4 mei 2016

ZorgSamenbuurt in Asten: verslag uit de praktijk van een initiatiefnemer

Op dinsdag 15 april 2014 hebben wij onze medebuurtbewoners middels een huis aan huis bezorgde brief uitgenodigd voor een “ontmoeting” in het café van het Klok en Peelmuseum te Asten. Dit gebouw staat midden in onze buurt en vormt een prima ontmoetingsplek.

In de voorbereiding naar deze eerste ontmoeting maar ook daarna hebben we veel gehad aan de adviezen die we van Kitty mochten ontvangen.  Nog steeds nemen we deel aan de platformbijeenkomsten van Kilimanjaro omdat we hier veel informatie krijgen die van belang kunnen zijn voor ons project ZorgSamenBuurt. We hebben echter ook geleerd om goed te luisteren naar de signalen die uit de buurt zelf komen en we nemen deze ter harte. Zo werkt bijvoorbeeld een wekelijkse inloop voor onze buurt niet. De buurt bestaat voor een groot deel uit 60-plussers die nog heel actief in het leven staan en een drukke agenda hebben. Daarin is voor een wekelijkse inloop geen ruimte.

Wat wel werkt zijn de verschillende clubjes die door de buurtbewoners zijn opgericht: een leesclubje, filmclubje, wandelclubje, kookclubje. Ook de bijeenkomsten waarbij bepaalde thema’s met en voor buurtbewoners worden uitgewerkt  en die 4-5  x per jaar georganiseerd worden vallen in de smaak. Bijvoorbeeld buurt BBQ, bezoek aan de Sterrenwacht, wijnproeverij, themawandeling, nieuwjaarsbijeenkomst, buurtpreventie.

De nadruk ligt nog steeds op het elkaar leren kennen, het vertrouwd met elkaar raken. Dat dit werkt blijkt uit het feit dat bewoners aangeven dat ze “anders” door de wijk lopen. Er wordt meer gegroet, een praatje gemaakt als men elkaar tegen komt. Hier en daar wordt voorzichtig een beroep op elkaar gedaan. Een aangrenzende straat heeft gevraagd of ze mogen aansluiten bij onze wijk omdat ze het zo’n goed initiatief vinden.

De kerngroep bestaat inmiddels uit 8 personen, wat een verdubbeling inhoudt. Daarnaast zijn er 7 straatcontactpersonen, zij vormen het “vaste aanspreekpunt” voor een aantal straten. Er komt regelmatig een Nieuwsbrief uit. Een telefoon voor vraag en aanbod is er nog niet maar staat wel op de agenda. Op het moment dat we signalen uit de buurt opvangen dat hier behoefte aan is gaan we daar mee aan de slag.

Reactie van een deelnemer: “Ik heb genoten. En dat met het idee dat ik een paar jaar geleden niemand van jullie kende. Nu een hele fijne groep leesdames waar ik me erg bij thuis voel. Heel bijzonder, leve de Ostadebuurt”.

Voor meer informatie over ons project kunt u zich richten tot Thea Krimpenfort, tel 06-201844581 of schrijf een mail naar samenostade@outlook.nl.

 


 

29 april 2016

Groeispurt voor CPO initiatieven Jan Sluyters Den Bosch en 't Stijn in Deurne

Het heeft een tijdje geduurd maar beide projecten staan sinds kort als een huis. Misschien komt het doordat de plannen steeds concreter worden, misschien doordat de initiatiefnemers van het eerste uur hun enthousiasme over hebben gebracht, maar feit is dat de onzekerheid weg is genomen.
In Den Bosch, waar ruimte is voor 14 woningen met gemeenschappelijke ruimten, in twee bouwlagen rondom een binnenhof hebben zicht intussen 10 leden aangemeld. Eind mei is bekend welke woningen nog beschikbaar zijn en zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor nieuwe belangstellenden. Het thema 'vrijheid' is via verschillende workshops vertaald in het ontwerp, op een zodanige manier dat ook nieuwe bewoners nog volop inspraak hebben in de vormgeving van hun eigen woning. Als de bestemmingsplanprocedure niet teveel vertraagd wordt staat het project er eind 2017. Wil je meer weten, kijk dan ook op www.woongemeenschap-jansluyters.nl.


