26 februari 2015

De 'making of' van het inspiratieboekje ZorgSamenbuurt

We hebben er heel hard aan gewerkt: de totstandkoming van het inspiratieboekje ZorgSamenbuurt. En wat is het resultaat prachtig geworden. We hebben de komst van het eerste boekje officieel gevierd.

 


 

25 februari 2015

Interview ZorgSamenbuurt bij Onder ons op Omroep Brabant

José Bielderman en Kitty Hesen startten in hun buurt Prinsejagt 3 in Eindhoven met het initiatief 'ZorgSamenbuurt', onder de vlag van KilimanjaroWonen. Kitty Hesen vertelt hierover in de uitzending van Onder Ons van Omroep Brabant op maandag 23 februari 2015. 

Hun initiatief inspireerde bewoners uit andere buurten om van hun buurt ook een ZorgSamenbuurt te maken. De ervaringen van initiatiefnemers van 11 ZorgSamenbuurten zijn door KilimanjaroWonen verwerkt in een inspirerend boekje. Het boekje bevat naast interviews ook een handleiding met tal van praktische tips. Iedereen die belangstelling heeft kan met deze informatie zelf aan de slag om van de eigen buurt een ZorgSamenbuurt te maken.

 


 

19 februari 2015

Uitnodiging woensdag 4 maart platformbijeenkomst Eindhoven en opening kantoor Nachtegaallaan!

We hebben intussen een tijdje proefgedraaid in ons nieuwe kantoor en het bevalt goed. Lekker ruim, een mooie industriële sfeer en leuke ontmoetingen in de wandelgangen met bijvoorbeeld mensen van stichting Erfgoed van gemeente Eindhoven, medebewoners van dit gebouw.

Tijd dus om het gebouw officieel te openen! Dat willen we graag combineren met de reguliere platformbijeenkomst die we organiseren voor vrienden en hun introducés. We kijken terug op ruim 3 jaar stichting KilimanjaroWonen en wat er allemaal gebeurd is in die tijd. Ook laten we zien wat de nieuwe kansen zijn voor de komende periode en er is gelegenheid om met anderen en ons in gesprek te raken. Tijdens de avond is er gelegenheid om een klein uitstapje te maken naar 'gebouw 2', het Kilimanjaroproject op het NRE terrein waarvan het Voorlopig Ontwerp intussen gereed is. Er is nog ruimte in dat project voor enkele medebewoners.

De officiële openingshandeling zal verricht worden door raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Eindhoven, Mieke Verhees. Zij was ook aanwezig tijdens de allereerste platformbijeenkomst in 2011, als warm pleitbezorger voor 'wonen voor gevorderden'.

Datum: woensdag 4 maart

Tijd: 19.30u officiële opening
20.00u terugblik en vooruitblik
20.30u informatie uitwisselen met een drankje

Locatie: Gebouw 3, Nachtegaallaan 13 Eindhoven

Graag aanmelden als je hierbij aanwezig wil zijn via info@kilimanjarowonen.nl. Je ontvangt dan een routebeschrijving.

 


 

18 februari 2015

Start bouw CPO Akkerstraat Eindhoven

Het is zover! Na twee jaar ontwikkelen is nog net in de laatste week van 2014 de bouw gestart van het CPO-project aan de Akkerstraat in Eindhoven. CPO-vereniging de Schrijver heeft een hectische tijd achter de rug, maar uiteindelijk is ook het formele gedeelte afgerond, de hypotheken zijn verstrekt en de aannemer gaat hard aan de slag. Voorjaar 2016 moet ook de laatste bewoner zijn sleutel krijgen.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn: er zijn (op dit moment) nog twee woningen beschikbaar van de in totaal 21 wooneenheden in het gebouw. Dus neem gerust contact op met CPO-vereniging De Schrijver voor meer informatie. 

 


 

12 februari 2015

Uitnodiging presentatie inspiratieboekje ZorgSamenbuurt 2 maart

Bewoners van 16 Brabantse buurten namen de afgelopen 2 jaar het initiatief om van hun buurt een ZorgSamenbuurt te maken. Hun ervaringen zijn door KilimanjaroWonen verwerkt in een inspirerend boekje. Initiatiefnemers vertellen daarin over hun ervaringen den ze geven hun 'gouden tips' prijs. Het boekje bevat naast interviews ook een handleiding met tal van praktische tips. Iedereen die belangstelling heeft kan met deze informatie zelf aan de slag om van de eigen buurt een ZorgSamenbuurt te maken.

