximaal 20 personen, en aanmelden vooraf is verplicht. Geef je op via info@kilimanjarowonen.nl vóór 5 januari 2020. Vrienden van KilimanjaroWonen krijgen voorrang.

LET OP: EXCURSIE IS VOLGEBOEKT


 

20 december 2019

Fijne feestdagen

Stichting KilimanjaroWonen wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! Ons kantoor is twee weken gesloten. Wij kijken uit naar de nieuwe ontwikkelingen in 2020.


 

9 oktober 2019

NRE TWEE is genomineerd voor de architectuurprijs Eindhoven

Vrijdag 25 oktober is de prijsuitreiking van de Dirk Roosenburgprijs 2019 tijdens de Dutch Design Week. De prijs wil bijdragen aan een maatschappelijke discussie over het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Project NRE TWEE is een van de negen genomineerden. Wij zijn erg trots dat wij in dit lijstje thuis horen.

Dirk Roosenburgprijs 2019


 

4 oktober 2019

Opening NRE TWEE

CPO-vereniging NRE TWEE heeft de toonzaal geopend voor publiek. Gebouw twee is geopend op een feestelijke wijze en de NRE Energie is overgebracht op elkaar. Wij waren uitgenodigd als onderdeel van het proces maar ook als buren. Wij zijn trots op het resultaat en genieten nog na van het mooie gedicht van bewoner Chris van Lenteren.


 

27 september 2019

Opening Oosterburen

De Oosterburen hebben een waar feestje georganiseerd tijdens de opening van hun prachtige project het Jan Sluyters complex. De Oosterburen kleuren hingen als vlaggetjes boven de binnentuin die de bewoners samen gemaakt hadden. We waanden ons bij een mediterraans buurtfeest in Den Bosch. We zijn erg trots op het gebouw van stenen, maar ook op het gebouw van mensen!


 

26 september 2019

Feestelijke onthulling van het Lindehoeve beeld

CPO-vereniging de Lindehoeve hebben op een feestelijke wijze samen met burgemeester Theo Weterings het beeld onthuld dat staat voor verbinding. Verbinding in de woongemeenschap, verbinding met de buurt en de stad, verbinding met de hoeve, verbinding met de geschiedenis en de toekomst en verbinding met de naam: de Lindehoeve.

Wij willen bij deze de gelegenheid nemen om te benoemen dat wij niet de enige zijn die deze huldiging met jullie willen delen. Ook de bewoners kunnen een aardig woordje schrijven!

De ‘eerste steen’: blog van bewoner Jacques

De beeldhouwer aan het woord: bewoner Joke


 

12 september 2019

Kilimanjaro denkt mee over nieuwe woonvormen

Hoe kan de Provincie nieuwe woonvormen ondersteunen? Dat was de kernvraag van het onderzoek dat begin 2019 in opdracht van de provincie Noord Brabant is opgestart. De belangrijkste aanbeveling was dat er meer gebouwd moet worden vanuit de vraag, er moet meer variatie komen en er moet meer ruimte komen voor burgerinitiatieven. Op 17 mei 2019 was er een Werkatelier rond de vraag: hoe kunnen de aanbevelingen omgezet worden in een actieplan? KilimanjaroWonen was een van de uitgenodigde partijen om daarover te sparren.

Gedeputeerde Erik van Merriënboer deed de aftrap. In zijn visie vragen de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen om kleinschaligheid, maar in plaats daarvan komt er grootschaligheid als antwoord. De kernvraag waar werkatelier Wonen de tanden in kon zetten luidde als volgt: “Overheden krijgen te maken met burgerinitiatieven en verschuivende wensen naar nieuwe woonkwaliteiten. Hoe kunnen ze die naar het hart van onze woonopgave brengen?”

Over een aantal punten was men het eens.
Er is een dringende behoefte aan meer geclusterde woonvormen voor ouderen. Hetzelfde geldt voor mensen onder de 65-grens die elkaar als goede buren willen helpen.
Burenhulp wordt onmisbaar door het groeiende tekort aan professionele zorg. En er is reden tot enige haast. De kosten voor gemeenten zullen oplopen als nu niet wordt gestart met bewustwording, het initiëren van projecten en het reserveren van locaties. Zelfs als er direct wordt gestart dan duurt het al een aantal jaren voor de eerste resultaten zichtbaar zijn: de doorlooptijd van bouwprojecten is zo’n 7 jaar. Met andere woorden: de toekomst is al begonnen!