12 november 2015

Initiatiefgroep 't Stijn in Deurne tijdens workshop architectuur

De plattegronden van project 't Stijn beginnen steeds meer vaste vorm aan te nemen. Voor veel mensen die belangstelling hebben voor dit woonproject is het moeilijk zich voor te stellen hoe het er straks uit gaat zien. Een lastig issue, want het idee achter CPO is juist dat toekomstige bewoners invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp.
Om toch meer beeld te krijgen bij het plan is onder leiding van MAG architecten een workshop architectuur georganiseerd. Een interessante avond, waar vooral duidelijk werd dat het geen 'standaard woningbouw' project moet gaan worden, maar een plan waar de individuele verschillen zichtbaar mogen zijn.

 

 


 

12 oktober 2015

Bijeenkomst planuitwerking 't Stijn in Deurne woensdag 21 oktober

Op 5 oktober was de go/no go bijeenkomst voor nieuwbouw initiatief 't Stijn in Deurne, locatie Molenstraat - Stijn Streuvelslaan. Vier leden van de initiatiefgroep besloten om door te willen gaan. De conclusie van de bijeenkomst was dat het prettig zou zijn wanneer het woongebouw al meer vorm zou kunnen krijgen. Dat maakt het voor nieuwe leden makkelijker om zich een beeld te vormen van waar ze aan mee gaan doen. Daarom hebben we een bijeenkomst gepland op woensdag 21 oktober om het plan verder uit te werken op basis van de woonwensen van de initiatiefgroep. De plattegrondschetsen die al eerder gemaakt waren (zie onder) vormen de basis voor de uitwerking.

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

8 oktober 2015

Bezichtiging locatie Oude Langstraat Tilburg zaterdag 17 oktober

De bijeenkomst op 7 oktober is gebruikt om samen te onderzoeken wat de locatie aan de Oude Langstraat aantrekkelijk maakt om een woonproject te realiseren. Hoog scoorden de combinatie van stedelijke context en toch een dorps karakter. De nabijheid van voorzieningen vond men belangrijk en ook de sfeer die het voormalige boerderijcomplex uitstraalt.


Om nog meer beeld te krijgen bij de plek organiseren we een bezichtiging van de locatie op zaterdag 17 oktober om 11.00u. Dan gaan de hekken open en kun je zien en voelen of je enthousiasme wordt opgewekt.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan om mee te gaan. Magdaleen Kroese en Kitty Hesen zijn vanuit KilimanjaroWonen aanwezig.

Zaterdag 17 oktober 11.00u - 12.00u
Locatie: Oude Langstraat 66 Tilburg

 


 

30 september 2015

CPO Geldersedam Den Bosch bezoekt CPO Akkerstraat Eindhoven

Op 12 oktober start officieel de bouw van CPO project Geldersedam in Den Bosch. Uit de aannemersselectie is dezelfde aannemer gekomen die ook het CPO project Akkerstraat in Eindhoven uitvoert. Een goede gelegenheid dus om met de toekomstige bewoners van de Geldersedam een kijkje te gaan nemen bij het project in Eindhoven dat al ver gevorderd is qua uitvoering.

Mooi om te zien hoe toekomstige bewoners van verschillende projecten met elkaar in gesprek gingen over hun woningen. Samen een woongemeenschap vormen is het doel van het project, maar het is natuurlijk ook een geweldige kans om je eigen woning zo mooi mogelijk te maken!

 


 

28 september 2015

Project Jan Sluytersstraat Den Bosch zet de volgende stap

Met kleine stapjes krijgt het project aan de Jan Sluytersstraat in Den Bosch steeds meer gestalte. Het blijft lastig voor mensen om zich voor te kunnen stellen wat voor bijzonder project het kan gaan worden, om samen met andere deelnemers een eigen buurtje te gaan creëren. Op dit moment zijn de echte pioniers aan zet: zij gaan samen met KilimanjaroWonen verder denken over de hoofdopzet van het project. Eind oktober wordt de reserveringsovereenkomst met gemeente Den Bosch getekend.

Hieronder de eerste schetsen voor het hofje, dat een centrale plek krijgt in de buurt. Er is ruimte voor woningen van diverse grootte, op begane grond en eerste verdieping. De binnenhof wordt lekker ruim en zonnig, belangrijk als centrale ontmoetingsplek. Over de gemeenschappelijke ruimten gaan we binnenkort verder praten.

Laat het weten als je meer wil weten over dit duurzame en heel betaalbare nieuwbouwproject.

 


 

18 september 2015

7 oktober volgende stap bij initiatief Oude Langstraat in Tilburg

Tijdens de laatste bijeenkomst in Tilburg hebben we uitgebreid stilgestaan bij het principe van ontwikkelen via CPO. Veel informatie in één keer voor veel mensen. Ook kwam de eerste concrete locatie aan de orde, een voormalig boerderijcomplex aan de Oude Langstraat, en een aantal mensen gaf aan zeker interesse te hebben om hier verder over mee te willen denken.

De vervolgbijeenkomst is gepland op 7 oktober. Dan gaan we toelichten hoe deze plek eruit zou kunnen gaan zien in de toekomst. Duidelijk is in ieder geval al dat er ruimte is voor woningen van ca. 80 tot 150 m2, nieuwbouw of renovatie van één van de bestaande gebouwen. En de oude schuur midden op het terrein zou opgeknapt kunnen worden tot een gemeenschappelijke ruimte. Ben je geïnteresseerd, geef je dan op voor deze avond.