Wij nodigen u van harte uit bij de presentatie van het inspiratieboekje ZorgSamenbuurt.

Datum: maandag 2 maart 2015
Tijdstip: 15.30 uur ontvangst
16.00 uur start programma
17.15 uur informeel gedeelte
Locatie: aula Fontys Hogescholen (gebouw R5), Rachelsemolen 1, Eindhoven.

Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Sociaal Werk van Fontys Hogescholen en Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving Provincie Noord-Brabant geven hun visie op ZorgSamenbuurten. Ook initiatiefnemers komen aan het woord om hun ervaringen met u te delen.

We sluiten de bijeenkomst af met de uitreiking van het boekje aan mensen die het ontstaan van ZorgSamenbuurten mogelijk hebben gemaakt.
Voor belangstellenden is het inspiratieboekje te koop vanaf 2 maart.
Na afloop van deze presentatie kunt u, onder het genot van een drankje, in gesprek met de initiatiefnemers.

> wilt u hierbij aanwezig zijn meld u dan aan vóór 25 februari
> via een mail naar: info@kilimanjarowonen.nl

 


 

2 februari 2015

CPO vereniging Geldersedam start uitvraag om tot keuze aannemer te komen

De CPO-vereniging Geldersedam in Den Bosch heeft besloten om voor de verbouwing van de voormalige basisschool Kameleon de aannemer te selecteren  door middel van een zogenaamde 'uitvraag'. Uit een lange lijst met aannemers heeft men 4 aannemers geselecteerd die mee gaan doen aan de uitvraag. De architect heeft in overleg met de leden een Programma van Eisen geformuleerd en een Programma van Wensen. Men gaat op zoek naar de aannemer die binnen het gestelde budget aan de eisen kan voldoen en liefst nog zoveel mogelijk wensen. De planning voor start bouw is nog altijd augustus 2015.

Er is nog één kleine woning beschikbaar op de 1e verdieping, dus mocht je weer willen weten, neem dan contact met ons op.

Het proces in beeld: via workshops samen komen tot de optimale indeling én ruime balkons op het zuiden.

 


 

29 januari 2015

Initiatiefgroep Deurne tekent intentieovereenkomst

De initiatiefgroep Deurne bestaat uit 5 huishoudens. Zij hebben de grote wens om op een locatie in het centrum van Deurne, tussen de Molenstraat en de Stijn Streuvelslaan een woongebouw te ontwikkelen met 13 appartementen. Heel belangrijk is voor hen de centrale grote tuin en veel ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen.

Ze zijn al een tijdje in gesprek met KilimanjaroWonen, en nu is het moment aangebroken om ook écht stappen te gaan zetten. De gemeente Deurne is akkoord met de stedenbouwkundige opzet van het plan, dus nu kan ook de buurt geïnformeerd worden en kan de werving van meer deelnemers van start gaan.

Eerst het officiële moment: ondertekenen van de intentieovereenkomst, mét gebak!

 


 

21 januari 2015

Platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten 21 januari goed bezocht

Meer dan 30 vrijwilligers bezochten de bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen. Er waren mensen uit buurten die al gestart zijn en die volop bezig zijn met activiteiten of de ontwikkeling van bemiddeling tussen vraag en aanbod. Er waren ook mensen uit buurten die een startbijeenkomst gaan voorbereiden en die nieuwsgierig waren naar de ervaringen uit andere buurten. We hoorden van een initiatief in de Roosten, geïnspireerd door bewoners uit de Gerardusbuurt in Eindhoven. Geweldig dat buurten nu elkaar gaan inspireren en ondersteunen, waardoor er steeds meer ZorgSamenbuurten kunnen ontstaan. Op 2 maart presenteert KilimanjaroWonen het inspiratieboekje ZorgSamenbuurt. Dit boekje bevat een wegwijzer met praktische tips voor buurtbewoners, waarmee ze in hun eigen buurt aan de slag kunnen.

Een mooi initiatief is ontstaan in verzorgingshuis Berckelhof van Vitalis in Eindhoven. Voor ons is het belangrijk dat de vraag echt komt vanuit de bewoners, want alleen dan komen mensen uit zichzelf in beweging. Gaan ze luisteren naar elkaar en maken ze ook de stap om diensten aan anderen te kunnen vragen.  

