29 november 2014

Excursie naar voorbeeldproject Voormekaar in Boxmeer zaterdag 17 januari

In januari organiseren we een excursie naar een bijzonder project in Boxmeer, dat alweer jaren geleden is ontwikkeld vanuit particulier initiatief. Het is een project dat wij graag als voorbeeld nemen, omdat het zo duidelijk laat zien wat je allemaal kunt bereiken als je vast houdt aan zelf geformuleerde dromen en idealen. In dit geval een ruim opgezet, modern woongebouw met een prachtige grote tuin. In de gezamenlijke ruimte komen de bewoners bij elkaar om koffie te drinken, samen te eten of een keer een familiebijeenkomst te houden. Belangrijk: een goed koffie-apparaat! We worden rondgeleid door één van de bewoners waaraan je alle vragen kunt stellen die in je opkomen.
De bedoeling is dat iedereen op eigen gelegenheid naar de locatie komt. Er is altijd voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.

Zaterdag 17 januari 14.00u - 15.30u
Locatie: Pastoorbiest 27, Boxmeer

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés. Meld je aan via info@kilimanjarowonen.nl

 


 

26 november 2014

Gemeente Vught kiest voor initiatief van Isabellagroep als leidend voor de ontwikkeling van kazerneterrein

Na lange tijd van stilte was er op 24 november 2014 een bijeenkomst voor alle mensen met belangstelling om te gaan wonen op het terrein van de Isabellakazerne. Niet Jan Snelders van het Burgerinitiatief, maar Tjeerd Saatrube van de Isabellagroep was aanwezig om informatie te geven over deze recente ontwikkeling. 44 belangstellenden waren vanuit KilimanjaroWonen aanwezig en zij zorgden voor een spervuur aan vragen.

De Isabellagroep is een initiatief van twee Vughtenaren. Zij delen het verlangen om (medische) zorg menselijker en beter betaalbaar te maken. Zij hopen op het terrein onder andere een revalidatiehotel, wonen en werken voor mensen met een verstandelijke beperking en een aantal woningen/appartementen voor 65+ te realiseren. In hun plan zal ongeveer de helft van de bestaande gebouwen bestemd worden als bedrijfsruimte. De ondernemers die nu tijdelijk de bestaande gebouwen huren krijgen zo de kans om ook in de toekomst kantoor- en bedrijfsruimte te huren tegen een marktconforme prijs.

Om de financiële haalbaarheid te onderzoeken werken de initiatiefnemers samen met enkele bouwmaatschappijen, architectenbureaus en ondernemers op het terrein. Zij streven ernaar om dit gebied een hoogwaardige kwaliteit te geven door de natuur-historische structuur weer zichtbaar te maken en te herstellen.

De belangstellenden toonden zich enthousiast over de metamorfose die het terrein zou ondergaan met de nieuwe plannen. Minder gecharmeerd zijn ze over het feit dat er geen mogelijkheden lijken te zijn om ook voor een jongere doelgroep woningen te ontwikkelen. Naast werken ligt er een zwaar accent op zorg en oud. Voor veel mensen past dit niet bij het beeld dat ze hadden van een 'dorp in de stad'. Ook spraken mensen hun zorg uit over de vraag of hier nog wel ruimte is om in eigen beheer woningen te ontwikkelen en zo hun gedroomde woonomgeving op het Isabellaterrein waar te maken. Tjeerd benadrukte nogmaals dat het huidige plan niet statisch is, maar dynamisch en dat er mogelijkheden zijn om naast de basisinvulling ook andere groepen mensen op het terrein te laten wonen. Het plan is nog volop in ontwikkeling en biedt ruimte om keuzes te maken.

De vraag is hoe de plannen van de Isabellagroep er definitief uit gaan zien na doorrekenen van de financiële haalbaarheid. Tjeerd gaf aan dat hij de input van de bijeenkomst mee zal nemen in verdere besprekingen binnen de groep en dat hij ons op de hoogte zal houden van de verdere ontwikkelingen. Tjeerd zal daarbij ook meenemen dat belangstellenden in staat zijn om een financiële bijdrage te leveren aan ontwikkeling van deze locatie omdat ze panden en grond aan kunnen kopen tegen een marktconforme prijs.

KilimanjaroWonen blijft in contact met de Isabellagroep en houdt belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen. We moeten wel realistisch zijn: de kaarten zijn anders geschud dan een jaar geleden het geval was...

 
Impressie van het stedenbouwkundig plan zoals geschetst in opdracht van de Isabellagroep.

