17 december 2015

Mooie tips voor KilimanjaroWonen tijdens platformbijeenkomst

Voor de laatste platformbijeenkomst van het jaar hadden we ervoor gekozen om nu eens niet ons maar onze vrienden centraal te stellen. Wat kunnen wij leren van de feedback die ze ons geven? 

Het werd een leerzame avond. Wat we heel prettig vonden om terug te horen is dat veel van de aanwezige vrienden het enorm op prijs stelden dat ze de ruimte krijgen om zich uitgebreid te oriënteren zonder zich tot iets verplicht te voelen. Dat is precies één van de redenen waarom we vijf jaar geleden met Kilimanjaro begonnen zijn. Verder was men positief over de persoonlijke aandacht die we beschikbaar hebben voor de vrienden en belangstellenden. Als laatste kregen we te horen dat ons enthousiasme aanstekelijk werkte, een reden om te blijven komen naar de bijeenkomsten. Mooi om te horen!

We kregen ook nog tips ter verbetering. Zo vonden sommige aanwezigen dat ze wel erg veel informatie te verwerken kregen, soms ook informatie waar ze niet op zitten te wachten. Dat kan het gevoel geven dat deelname aan een CPO-project niet voor iedereen is weggelegd omdat je van zoveel onderwerpen verstand zou moeten hebben. We nemen dit ter harte, en zullen vaker aangeven dat mensen echt niet over alles mee hoeven te praten, alleen over datgene wat echt van belang is of waar de bijzondere interesse naar uitgaat. Verder vonden sommigen het kostenaspect onduidelijk: hoeveel ben je kwijt om deel te nemen aan een woonproject? We legden uit dat dit ook niet altijd helder is bij aanvang van een initiatief. We keren het vaak om: juist het budget is leidend bij de keuze voor een project en een specifieke woning binnen dat project. Enige onzekerheid hoort erbij, want tenslotte ben je samen 'ontwikkelaar' van een woonproject.

Al met al een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn; voor herhaling vatbaar.
 

 


 

16 december 2015

Hoogste punt CPO Akkerstraat in Eindhoven

 

 


 

12 december 2015

Project CPO Geldersedam in de steigers

 

 

 


 

23 november 2015

Uitnodiging donderdag 17 december platformbijeenkomst voor alle vrienden

Stichting KilimanjaroWonen bestaat intussen ruim 4 jaar en in die tijd zijn al veel mijlpalen bereikt. Op dit moment heeft de stichting ruim 150 vrienden, verspreid over steden en dorpen rondom de locaties waar we actief zijn. Eén van de redenen om platformbijeenkomsten te organiseren is dat vrienden elkaar kunnen ontmoeten. Het is interessant om van anderen te horen wat hun beweegredenen zijn om aan een woonproject deel te willen nemen, en ook wat de moeilijkheden zijn die je tegen kunt komen. Misschien wil je je graag aansluiten bij een bestaand initiatief, waar de begin hobbels al genomen zijn.

Meestal organiseren we de platformbijeenkomsten 'op locatie' in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Nuenen, Goirle, Deurne. Het leek ons leuk om dit keer een centrale bijeenkomst te organiseren voor alle vrienden tegelijk. Ook voor de mensen die al langer vriend zijn en ons alleen op de achtergrond volgen.
We willen er een feestelijke avond van maken met een hapje en drankje, waar zoveel mogelijk verschillende initiatieven vertegenwoordigd zijn. Zo kun je van  anderen projecten horen wat er speelt. En uiteraard zijn wij aanwezig om de stand van zaken toe te lichten en jullie vragen te beantwoorden.

Dus: alle vrienden van harte uitgenodigd voor deze informele bijeenkomst!

Donderdag 17 december 19.30u - 21.30u
Locatie: gebouw 3, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Activiteit is gratis voor vrienden.

 


 

17 november 2015

Ook nieuwbouwproject op Jan Sluytersterrein in Den Bosch krijgt steeds meer vorm

Wat in de blog hieronder over 't Stijn in Deurne gezegd wordt geldt ook voor het nieuwbouwproject in Den Bosch op het Jan Sluytersterrein. De deelnemers van de initiatiefgroep, de echte pioniers, kunnen zich wel een voorstelling maken bij het project, maar voor sommige belangstellenden is dat veel lastiger.
Tijdens een ontwerpworkshop is besloten dat het project een plat dak krijgt en dat er vooral heel veel daglicht via de gevels naar binnen moet kunnen komen. Verder vinden de deelnemers het een mooi idee dat bewoners kunnen kiezen uit een soort van bibliotheek van ramen, passend bij de functie in de woning. Zo ontstaat er een verscheidenheid in gelijkheid.

