24 september 2014

Succesvolle bijeenkomst voor vrienden in Den Bosch

Ook in Den Bosch was de platformbijeenkomst geanimeerd. Hier werden leden van cpo-vereniging Geldersedam geïnterviewd over hun ervaringen tot nu toe met het ontwikkelproces. Een paar toekomstige bewoners lieten het publiek weten hoe spannend zij het traject vinden, dat zij voor geen goud hadden willen missen. "Het maakt mij gelukkig..." vertelde een van hen. Een andere opmerking was dat je misschien beter niet met vrienden kunt starten, want "... bestaande vrienden zou je kunnen kwijtraken tijdens zo'n intensief proces, en nu heb ik er nieuwe vrienden bijgekregen...". 

Na deze persoonlijke ervaringen kwamen mogelijke nieuwe locaties aan de orde. Tijdens een vragenrondje bleken er een paar uit te springen die op veel belangstelling kunnen rekenen. De bestaande Molenvenschool in Vught, een prachtig monumentaal gebouw met een groot plein en veel groen rondom. De karakteristieke architectuur spreekt tot de verbeelding. Ook de school aan de Jacob van Maerlantstraat in Den Bosch was populair, met name vanwege de unieke ligging naast het Zuiderpark en op loopafstand van het centrum. We blijven deze locaties actief volgen, net zoals de Isabellakazerne in Vught, waar binnenkort een initiatiefbijeenkomst voor gepland wordt.

 


 

17 september 2014

Succesvolle bijeenkomst voor vrienden in NRE gebouw Eindhoven

De platformbijeenkomst werd deze keer gehouden in het gebouw aan de Nachtegaallaan, dat wordt ontwikkeld door cpo-vereniging NRE TWEE. Tijdens een interview vertelden een aantal leden over hun motieven om deel te nemen aan het Kilimanjaro-project. Interssant om te horen wat vooraf hun redenen waren en hoe familie hen stimuleerde om mee te doen of juist niet... De leden hebben geen enkel moment spijt gehad van hun beslissing om dit avontuur aan te gaan en ze verheugen zich op hun bijzondere, karakteristieke woningen. Een rondleiding door het gebouw na afloop, gesprekken met Kilimanjaro over andere locaties en tenslotte een bijzondere traktatie uit de steenoven van Piet, de huidige gebruiker van deze ruimte maakten de avond compleet.

Hieronder een impressie van het gebouw in de huidige staat. Met een beetje fantasie zie je voor je hoe het kan gaan worden.

 

 


 

 

29 augustus 2014

College Tinie Kardol in Eindhoven donderdag 11 september

CPO-vereniging De Schrijver organiseert op donderdag 11 september een lezing door hoogleraar Tinie Kardol. "Tinie Kardol heeft De Schrijver dit jaar gehopen in een tijd dat er een tweedeling leek te ontstaan over de interne communicatie binnen de vereniging. Hij deed dit zo vakkundig, begripvol en menselijk dat na een aantal bijeenkomsten de verwijdering omsloeg in toenadering."

De leden zijn zo enthousiast over de opvattingen van de hoogleraar gerontologie in Brussel, dat ze alle geïnteresseerde leden en contacten van Kilimanjaro uitnodigt om een college van hem bij te wonen. Wees allen welkom!

Locatie: school Akkerstraat 30 Eindhoven
Donderdag 11 september 19.30u - 21.30u
Gymzaal open om 19.00u; neem een eigen stoel mee als je wilt zitten. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Zie ook www.wonenindeschrijver.nl.

 


 

12 juli 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Eindhoven woensdag 17 september

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden elkaar en ons kunnen ontmoeten willen we wegens succes van de vorige keer organiseren in het gebouw dat binnenkort ontwikkeld gaat worden op het NRE terrein. Nu in tijdelijk gebruik door kunstenaars, wat de bijzondere mogelijkheden van het gebouw in beeld brengt. Ook andere locaties die in aanmerking komen voor ontwikkeling zullen ruimschoots aan bod komen, en na afloop is er een rondleiding door het gebouw. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.
Woensdag 17 september 19.30u - 21.00u
Locatie: Gebouw 2, Nachtegaallaan
Eindhoven
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 


 