 


 

17 november 2014

Bijeenkomst Isabellakazerne Vught

Het is al een tijdje geleden dat we nieuws konden brengen over de ontwikkeling van het Isabellakazerne terrein. Er borrelden allerlei ideeën voor ontwikkeling van onderaf, maar tot concrete plannen kwam het niet. Daar komt nu verandering in. Een nieuw initiatief, de Isabella Groep, is bezig met het uitdenken van een integraal ontwikkelingsplan, waarin wonen, zorg, welzijn en cultuurhistorie een plaats krijgen op Fort Isabella. Gemeente Vught biedt de gelegenheid om dit plan verder uit te werken, en wij kunnen ons goed voorstellen dat een Kilimanjaro woongroep binnen het te ontwikkelen concept past.
Een van de initiatiefnemers, Tjeerd Saatrube komt tijdens onze bijeenkomst vertellen wat de inhoud is van hun plan, er is gelegenheid vragen te stellen en we kunnen na afloop van de toelichting zelf verder praten over onze woonwensen. Ben je geïnteresseerd in deze ontwikkeling, kom dan maandagavond naar de bijeenkomst.

Maandag 24 november van 19.30u - 21.00u
Locatie: 'In de Roos', Zuiderparkweg 282 Den Bosch

 

 


 

16 november 2014

Meedenken over nieuwbouw op Jan Sluytersterrein Den Bosch

Onlangs hebben we een oproep gedaan aan vrienden van Kilimanjaro om mee te denken over een mogelijk nieuwbouwproject op het Jan Sluytersterrein. Er is al langer sprake van dat de gemeente Den Bosch dit terrein wil laten ontwikkelen door particulieren, op een duurzame manier en liefst met veel variatie in het programma. Na de zomer zijn de plannen in een stroomversnelling gekomen en er worden stappen gezet om initiatieven te laten ontstaan. Zie ook de website van gemeente Den Bosch www.vrijspel-shertogenbosch.nl
Ons lijkt het een geweldige kans om een woonproject tot stand te brengen dat helemaal voldoet aan de eigen wensen, en dat bovendien uiterst duurzaam en energiezuinig is. Voel je je aangetrokken tot dit concept, kom dan naar de eerstvolgende bijeenkomst die we organiseren rondom het Jan Sluyterscomplex. Datum en locatie van bijeenkomst worden nog bekend gemaakt; het zal eind november, begin december worden.

Hieronder de locatie, tussen natuurplassen Het IJzeren Kind en de Oosterplas, een mooie plek voor wandelingen.

Zo'n verschillende verschijningsvorm kan duurzaam bouwen krijgen. Wat zijn jullie ideeen hierover?

 


 

15 oktober 2014

Concreet initiatief voor project in Deurne

Begin 2014 werd KilimanjaroWonen al betrokken bij een groep bewoners uit Deurne die plannen hadden om in eigen beheer een nieuwbouwcomplex te ontwikkelen met gemeenschappelijke voorzieningen. Belangrijk was de beoogde locatie: ruim van opzet, genoeg groen maar toch centraal gelegen. Verschillende plekken zijn onderzocht, ook buiten de eigen woonplaats, en uiteindelijk kwam gemeente Deurne met een aantrekkelijke locatie direct grenzend aan het centrum. 

Deelnemers hebben met ondersteuning van Kilimanjaro een voorstel gemaakt voor de stedenbouwkundige opzet van het plan. Hierover is op dit moment een constructief overleg met gemeente Deurne. Indien ook B&W positief oordeelt kan er naar verwachting vanaf december een volgende stap worden gezet. Die begint met een presentatie voor omwonenden, waarbij ook nieuwe belangstellenden aanwezig kunnen zijn. Het gaat om een project van 12 tot 14 nieuwbouwwoningen, in twee lagen rondom een grote gemeenschappelijke tuin. Meld u aan als u straks uitgenodigd wilt worden.

 


 

1 oktober 2014

Platformbijeenkomst ZorgSamen buurten

Op 1 oktober vond de 2e platformbijeenkomst van de ZorgSamen buurten plaats. Zo'n bijeenkomst is bedoeld om de verschillende initiatieven zich te laten presenteren en vervolgens ervaringen uit te wisselen. Van alle 12 actieve buurten waren er deelnemers aanwezig. Tijdens de 1e bijeenkomst waren er twee vragen genoemd waarover men met elkaar door wilde praten. "Wat zijn de grenzen van burenhulp en hoe ga je zorgvuldig om met privacy" en "hoe doorbreek je vraagverlegenheid en hoe bereik je mensen in de buurt die niet uit zichzelf meedoen". Op deze complexe vragen is niet zomaar een passend antwoord te vinden, maar de uitwisseling van ervaringen was bijzonder nuttig.
Om tegemoet te komen aan de vele vragen om advies en ondersteuning is Kilimanjaro bezig met de ontwikkeling van een boekje met praktische tips en methoden, mede aan de hand van voorbeelden vanuit de verschillende ZorgSamen buurten. Dit boekje zal in december gereed zijn.
De 3e platformbijeenkomst ZorgSamen buurten is gepland op 21 januari 2015. Zet de datum vast in je agenda.

