30 juni 2015

Buiten vergaderen met CPO-vereniging Geldersedam in Den Bosch

Wat is er beter dan al uitproberen hoe het is om met z'n allen buiten te vergaderen in de toekomstige tuin? De bewoners dachten tot nu toe dat vooral zon heel belangrijk zou zijn, maar tijdens deze warme weken blijkt ook schaduw bijzonder welkom te zijn!

De laatste loodjes voordat de raamovereenkomst met de aannemer wordt gesloten zodat de bouw in september kan starten.

 


 

24 juni 2015

Startbijeenkomst CPO-initiatief in Tilburg

Ook uit Tilburg komen er vragen van belangstellenden om hier een 'wonen voor gevorderden' project op te starten. Nu er een concrete locatie in beeld is vonden we het tijd om een startbijeenkomst te plannen. Op deze avond lichten we toe wat de drijfveren zijn van KilimanjaroWonen en we leggen op hoofdlijnen uit hoe het in zijn werk gaat om samen met anderen een woonproject te realiseren. 

Tijdens de avond zullen een paar mensen die al een initiatiefgroep gevormd hebben hun ideeen toelichten en er is ook ruimte voor de initiatiefnemers uit Goirle om over hun plannen te vertellen. Natuurlijk is er daarnaast volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachte te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats in de verbouwde Hasseltse kerk, een prachtig herbestemmingsproject dat ontstaan is vanuit een burgerinitiatief. Een toepasselijke plek!

Informatiebijeenkomst: donderdag 16 juli 19.30u - 21.00u
Locatie: Wijkcentrum 'De Poorten', Hasseltstraat 194 Tilburg

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

 

 

 


 

20 juni 2015

Bouw CPO Akkerstraat De Schrijver gaat voorspoedig

 


 

18 juni 2015

Zeer geslaagde startbijeenkomst in Goirle

We rekenden op een opkomst van zo'n 30 belangstellenden in Goirle, maar het werden er 97. Met moeite paste iedereen in de gereserveerde ruimte, het werd een warme bijeenkomst! De initiatiefnemers Carry Wevers, Jan Brekelmans en Monica Doze legden uit hoe ze ertoe gekomen zijn om samen een woonproject te willen starten. Rechtsonder staan ze voor een van de karakteristieke gebouwen op de Havep locatie, een van de mogelijke bouwlocaties.

Ook de vervolgbijeenkomst op 18 juni was druk bezocht, dat geeft vertrouwen. De eerste stap is nu om contact te leggen met de 'plannenmakers' van de zuidrand. Na de zomer moet er meer duidelijkheid komen over de ontwikkelmogelijkheden en het tijdspad dat gevolgd kan worden. Rond deze tijd zal ook een officiele initiatiefgroep opgericht worden. 

Als je belangstelling hebt om deel te nemen, laat het dan weten via kitty@kilimanjarowonen.nl.

 


 

14 juni 2015

Een bijzondere en kansrijke locatie in Tilburg

Soms dient zich een kans aan die perfect is voor een woonproject. Dit is er zo een. Een voormalig boerderijcomplexje aan de Oude Langstraat in de Theresiawijk in Tilburg. Het is een oase van groen met een aantal karakteristieke vooroorlogse gebouwen. Bijzonder is het erfkarakter met authentieke bestrating en een tuin met verschillende monumentale bomen. Het idee is om de centrale schuur - die wel behoorlijk opgeknapt moet worden - als gemeenschappelijke ruimte vorm te geven, midden in de tuin. Aan achterzijde is ruimte voor nieuwbouw, waardoor er in totaal zo'n 10 tot 12 woningen gerealiseerd kunnen worden op deze plek.

In juli organiseren we een startbijeenkomst in Tilburg, waar ook dit project toegelicht zal worden.

 

 


 

8 juni 2015

CPO-project 'De Schrijver' uit Eindhoven in de krant

Een mooi artikel in het Eindhovens Dagblad over de toenamen van het aantal CPO-initiatieven in de regio Noord-Brabant. In Eindhoven werd ruim 30 jaar geleden de kiem gelegd voor het gezamenlijk ontwikkelen van een woonproject, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Rechts boven in beeld een toekomstig bewoonster voor het eerste Kilimanjaro project in aanbouw, aan de Akkerstraat in Eindhoven. Anne Pols vertelt hoe trots ze is dat de enthousiaste initiatiefnemers zoveel voor elkaar hebben gekregen. Begin 2016 zullen de 21 huishoudens hun intrek kunnen nemen in 'De Schrijver'.

 


 

6 mei 2015

Initiatiefbijeenkomst in Goirle 28 mei

Een groep enthousiaste Goirlenaren benaderde ons met het verzoek om mee te denken over het ontwikkelen van een wooncomplex voor gevorderden in Goirle. Ze hebben een locatie op het oog aan de zuidrand van Goirle, op de voormalige fabrieksterreinen van de Havep en van Besouw. De gemeente heeft een onderzoeksopdracht verstrekt om een herontwikkelingsplan te schetsen voor deze unieke plek tussen hartje dorp en buitengebied. 

De termijn waarop bouwen mogelijk wordt is nog onbekend, maar de initiatiefnemers willen nu al een groep vormen die een gezamenlijk woonconcept gaat ontwikkelen. Zo ontstaat er tenminste al een helder beeld van de woonwensen en het beschikbare budget. Belangrijke informatie voor de start van een project, hier of op een andere locatie.

Informatiebijeenkomst: donderdag 28 mei 19.30u - 21.00u
Locatie: Jan van Besouwhuis, Thomas van Diessenstraat 1 Goirle 

Ben je geïnteresseerd in deze ontwikkeling, meld je dan bij kitty@kilimanjarowonen.nl

 


 

6 mei 2015

Aankondiging platformbijeenkomst Eindhoven 3 juni

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Eindhoven elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in het inmiddels geopende kantoor van KilimanjaroWonen aan de Nachtegaallaan 15. We willen in ieder geval aandacht gaan besteden aan ervaringen van deelnemers met bestaande ontwikkelingen. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.

Woensdag 3 juni 19.30u - 21.00u
Locatie: Nachtegaallaan 15, gebouw 3 Eindhoven
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 

 


 

6 mei 2015

Aankondiging platformbijeenkomst Den Bosch 27 mei

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Den Bosch elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in het vertrouwde gebouw van 'In de Roos'. In ieder geval willen we aandacht gaan besteden aan de ervaringen van deelnemers aan lopende projecten. Definitief programma volgt, zet de datum vast in je agenda.
Woensdag 27 mei 19.30u - 21.00u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 
Den Bosch
Activiteit is gratis voor vrienden en hun introduces.

 


 

5 mei 2015

Platformbijeenkomst ZorgSamen buurten 18 mei

Op 18 mei staat alweer de 4e platformbijeenkomst van de ZorgSamenbuurten geprogrammeerd. Volop gelegenheid om ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen. Opstart van een ZorgSamenbuurt is één, maar vervolgens is het de uitdaging dat het ook blijft lopen naar tevredenheid. In het inspiratieboekje, dat we op 2 maart officieel gepresenteerd hebben, wordt veel aandacht besteed aan de valkuilen die je tegen kunt komen in de praktijk. De bedoeling is dat de bestaande ZorgSamenbuurten van elkaar kunnen leren, en dus is er van iedere buurt een afvaardiging uitgenodigd. 

Maandag 18 mei 19.30u - 21.00u
Locatie: kantoor KilimanjaroWonen, Nachtegaallaan 15, gebouw 3 Eindhoven