8 juni 2015

CPO-project 'De Schrijver' uit Eindhoven in de krant

Een mooi artikel in het Eindhovens Dagblad over de toenamen van het aantal CPO-initiatieven in de regio Noord-Brabant. In Eindhoven werd ruim 30 jaar geleden de kiem gelegd voor het gezamenlijk ontwikkelen van een woonproject, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Rechts boven in beeld een toekomstig bewoonster voor het eerste Kilimanjaro project in aanbouw, aan de Akkerstraat in Eindhoven. Anne Pols vertelt hoe trots ze is dat de enthousiaste initiatiefnemers zoveel voor elkaar hebben gekregen. Begin 2016 zullen de 21 huishoudens hun intrek kunnen nemen in 'De Schrijver'.

 


 

6 mei 2015

Initiatiefbijeenkomst in Goirle 28 mei

Een groep enthousiaste Goirlenaren benaderde ons met het verzoek om mee te denken over het ontwikkelen van een wooncomplex voor gevorderden in Goirle. Ze hebben een locatie op het oog aan de zuidrand van Goirle, op de voormalige fabrieksterreinen van de Havep en van Besouw. De gemeente heeft een onderzoeksopdracht verstrekt om een herontwikkelingsplan te schetsen voor deze unieke plek tussen hartje dorp en buitengebied. 

De termijn waarop bouwen mogelijk wordt is nog onbekend, maar de initiatiefnemers willen nu al een groep vormen die een gezamenlijk woonconcept gaat ontwikkelen. Zo ontstaat er tenminste al een helder beeld van de woonwensen en het beschikbare budget. Belangrijke informatie voor de start van een project, hier of op een andere locatie.

Informatiebijeenkomst: donderdag 28 mei 19.30u - 21.00u
Locatie: Jan van Besouwhuis, Thomas van Diessenstraat 1 Goirle 

Ben je geïnteresseerd in deze ontwikkeling, meld je dan bij kitty@kilimanjarowonen.nl

 


 

6 mei 2015

Aankondiging platformbijeenkomst Eindhoven 3 juni

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Eindhoven elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in het inmiddels geopende kantoor van KilimanjaroWonen aan de Nachtegaallaan 15. We willen in ieder geval aandacht gaan besteden aan ervaringen van deelnemers met bestaande ontwikkelingen. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Woensdag 3 juni 19.30u - 21.00u
Locatie: Nachtegaallaan 15, gebouw 3 Eindhoven
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 

 


 

6 mei 2015

Aankondiging platformbijeenkomst Den Bosch 27 mei

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Den Bosch elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in het vertrouwde gebouw van 'In de Roos'. In ieder geval willen we aandacht gaan besteden aan de ervaringen van deelnemers aan lopende projecten. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.
Woensdag 27 mei 19.30u - 21.00u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 
Den Bosch
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 


 

5 mei 2015

Platformbijeenkomst ZorgSamen buurten 18 mei

Op 18 mei staat alweer de 4e platformbijeenkomst van de ZorgSamenbuurten geprogrammeerd. Volop gelegenheid om ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen. Opstart van een ZorgSamenbuurt is één, maar vervolgens is het de uitdaging dat het ook blijft lopen naar tevredenheid. In het inspiratieboekje, dat we op 2 maart officieel gepresenteerd hebben, wordt veel aandacht besteed aan de valkuilen die je tegen kunt komen in de praktijk. De bedoeling is dat de bestaande ZorgSamenbuurten van elkaar kunnen leren, en dus is er van iedere buurt een afvaardiging uitgenodigd. 

Maandag 18 mei 19.30u - 21.00u
Locatie: kantoor KilimanjaroWonen, Nachtegaallaan 15, gebouw 3 Eindhoven

 


 

29 april 2015

Update ontwikkeling NRE TWEE Eindhoven

De ontwikkeling die cpo-vereniging NRE TWEE alweer een tijd geleden heeft opgestart leidt intussen tot tastbare resultaten. Tijdens een aantal workshops heeft MAG architecten samen met de initiatiefnemers en onder begeleiding van BIEB verschillende scenario's onderzocht. Daar is een plan uit voortgekomen waar iedereen zich in kan vinden. Het bestaande gebouw wordt zoveel mogelijk intact gelaten om de unieke sfeer te behouden, maar tegelijk moet het ook een comfortabel woongebouw worden; iedere woning krijgt een eigen buitenruimte, een loggia met aangrenzend ruim balkon.

In februari is het voorlopig ontwerp goedgekeurd, en nu wordt hard gewerkt aan de aanvraag omgevingsvergunning die half mei ingediend gaat worden. Deze kan dan meelopen met de aanvraag van de bestemmingsplanwijziging, die nodig is om alle nieuwe ontwikkelingen op het NRE terrein mogelijk te maken. 