In Deurne, ook een project in twee bouwlagen rondom een grote binnentuin zijn 9 van de 13 bewoners in beeld. Het Voorlopig Ontwerp is nagenoeg gereed, dus de vorm en uitstraling van het plan zijn bekend. Het eerstvolgende waar de toekomstige bewoners zich over gaan buigen zijn de gemeenschappelijke ruimten en de manier waarop ze daar met elkaar gebruik van willen maken. Wil je meer weten over dit project? Mail dan naar info@kilimanjarowonen.nl of raadpleeg de website van de CPO-vereniging www.hetstijn.nl.

 


 

1 april 2016

Platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten maandag 11 april 19.30 uur

Het rondje projecten is de afgelopen paar keer, wat ingekort vanwege andere agendapunten. Deze keer staan we weer wat langer stil bij het de stand van zaken van de verschillende projecten. 

Vorige bijeenkomst heeft Femmianne Bredewold een presentatie verzorgd  over haar onderzoek naar informele hulp en zorg in stad, wijk en buurt. Op dit moment werkt Femmianne aan een praktijkgerichtonderzoek naar de voorwaarden waardoor buurtuitwisselingsprojecten succesvol zijn. Welke voorwaarden moeten worden gerealiseerd om bewoners actief te maken en te houden? De ervaringen van de ZorgSamenbuurt projecten worden in het onderzoek betrokken.Tijdens deze platfombijeenkomst gaan we met elkaar bespreken welke vragen mee genomen moeten worden in het onderzoek.

Maandag 11 april 19.30u - 21.30u

Locatie: kantoor KilimanjaroWonen, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Let op: in verband met ruimte is aanmelding vooraf nodig. Vol is vol.

 


 

24 maart 2016

Wat een eer: KilimanjaroWonen mag zich presenteren in Den Haag

Vandaag presenteerde het landelijk Aanjaagteam 'Langer zelfstandig wonen' de resultaten van het onderzoek waaraan ruim een jaar gewerkt is. De overheid heeft hierom gevraagd om inzicht te krijgen in welke initiatieven er intussen op gang zijn gekomen die bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen van specifieke doelgroepen, waaronder ouderen. Vorig jaar hebben we dit Aanjaagteam mogen ontvangen in Eindhoven en we hebben met enthousiasme verteld over ons initiatief. Kennelijk is dit zo goed overgekomen dat we uitgenodigd werden om een pitch te geven in Den Haag, tijdens de officiële overhandiging van de brochure aan minister Blok en staatssecretaris van Rijn. Uiteraard vinden we het een hele eer om uit alle landelijke initiatieven als een van de meest bijzondere geselecteerd te zijn. 

We hebben met overtuiging ons verhaal neergezet en daarnaast aandacht gevraagd voor de rol die de overheid kan spelen om dit soort maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. In het kort komt het neer op:

- meedenken: weghalen bureaucratie
- beschikbaar stellen locaties voor CPO
- samenwerken Wonen - Welzijn & Zorg binnen gemeentelijke diensten
- samen met corporaties combinatie huur en koop realiseren
- niet alleen stenen stapelen maar vooraf in gesprek met bewoners

Met het boekje 'Zorgsamenbuurten' in de hand een mooie afronding van de middag!

 


 

6 februari 2016

Uitnodiging donderdag 10 maart platformbijeenkomst Eindhoven

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Eindhoven elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in de eigen huisvesting van Kilimanjaro in gebouw 3 op het NRE terrein. 

Aan het programma wordt nog gewerkt, maar we willen in ieder geval weer eens uitgebreid aandacht besteden aan mogelijke locaties voor een nieuw woonproject. De laatste tijd zijn er veel vrienden bijgekomen die graag in Eindhoven een project op zouden zetten en dus tijd voor een zoekactie. Mooie locaties liggen niet voor het oprapen, maar we blijven geïnteresseerd in bv de voormalige Aloysiusmavo in de Schrijversbuurt en de vooroorlogse school aan de Geraniumstraat in Stratum. Hoe meer mensen hun concrete belangstelling kenbaar maken, hoe meer we de gemeente mee kunnen geven wat voor kansrijke mogelijkheden er liggen.

Als mensen zelf een idee hebben voor een locatie dan nodigen we ze van harte uit om dat aan ons door te geven, zodat we er achteraan kunnen gaan.

Donderdag 10 maart 19.30u - 21.30u
Locatie: gebouw 3, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 
 

 

5 februari 2016

Uitnodiging woensdag 2 maart platformbijeenkomst Den Bosch

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Den Bosch elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in lunchroom In de Roos aan de Zuiderparkweg. 

