25 januari 2016

Geslaagde bijeenkomst ZorgSamenbuurt

Betrokkenen bij de verschillende ZorgSamenprojecten blijken de periodieke ontmoetingen erg op prijs te stellen, getuige de grote opkomst op 25 januari. Sinds een tijd werkt KilimanjaroWonen samen met Fontys Hogeschool uit Eindhoven, omdat het initiatief mooi aansluit bij de onderwerpen waar zij zich mee bezig houden.

Omdat er zoveel belangstelling voor is blijven we deze bijeenkomsten organiseren.

 


 

16 januari 2016

Een boeiende excursie naar het Kwarteel in Culemborg

We zijn al eerder met een groep 'vrienden' naar dit voorbeeldproject in Culemborg geweest. Het is een project met 24 woningen in een duurzame nieuwe wijk dichtbij het station. De locatie was destijds erg belangrijk voor de start van het project, plus de mogelijkheid deel uit te maken van een ecologisch buurtje. 

Ria en Riet, onze gastvrouwen ontvingen de Kilimanjaro mensen in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte op de 1e verdieping. De insteek was om vooral veel ervaringen te delen over de dagelijkse gang van zaken in zo'n gemeenschappelijke woonvorm voor 'gevorderden'. Hoe zorg je ervoor dat iedereen een stem heeft, en dat bewoners er voor elkaar zijn zonder teveel verplichtingen te hebben? Op wat voor manier krijg je het voor elkaar dat de groep zich blijft verjongen? Zijn er veel tegenslagen geweest en hoe ga je daar mee om? Het leverde veel kennis op, en ook op het gebied van financiën hebben we interessante informatie gekregen. 

We eindigden de excursie met een rondleiding door het complex, wat veel enthousiasme ontlokte. Bijzonder dat bewoners zo uitgebreid de tijd nemen om hun verhaal met ons te delen. Een goed voorbeeld voor later!

 


 

10 januari 2016

Film over ZorgSamenbuurt in samenwerking met VGZ

We hebben regelmatig contact met externe partijen bij wie op een of andere manier belangstelling is gewekt voor de werkzaamheden van KilimanjaroWonen. Zo raakten we in 2015 in gesprek met zorgverzekeraar VGZ, die gecharmeerd is van met name het project ZorgSamenbuurten. Doordat mensen op een natuurlijke manier op elkaar betrokken raken en meer dan gemiddeld zorg dragen voor elkaar blijven ze langer zelfstandig. En, zeker zo belangrijk, op een gelukkige manier. 
Om met name de ZorgSamenbuurt meer kenbaar te maken besloot VGZ een film te laten maken. Filmmaker Johan Pabon van Rapid Eye Movement heeft er een boeiend verhaal van gemaakt, door een combinatie van live opnamen in verschillende ZorgSamenbuurten en materiaal uit ons inspiratieboekje. Door op deze link te klikken is het filmpje van ca. 10 minuten te bekijken via YouTube.

 


 

17 december 2015

Mooie tips voor KilimanjaroWonen tijdens platformbijeenkomst

Voor de laatste platformbijeenkomst van het jaar hadden we ervoor gekozen om nu eens niet ons maar onze vrienden centraal te stellen. Wat kunnen wij leren van de feedback die ze ons geven? 

Het werd een leerzame avond. Wat we heel prettig vonden om terug te horen is dat veel van de aanwezige vrienden het enorm op prijs stelden dat ze de ruimte krijgen om zich uitgebreid te oriënteren zonder zich tot iets verplicht te voelen. Dat is precies één van de redenen waarom we vijf jaar geleden met Kilimanjaro begonnen zijn. Verder was men positief over de persoonlijke aandacht die we beschikbaar hebben voor de vrienden en belangstellenden. Als laatste kregen we te horen dat ons enthousiasme aanstekelijk werkte, een reden om te blijven komen naar de bijeenkomsten. Mooi om te horen!

We kregen ook nog tips ter verbetering. Zo vonden sommige aanwezigen dat ze wel erg veel informatie te verwerken kregen, soms ook informatie waar ze niet op zitten te wachten. Dat kan het gevoel geven dat deelname aan een CPO-project niet voor iedereen is weggelegd omdat je van zoveel onderwerpen verstand zou moeten hebben. We nemen dit ter harte, en zullen vaker aangeven dat mensen echt niet over alles mee hoeven te praten, alleen over datgene wat echt van belang is of waar de bijzondere interesse naar uitgaat. Verder vonden sommigen het kostenaspect onduidelijk: hoeveel ben je kwijt om deel te nemen aan een woonproject? We legden uit dat dit ook niet altijd helder is bij aanvang van een initiatief. We keren het vaak om: juist het budget is leidend bij de keuze voor een project en een specifieke woning binnen dat project. Enige onzekerheid hoort erbij, want tenslotte ben je samen 'ontwikkelaar' van een woonproject.