Binnen gebouw 2 zijn op dit moment nog 3 tot 4 woningen beschikbaar, variërend in grootte van 60 m2 tot 120 m2. Als je belangstelling hebt voor deze unieke plek neem dan contact op via linda@kilimanjarowonen.nl.

 


 

20 april 2015

Nieuwbouw Jan Sluyterscomplex wordt heel actueel

Een locatie die al langer op onze 'lijst' staat is het voormalige sportcomplex aan de Jan Sluytersstraat in Den Bosch. Dit voorjaar is gemeente Den Bosch voortvarend aan de slag gegaan om partijen te zoeken die hier zelf hun woning willen ontwikkelen. Dat kan als particulier maar ook als cpo-collectief. De voorwaarden zijn heel gunstig en het belooft een prachtig nieuw buurtje te worden! 
Namens Kilimanjaro is met een groepje belangstellenden gewerkt aan een plan om in te dienen; het moest allemaal op heel korte termijn. Maar soms is dat juist een voordeel! Tijdens een snelkookpansessie zijn alle ideeën gebundeld tot een eerste woonconcept: een gebouw rondom een hofje, met een gemeenschappelijke ruimte naar de straat toe. Na loting bleek dat ons cpo-initiatief als eerste een plek kon uitzoeken op het terrein.

Er worden snel nieuwe stappen gezet, en we zijn op zoek naar deelnemers die serieuze interesse hebben. Het gaat om een nieuwbouw plan, energiezuinig, circa 14 woningen van 80 - 120 m2 (in beginsel) verdeeld over 2 bouwlagen. Iedere woning krijgt eigen buitenruimte met veel zon. 

De eerstvolgende initiatiefbijeenkomst is op: 
donderdag 21 mei om 19.30u in Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1 in Rosmalen.
Meld je aan via linda@kilimanjarowonen.nl.

 
 

 


 

30 maart 2015

Presentatie initiatief Deurne enthousiast ontvangen

Op een maandagavond heeft Kilimanjaro samen met de initiatiefgroep in het gemeentehuis van Deurne de plannen gepresenteerd voor een nieuw te bouwen 'hof' op de locatie tussen Stijn Streuvelslaan en Molenstraat. Er waren zowel omwonenden uitgenodigd als belangstellenden om de groep aan te vullen. De omwonenden waren overwegend positief over de planopzet: gelukkig niet te massaal maar juist dorps van karakter. Parkeren is altijd een heikel punt, maar daar is vooraf goed over nagedacht samen met de gemeente, die overigens veel medewerking verleent. 

Er bleken onverwacht veel nieuwe belangstellenden in de zaal te zitten. Het is dan ook een unieke mogelijkheid om zo dicht bij het centrum te kunnen gaan wonen voor heel redelijke bedragen. Voor verschillende budgetten kunnen woningen gecreëerd worden van diverse grootte, hoewel er gestreefd wordt naar een zekere mate van herhaling om de prijzen laag te kunnen houden.

Nu op naar de volgende fase. Er zijn vervolgbijeenkomsten gepland om samen het definitieve woonconcept te bepalen. Binnen enkele maanden zou de cpo-vereniging opgericht kunnen worden. Meld je aan als je belangstelling hebt, er is nog plaats!

 

 


 

21 maart 2015

Initiatief in Nuenen onderzocht

In Nuenen zijn al eerder bijeenkomsten georganiseerd door enkele actieve bewoners, om te peilen of er belangstelling is om samen woonprojecten voor gevorderden van de grond te krijgen. Er bleek veel enthousiasme voor te zijn. Intussen is Kilimanjaro betrokken bij het verder onderzoeken van de mogelijkheden: wat is het gezamenlijke woonconcept, welke locaties zijn geschikt en beschikbaar? Sommige mensen willen graag buiten wonen, anderen dichter bij het centrum. 

Tijdens een bijeenkomst in de Hongerman hebben we samen onderzocht wat mensen belangrijk vinden voor hun toekomstige woonomgeving. Dat leverde een mooie uitkomst op. Er zijn vervolgbijeenkomsten gepland om de verschillende mogelijkheden nader te onderzoeken. Laat het weten als je hier bij aanwezig wil zijn.

 

 


 

4 maart 2015

Nieuwe kantoor KilimanjaroWonen is geopend!

Heel bijzonder was het gedicht van voormalig stadsdichter Piet van den Boom, speciaal gemaakt en persoonlijk voorgedragen ter ere van dit moment. We dragen onze naam met trots!

 


De gang was ingericht met een buffet door Piet Bergman, om de opening extra feestelijk te maken. 

We gaan een mooie tijd tegemoet aan de Nachtegaallaan!