Aan het programma wordt nog gewerkt, maar we willen in ieder geval het nieuwbouwproject in Den Bosch op het Jan Sluytersterrein toelichten. Een bijzonder initiatief van gemeente Den Bosch om een hele wijk te realiseren via particulier opdrachtgeverschap. Heel mooi dat ook Kilimanjaro daar een plekje heeft kunnen verwerven. 

Ook zullen we mogelijke andere locaties onder de aandacht brengen, zoals de Bartjes school en het Kapucijnenklooster. Hoe meer mensen hun concrete belangstelling kenbaar maken, hoe meer we de gemeente mee kunnen geven wat voor kansrijke mogelijkheden er liggen.

Woensdag 2 maart 19.30u - 21.30u
Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282, Den Bosch

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.

 


 

29 januari 2016

Samen wensen en drijfveren onderzoeken en initiatiefgroep Widt Tilburg

In Tilburg zijn we betrokken bij twee initiatieven. Naast het concrete project 'Oude Langstraat' begeleiden we een initiatiefgroep die zichzelf 'Wonen in de Toekomst' noemt. Met deze groep hebben we een brainstormbijeenkomst gehouden om te onderzoeken wat de gezamenlijke uitgangspunten zijn. De conclusies worden uitgewerkt in een flyer, die weer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij het zoeken naar een locatie. Want al zijn er een paar favoriete plekken in Tilburg binnen de ring, een definitieve locatie is er nog niet. Wordt aan gewerkt!

 


 

25 januari 2016

Geslaagde bijeenkomst ZorgSamenbuurt

Betrokkenen bij de verschillende ZorgSamenprojecten blijken de periodieke ontmoetingen erg op prijs te stellen, getuige de grote opkomst op 25 januari. Sinds een tijd werkt KilimanjaroWonen samen met Fontys Hogeschool uit Eindhoven, omdat het initiatief mooi aansluit bij de onderwerpen waar zij zich mee bezig houden.

Omdat er zoveel belangstelling voor is blijven we deze bijeenkomsten organiseren.

 


 

16 januari 2016

Een boeiende excursie naar het Kwarteel in Culemborg

We zijn al eerder met een groep 'vrienden' naar dit voorbeeldproject in Culemborg geweest. Het is een project met 24 woningen in een duurzame nieuwe wijk dichtbij het station. De locatie was destijds erg belangrijk voor de start van het project, plus de mogelijkheid deel uit te maken van een ecologisch buurtje. 

Ria en Riet, onze gastvrouwen ontvingen de Kilimanjaro mensen in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte op de 1e verdieping. De insteek was om vooral veel ervaringen te delen over de dagelijkse gang van zaken in zo'n gemeenschappelijke woonvorm voor 'gevorderden'. Hoe zorg je ervoor dat iedereen een stem heeft, en dat bewoners er voor elkaar zijn zonder teveel verplichtingen te hebben? Op wat voor manier krijg je het voor elkaar dat de groep zich blijft verjongen? Zijn er veel tegenslagen geweest en hoe ga je daar mee om? Het leverde veel kennis op, en ook op het gebied van financiën hebben we interessante informatie gekregen. 

We eindigden de excursie met een rondleiding door het complex, wat veel enthousiasme ontlokte. Bijzonder dat bewoners zo uitgebreid de tijd nemen om hun verhaal met ons te delen. Een goed voorbeeld voor later!

 


 

10 januari 2016

Film over ZorgSamenbuurt in samenwerking met VGZ

We hebben regelmatig contact met externe partijen bij wie op een of andere manier belangstelling is gewekt voor de werkzaamheden van KilimanjaroWonen. Zo raakten we in 2015 in gesprek met zorgverzekeraar VGZ, die gecharmeerd is van met name het project ZorgSamenbuurten. Doordat mensen op een natuurlijke manier op elkaar betrokken raken en meer dan gemiddeld zorg dragen voor elkaar blijven ze langer zelfstandig. En, zeker zo belangrijk, op een gelukkige manier. 
Om met name de ZorgSamenbuurt meer kenbaar te maken besloot VGZ een film te laten maken. Filmmaker Johan Pabon van Rapid Eye Movement heeft er een boeiend verhaal van gemaakt, door een combinatie van live opnamen in verschillende ZorgSamenbuurten en materiaal uit ons inspiratieboekje. Door op deze link te klikken is het filmpje van ca. 10 minuten te bekijken via YouTube.