 


 

29 september 2014

Informatieavond in Nuenen

Meer dan 80 inwoners kwamen naar de informatiebijeenkomst in 't Kwetternest in Nuenen. Drie initiatiefnemers uit Nuenen organiseerden deze avond omdat zij zelf van plan zijn om een nieuw CPO-project in Nuenen te starten. Ze vertelden over hun ideeën voor een nieuwbouwproject en ze lichtten een groot aantal mogelijke locaties toe. Genoeg geschikte plekken in Nuenen! KilimanjaroWonen presenteerde haar verhaal over de mogelijkheid voor 50-plussers om de regie in eigen hand te nemen en te houden met betrekking tot de eigen woon- en zorgtoekomst. Een paar bewoners van het bekende voorbeeldproject 'Voormekaar'  uit Boxmeer vertelden over hun wooncomplex dat inmiddels 8 jaar bestaat. Tijdens de afsluiting werd de vervolgbelangstelling gepeild en die was groot.

Maandagavond 17 november is er een volgende bijeenkomst in de Hongerman, Hoge Brake 3 in Nuenen. Dan wordt er dieper ingegaan op concrete stappen die genomen kunnen worden. Belangstellenden zijn welkom!

 


 

24 september 2014

Succesvolle bijeenkomst voor vrienden in Den Bosch

Ook in Den Bosch was de platformbijeenkomst geanimeerd. Hier werden leden van cpo-vereniging Geldersedam geïnterviewd over hun ervaringen tot nu toe met het ontwikkelproces. Een paar toekomstige bewoners lieten het publiek weten hoe spannend zij het traject vinden, dat zij voor geen goud hadden willen missen. "Het maakt mij gelukkig..." vertelde een van hen. Een andere opmerking was dat je misschien beter niet met vrienden kunt starten, want "... bestaande vrienden zou je kunnen kwijtraken tijdens zo'n intensief proces, en nu heb ik er nieuwe vrienden bijgekregen...". 

Na deze persoonlijke ervaringen kwamen mogelijke nieuwe locaties aan de orde. Tijdens een vragenrondje bleken er een paar uit te springen die op veel belangstelling kunnen rekenen. De bestaande Molenvenschool in Vught, een prachtig monumentaal gebouw met een groot plein en veel groen rondom. De karakteristieke architectuur spreekt tot de verbeelding. Ook de school aan de Jacob van Maerlantstraat in Den Bosch was populair, met name vanwege de unieke ligging naast het Zuiderpark en op loopafstand van het centrum. We blijven deze locaties actief volgen, net zoals de Isabellakazerne in Vught, waar binnenkort een initiatiefbijeenkomst voor gepland wordt.

 


 

17 september 2014

Succesvolle bijeenkomst voor vrienden in NRE gebouw Eindhoven

De platformbijeenkomst werd deze keer gehouden in het gebouw aan de Nachtegaallaan, dat wordt ontwikkeld door cpo-vereniging NRE TWEE. Tijdens een interview vertelden een aantal leden over hun motieven om deel te nemen aan het Kilimanjaro-project. Interssant om te horen wat vooraf hun redenen waren en hoe familie hen stimuleerde om mee te doen of juist niet... De leden hebben geen enkel moment spijt gehad van hun beslissing om dit avontuur aan te gaan en ze verheugen zich op hun bijzondere, karakteristieke woningen. Een rondleiding door het gebouw na afloop, gesprekken met Kilimanjaro over andere locaties en tenslotte een bijzondere traktatie uit de steenoven van Piet, de huidige gebruiker van deze ruimte maakten de avond compleet.

Hieronder een impressie van het gebouw in de huidige staat. Met een beetje fantasie zie je voor je hoe het kan gaan worden.

 

 


 

 

29 augustus 2014

College Tinie Kardol in Eindhoven donderdag 11 september

CPO-vereniging De Schrijver organiseert op donderdag 11 september een lezing door hoogleraar Tinie Kardol. "Tinie Kardol heeft De Schrijver dit jaar gehopen in een tijd dat er een tweedeling leek te ontstaan over de interne communicatie binnen de vereniging. Hij deed dit zo vakkundig, begripvol en menselijk dat na een aantal bijeenkomsten de verwijdering omsloeg in toenadering."

De leden zijn zo enthousiast over de opvattingen van de hoogleraar gerontologie in Brussel, dat ze alle geïnteresseerde leden en contacten van Kilimanjaro uitnodigt om een college van hem bij te wonen. Wees allen welkom!

Locatie: school Akkerstraat 30 Eindhoven
Donderdag 11 september 19.30u - 21.30u
Gymzaal open om 19.00u; neem een eigen stoel mee als je wilt zitten. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Zie ook www.wonenindeschrijver.nl.