12 juli 2014

Aankondiging platformbijeenkomst Den Bosch 24 september

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Den Bosch elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in het vertrouwde gebouw van 'In de Roos'. Net als in Eindhoven willen we ook hier uitgebreid aandacht besteden aan mogelijke nieuwe locaties. Maar ok het eerste CPO-project in Den Bosch aan de Geldersedam zal worden toegelicht, mede door toekomstige bewoners. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.
Woensdag 24 september 19.30u - 21.00u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 
Den Bosch
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 


 

12 juli 2014

CPO Project NRE TWEE is volop bezig met ontwerpsessies

Met een groep van 8 leden, eenpersoons en tweepersoonshuishoudens is de vereniging van start gegaan. Er is nog ruimte voor een aantal toekomstige bewoners, ergens in augustus-september wordt er een bijeenkomst georganiseerd om belangstellenden kennis te laten maken met het initiatief. Tijdens de platformbijeenkomst van 17 september is er sowieso gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken, samen met de bestaande leden.

 


 

2 juli 2014

Meedenken over Woonvisie Eindhoven

KilimanjaroWonen heeft samen met twee leden van CPO-vereniging NRE TWEE deelgenomen aan de bijeenkomst 'Ontwikkeling Woonvisie Eindhoven'. Elke stad heeft namelijk een visie op wonen. En Eindhoven wil in haar Woonvisie 2015-2030 laten zien hoe nadrukkelijk zij omgaat met alle maatschappelijke veranderingen. Het feit dat Kilimanjaro bewust de toekomstige bewoners aan het roer zet sluit perfect aan bij de 'terugtrekkende overheid' en 'meer regie in handen geven van de burger'. Wij hebben de gemeente gevraagd om de rollen en verantwoordelijkheden die zij heeft beter te laten aansluiten bij wat een CPO-project nodig heeft. Een van de voorwaarden voor een goede samenwerking.

 


 

30 juni 2014

Zorgzame Buurten vrijwilligersplatform

Op 30 juni heeft een vrijwilligersplatform plaatsgevonden in Eindhoven. Bijna alle actieve buurten en wijken van de ZorgSamenbuurt waren vertegenwoordigd. Mevrouw Bolhuis van het ministerie van VWS nam ook deel aan de bijeenkomst omdat zij wilde zien en horen hoe 'de burger' activiteiten ontplooit en maatregelen neemt om zo lang mogelijk op een plezierige manier in de eigen buurt te kunnen blijven wonden. Ook als men ouder wordt en zorg nodig heeft. KilimanjaroWonen zet samen met bewoners zo'n proces in de startblokken, maar de bewoners vullen alle activiteiten vervolgens zelf in. De uitwisseling van ervaringen was bijzonder nuttig en insprirerend. De buurtbewoners hebben al gevraagd om een vervolgbijeenkomst....

 


 

30 juni 2014

Alsof het er al staat..... CPO De Schrijver in de Akkerstraat Eindhoven


Na de zomer, zodra de omgevingsvergunning verleend is kan de bouw beginnen.

Nieuwe belangstellenden, ook voor de reservelijst kunnen zich melden via www.wonenindeschrijver.nl

 


 

4 juni 2014

Bieding Kameleon gegund!!

Een geweldig moment vandaag. De hele initiatiefgroep 'Kameleon' was uitgenodigd in het schoolgebouw aan de Geldersedam om van wethouder Jeroen Wijers het goede nieuws te horen: het plan 'school voor gevorderden' is als beste van alle ingediende plannen uit de bus gekomen. Een opsteker voor alle mensen die hier zo hard aan gewerkt hebben!
Alle lof ook voor gemeente Den Bosch, die zich strak houdt aan de voorgenomen planning. Voor de toekomstige bewoners betekent dat 'gas op de plank'. Gelukkig is er al veel voorwerk verricht. De ontwikkelvereniging zal binnen een paar weken opgericht zijn, waarna het CPO traject van start kan gaan onder begeleiding van BIEB en MAG architecten uit Eindhoven.
Op dit moment zijn er 9 deelnemende huishoudens, wellicht is er straks ruimte voor 1 of 2 extra leden. Sowieso kunnen er binnenkort reserveleden toetreden tot de vereniging.