Al met al een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn; voor herhaling vatbaar.
 

 


 

16 december 2015

Hoogste punt CPO Akkerstraat in Eindhoven

 

 


 

12 december 2015

Project CPO Geldersedam in de steigers

 

 

 


 

23 november 2015

Uitnodiging donderdag 17 december platformbijeenkomst voor alle vrienden

Stichting KilimanjaroWonen bestaat intussen ruim 4 jaar en in die tijd zijn al veel mijlpalen bereikt. Op dit moment heeft de stichting ruim 150 vrienden, verspreid over steden en dorpen rondom de locaties waar we actief zijn. Eén van de redenen om platformbijeenkomsten te organiseren is dat vrienden elkaar kunnen ontmoeten. Het is interessant om van anderen te horen wat hun beweegredenen zijn om aan een woonproject deel te willen nemen, en ook wat de moeilijkheden zijn die je tegen kunt komen. Misschien wil je je graag aansluiten bij een bestaand initiatief, waar de begin hobbels al genomen zijn.

Meestal organiseren we de platformbijeenkomsten 'op locatie' in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Nuenen, Goirle, Deurne. Het leek ons leuk om dit keer een centrale bijeenkomst te organiseren voor alle vrienden tegelijk. Ook voor de mensen die al langer vriend zijn en ons alleen op de achtergrond volgen.
We willen er een feestelijke avond van maken met een hapje en drankje, waar zoveel mogelijk verschillende initiatieven vertegenwoordigd zijn. Zo kun je van  anderen projecten horen wat er speelt. En uiteraard zijn wij aanwezig om de stand van zaken toe te lichten en jullie vragen te beantwoorden.

Dus: alle vrienden van harte uitgenodigd voor deze informele bijeenkomst!

Donderdag 17 december 19.30u - 21.30u
Locatie: gebouw 3, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Activiteit is gratis voor vrienden.

 


 

17 november 2015

Ook nieuwbouwproject op Jan Sluytersterrein in Den Bosch krijgt steeds meer vorm

Wat in de blog hieronder over 't Stijn in Deurne gezegd wordt geldt ook voor het nieuwbouwproject in Den Bosch op het Jan Sluytersterrein. De deelnemers van de initiatiefgroep, de echte pioniers, kunnen zich wel een voorstelling maken bij het project, maar voor sommige belangstellenden is dat veel lastiger.
Tijdens een ontwerpworkshop is besloten dat het project een plat dak krijgt en dat er vooral heel veel daglicht via de gevels naar binnen moet kunnen komen. Verder vinden de deelnemers het een mooi idee dat bewoners kunnen kiezen uit een soort van bibliotheek van ramen, passend bij de functie in de woning. Zo ontstaat er een verscheidenheid in gelijkheid.

Meld je aan als je geïnteresseerd bent in dit bijzondere project; de bedoeling is dat in januari de cpo-vereniging wordt opgericht.

 

 


 

12 november 2015

Initiatiefgroep 't Stijn in Deurne tijdens workshop architectuur

De plattegronden van project 't Stijn beginnen steeds meer vaste vorm aan te nemen. Voor veel mensen die belangstelling hebben voor dit woonproject is het moeilijk zich voor te stellen hoe het er straks uit gaat zien. Een lastig issue, want het idee achter CPO is juist dat toekomstige bewoners invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp.
Om toch meer beeld te krijgen bij het plan is onder leiding van MAG architecten een workshop architectuur georganiseerd. Een interessante avond, waar vooral duidelijk werd dat het geen 'standaard woningbouw' project moet gaan worden, maar een plan waar de individuele verschillen zichtbaar mogen zijn.

 

 


 

12 oktober 2015

Bijeenkomst planuitwerking 't Stijn in Deurne woensdag 21 oktober

Op 5 oktober was de go/no go bijeenkomst voor nieuwbouw initiatief 't Stijn in Deurne, locatie Molenstraat - Stijn Streuvelslaan. Vier leden van de initiatiefgroep besloten om door te willen gaan. De conclusie van de bijeenkomst was dat het prettig zou zijn wanneer het woongebouw al meer vorm zou kunnen krijgen. Dat maakt het voor nieuwe leden makkelijker om zich een beeld te vormen van waar ze aan mee gaan doen. Daarom hebben we een bijeenkomst gepland op woensdag 21 oktober om het plan verder uit te werken op basis van de woonwensen van de initiatiefgroep. De plattegrondschetsen die al eerder gemaakt waren (zie onder) vormen de basis voor de uitwerking.

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar info@kilimanjarowonen.nl.