Meld je aan als je geïnteresseerd bent in dit bijzondere project; de bedoeling is dat in januari de cpo-vereniging wordt opgericht.

 

 


 

12 november 2015

Initiatiefgroep 't Stijn in Deurne tijdens workshop architectuur

De plattegronden van project 't Stijn beginnen steeds meer vaste vorm aan te nemen. Voor veel mensen die belangstelling hebben voor dit woonproject is het moeilijk zich voor te stellen hoe het er straks uit gaat zien. Een lastig issue, want het idee achter CPO is juist dat toekomstige bewoners invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp.
Om toch meer beeld te krijgen bij het plan is onder leiding van MAG architecten een workshop architectuur georganiseerd. Een interessante avond, waar vooral duidelijk werd dat het geen 'standaard woningbouw' project moet gaan worden, maar een plan waar de individuele verschillen zichtbaar mogen zijn.

 

 


 

12 oktober 2015

Bijeenkomst planuitwerking 't Stijn in Deurne woensdag 21 oktober

Op 5 oktober was de go/no go bijeenkomst voor nieuwbouw initiatief 't Stijn in Deurne, locatie Molenstraat - Stijn Streuvelslaan. Vier leden van de initiatiefgroep besloten om door te willen gaan. De conclusie van de bijeenkomst was dat het prettig zou zijn wanneer het woongebouw al meer vorm zou kunnen krijgen. Dat maakt het voor nieuwe leden makkelijker om zich een beeld te vormen van waar ze aan mee gaan doen. Daarom hebben we een bijeenkomst gepland op woensdag 21 oktober om het plan verder uit te werken op basis van de woonwensen van de initiatiefgroep. De plattegrondschetsen die al eerder gemaakt waren (zie onder) vormen de basis voor de uitwerking.

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

8 oktober 2015

Bezichtiging locatie Oude Langstraat Tilburg zaterdag 17 oktober

De bijeenkomst op 7 oktober is gebruikt om samen te onderzoeken wat de locatie aan de Oude Langstraat aantrekkelijk maakt om een woonproject te realiseren. Hoog scoorden de combinatie van stedelijke context en toch een dorps karakter. De nabijheid van voorzieningen vond men belangrijk en ook de sfeer die het voormalige boerderijcomplex uitstraalt.


Om nog meer beeld te krijgen bij de plek organiseren we een bezichtiging van de locatie op zaterdag 17 oktober om 11.00u. Dan gaan de hekken open en kun je zien en voelen of je enthousiasme wordt opgewekt.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan om mee te gaan. Magdaleen Kroese en Kitty Hesen zijn vanuit KilimanjaroWonen aanwezig.

Zaterdag 17 oktober 11.00u - 12.00u
Locatie: Oude Langstraat 66 Tilburg

 


 

30 september 2015

CPO Geldersedam Den Bosch bezoekt CPO Akkerstraat Eindhoven

Op 12 oktober start officieel de bouw van CPO project Geldersedam in Den Bosch. Uit de aannemersselectie is dezelfde aannemer gekomen die ook het CPO project Akkerstraat in Eindhoven uitvoert. Een goede gelegenheid dus om met de toekomstige bewoners van de Geldersedam een kijkje te gaan nemen bij het project in Eindhoven dat al ver gevorderd is qua uitvoering.

Mooi om te zien hoe toekomstige bewoners van verschillende projecten met elkaar in gesprek gingen over hun woningen. Samen een woongemeenschap vormen is het doel van het project, maar het is natuurlijk ook een geweldige kans om je eigen woning zo mooi mogelijk te maken!

 


 

28 september 2015

Project Jan Sluytersstraat Den Bosch zet de volgende stap

Met kleine stapjes krijgt het project aan de Jan Sluytersstraat in Den Bosch steeds meer gestalte. Het blijft lastig voor mensen om zich voor te kunnen stellen wat voor bijzonder project het kan gaan worden, om samen met andere deelnemers een eigen buurtje te gaan creëren. Op dit moment zijn de echte pioniers aan zet: zij gaan samen met KilimanjaroWonen verder denken over de hoofdopzet van het project. Eind oktober wordt de reserveringsovereenkomst met gemeente Den Bosch getekend.

Hieronder de eerste schetsen voor het hofje, dat een centrale plek krijgt in de buurt. Er is ruimte voor woningen van diverse grootte, op begane grond en eerste verdieping. De binnenhof wordt lekker ruim en zonnig, belangrijk als centrale ontmoetingsplek. Over de gemeenschappelijke ruimten gaan we binnenkort verder praten.

Laat het weten als je meer wil weten over dit duurzame en heel betaalbare nieuwbouwproject.