Woensdag 7 oktober 19.30u - 21.30u
Locatie: De Poorten, Hasseltstraat 194 Tilburg
 

 


 

18 september 2015

Belangstellenden voor deelname aan nieuwbouwproject Jan Sluytersterrein: meld je!

Het gaat allemaal heel voortvarend, de ontwikkeling van het Jan Sluytersterrein in Den Bosch. De gemeente heeft een strak tijdschema, en het lijkt te gaan lukken om na de zomer van 2016 de eerste schop in te grond te gaan zetten. Voor het Kilimanjaroproject is, zoals eerder gezegd een mooie plek gereserveerd, grenzend aan de centrale groenstrook.
Een unieke kans om betaalbare, duurzame woningen te ontwikkelen. In een nieuw buurtje waar iedereen samenwerkt aan een fijn woonklimaat.

Het is de bedoeling dat we op 28 september definitief besluiten om het project te gaan starten. We zullen op deze avond wat verder uitgewerkte schetsen laten zien, zodat je een beter beeld kunt krijgen van de mogelijkheden op het perceel. En er is gelegenheid om vragen te stellen; de antwoorden nemen hopelijk weer wat meer onzekerheid weg. 

Maandag 28 september 19.30u - 21.30u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 Den Bosch

 

'Ons' gebiedje valt binnen de woonsfeer 'vrijheid'. Hierboven wat referentiebeelden, aangedragen door het begeleidingsteam van gemeente Den Bosch. Zie ook www.vrijspel-shertogenbosch.nl.

Onderstaand een artikel in het Stadsblad van Den Bosch, waarin één van de initiatienemers Annemie van Eldijk wordt geïnterviewd over haar motivatie om deel te nemen.

 


 

16 september 2015

Initiatiefnemers 't Stijn in Deurne maken zich op voor een laatste sprintje

Het initiatief voor ontwikkeling van een wonen voor gevorderden project aan de Stijn Streuvelslaan in Deurne loopt al een tijdje. De laatste maanden komt het proces in een stroomversnelling. Het is goed om op een gegeven moment een vervolgstap te zetten zodat alle ideeën vertaald kunnen gaan worden in een gebouw. Ook de gemeente Deurne wil graag verder; nu de hoofdopzet van het plan gereed is en de buurt is ingelicht over de op handen zijnde ontwikkeling is het goed om door te pakken.

Daarom hebben we op korte termijn nog een bijeenkomst gepland om nieuwkomers verder te informeren over de gang van zaken bij een CPO-ontwikkeling. Ook gaan we aandacht besteden aan het plan zelf. Hoe zorgen we ervoor dat een levensloopbestendig gebouw wordt? En wat voor type woningen zijn er allemaal mogelijk binnen de hoofdopzet? Je kunt terecht met al je vragen.

Donderdag 24 september van 19.30u - 21.00u
Locatie: Gerardushuis Deurne

 

 

 


 

14 september 2015

Magdaleen Kroese neemt namens KilimanjaroWonen deel aan Stadsdebat 'Bottom up ontwikkelen'

Het is een onderwerp dat leeft in de maatschappij: ontwikkelen van onderaf. Door de gebruikers zelf, of het nu gaat om wonen, werken, permanent of tijdelijk. Waar het om gaat is dat mensen zelf, vanuit eigen kracht en enthousiasme tot handelen overgaan en zo aan hun toekomst bouwen.
Architectuurcentrum Eindhoven organiseerde op 14 september een Stadsdebat, gewijd aan dit thema, bezien vanuit de architectuur. Magdaleen Kroese gaf een presentatie rondom de ontwikkelingen op het NRE terrein. Boeiend om terug te kijken op het ontwerptraject tot nu toe. 

 


 

4 september 2015

Donderdag 10 september bijeenkomst CPO-initiatief Jan Sluyterscomplex

Het duurde even, maar nu begint het enthousiasme voor het nieuwbouwproject op het Jan Sluytersterrein toch te komen. Omdat er nog niks te zien is spreekt het in eerste instantie misschien minder tot de verbeelding. Maar het is een unieke kans om met allemaal toekomstige bewoners een heel nieuw wijkje vorm te gaan geven. Van jong tot oud, met of zonder kinderen, de populatie is heel divers. Zie ook de website www.vrijspel-shertogenbosch.nl.

De eerste schetsen tonen de opzet van het plan: de ca. 14 woningen liggen in 2 bouwlagen rondom een gemeenschappelijke binnenhof. Iedere woning krijgt een eigen buitenruimten in de vorm van een klein tuintje of balkon/terras op de 1e verdieping. Aan de straat en de aangrenzende groenstrook komt een gemeenschappelijke ruimte, die ook een functie kan krijgen voor de overige bewoners van de buurt. Parkeren is onopvallend aan de zijkant gesitueerd. 

Op deze initiatiefbijeenkomst willen we nog een keer goed het proces toelichten dat deelnemers aan dit project gaan doorlopen. De bedoeling is om in oktober de ontwikkelvereniging op te richten waarna de toekomstige bewoners samen met de architect het ontwerp gaan vormgeven. Over 2 jaar zou het hele project gereed kunnen zijn. Wil je meer weten, meld je dan aan!

Donderdag 10 september 19.30u - 21.00u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 Den Bosch