 


 

29 november 2014

Excursie naar voorbeeldproject Voormekaar in Boxmeer zaterdag 17 januari

In januari organiseren we een excursie naar een bijzonder project in Boxmeer, dat alweer jaren geleden is ontwikkeld vanuit particulier initiatief. Het is een project dat wij graag als voorbeeld nemen, omdat het zo duidelijk laat zien wat je allemaal kunt bereiken als je vast houdt aan zelf geformuleerde dromen en idealen. In dit geval een ruim opgezet, modern woongebouw met een prachtige grote tuin. In de gezamenlijke ruimte komen de bewoners bij elkaar om koffie te drinken, samen te eten of een keer een familiebijeenkomst te houden. Belangrijk: een goed koffie-apparaat! We worden rondgeleid door één van de bewoners waaraan je alle vragen kunt stellen die in je opkomen.
De bedoeling is dat iedereen op eigen gelegenheid naar de locatie komt. Er is altijd voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.

Zaterdag 17 januari 14.00u - 15.30u
Locatie: Pastoorbiest 27, Boxmeer

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés. Meld je aan via info@kilimanjarowonen.nl

 


 

26 november 2014

Gemeente Vught kiest voor initiatief van Isabellagroep als leidend voor de ontwikkeling van kazerneterrein

Na lange tijd van stilte was er op 24 november 2014 een bijeenkomst voor alle mensen met belangstelling om te gaan wonen op het terrein van de Isabellakazerne. Niet Jan Snelders van het Burgerinitiatief, maar Tjeerd Saatrube van de Isabellagroep was aanwezig om informatie te geven over deze recente ontwikkeling. 44 belangstellenden waren vanuit KilimanjaroWonen aanwezig en zij zorgden voor een spervuur aan vragen.

De Isabellagroep is een initiatief van twee Vughtenaren. Zij delen het verlangen om (medische) zorg menselijker en beter betaalbaar te maken. Zij hopen op het terrein onder andere een revalidatiehotel, wonen en werken voor mensen met een verstandelijke beperking en een aantal woningen/appartementen voor 65+ te realiseren. In hun plan zal ongeveer de helft van de bestaande gebouwen bestemd worden als bedrijfsruimte. De ondernemers die nu tijdelijk de bestaande gebouwen huren krijgen zo de kans om ook in de toekomst kantoor- en bedrijfsruimte te huren tegen een marktconforme prijs.

Om de financiële haalbaarheid te onderzoeken werken de initiatiefnemers samen met enkele bouwmaatschappijen, architectenbureaus en ondernemers op het terrein. Zij streven ernaar om dit gebied een hoogwaardige kwaliteit te geven door de natuur-historische structuur weer zichtbaar te maken en te herstellen.

De belangstellenden toonden zich enthousiast over de metamorfose die het terrein zou ondergaan met de nieuwe plannen. Minder gecharmeerd zijn ze over het feit dat er geen mogelijkheden lijken te zijn om ook voor een jongere doelgroep woningen te ontwikkelen. Naast werken ligt er een zwaar accent op zorg en oud. Voor veel mensen past dit niet bij het beeld dat ze hadden van een 'dorp in de stad'. Ook spraken mensen hun zorg uit over de vraag of hier nog wel ruimte is om in eigen beheer woningen te ontwikkelen en zo hun gedroomde woonomgeving op het Isabellaterrein waar te maken. Tjeerd benadrukte nogmaals dat het huidige plan niet statisch is, maar dynamisch en dat er mogelijkheden zijn om naast de basisinvulling ook andere groepen mensen op het terrein te laten wonen. Het plan is nog volop in ontwikkeling en biedt ruimte om keuzes te maken.

De vraag is hoe de plannen van de Isabellagroep er definitief uit gaan zien na doorrekenen van de financiële haalbaarheid. Tjeerd gaf aan dat hij de input van de bijeenkomst mee zal nemen in verdere besprekingen binnen de groep en dat hij ons op de hoogte zal houden van de verdere ontwikkelingen. Tjeerd zal daarbij ook meenemen dat belangstellenden in staat zijn om een financiële bijdrage te leveren aan ontwikkeling van deze locatie omdat ze panden en grond aan kunnen kopen tegen een marktconforme prijs.

KilimanjaroWonen blijft in contact met de Isabellagroep en houdt belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen. We moeten wel realistisch zijn: de kaarten zijn anders geschud dan een jaar geleden het geval was...

 
Impressie van het stedenbouwkundig plan zoals geschetst in opdracht van de Isabellagroep.