11 mei 2016

Platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten maandag 27 juni 19.30u

Nog steeds sluiten zich nieuwe buurten aan bij de Platformbijeenkomsten en starten er nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld in Acht en Koudenhoven. Tijdens een vorige platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd die door Fontys reflectielab verder onderzocht gaan worden met als doel de opzet van ZorgSamenbuurten nog verder te verbeteren. 

De eerste vraag is: hoe kan er in ZorgSamenbuurten gewerkt worden aan vraagactivering bij buurtbewoners zodat contacten gelegd worden tussen hulpvragers en hulpaanbieders en voldaan wordt aan de zorgbehoefte en zorgbereidheid van beide partijen? 

De tweede vraag is: onder welke voorwaarden en condities draagt samenwerking tussen en ondersteuning van overheid, professionals en burgers bij aan het verduurzamen van buurtprojecten aansluitend bij de wensen van actieve burgers? 

We zijn heel blij dat we zowel verbreding als verdieping zien bij de ontwikkeling van ZorgSamenbuurten. De ambitie van José en Kitty om van Eindhoven een ZorgSamenstad te maken wordt stapje voor stapje gerealiseerd. 

Houd de avond vrij in je agenda; aanmelding verplicht in verband met beperkte ruimte

 


 

10 mei 2016

Een kijkje op de bouw van CPO Geldersedam Den Bosch

Het project in Den Bosch voor 10 woningen en gemeenschappelijke ruimte vordert nu snel. Even een kijkje op de zolderverdieping. De bewoners die destijds al zagen hoe ruim en licht deze zou kunnen worden krijgen gelijk. Nog deze zomer zal het project worden opgeleverd.

 


 

10 mei 2016

Platformbijeenkomst Den Bosch woensdag 22 juni 19.30u

Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met een korte introductie van KilimanjaroWonen en een overzicht van alle projecten in ontwikkeling.
Als gastspreker hebben we Sonja de Jong uitgenodigd, projectleider van gemeente Den Bosch voor het project Vrij Spel op het Jan Sluytersterrein, waar het eerder genoemde woonproject gerealiseerd gaat worden. Zie ook www.vrijspel-shertogenbosch.nl. Zij kan met veel enthousiasme vertellen over hoe deze ontwikkeling echt tot stand komt vanuit de toekomstige bewoners zelf. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar met elkaar wordt nagedacht over de inrichting van de centrale groenstrook, de verkeersafwikkeling en de spelregels voor de bebouwing. Door deze manier van ontwikkelen is er al een buurtje ontstaan voordat de mensen er wonen!
We besluiten de avond met een informeel gedeelte waar mensen ons en elkaar vragen kunnen stellen.

Woensdag 22 juni 19.30u - 21.30u

Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 Den Bosch

Activiteit is gratis voor vrienden en belangstellenden; aanmelden mag maar is niet verplicht.

 


 

9 mei 2016

Platformbijeenkomst Eindhoven donderdag 9 juni 19.30u

Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met een korte introductie van KilimanjaroWonen en een overzicht van alle projecten in ontwikkeling.

Vervolgens komt gastspreker Heidi Renders van H2H notarissen vertellen over de afweging kopen of huren en het regelen van nalatenschap. Veel mensen vragen zich af of ze opnieuw moeten gaan kopen of toch beter kunnen gaan huren. Hoe kunnen ze op een goede manier hun nalatenschap regelen?  Wat betekent het voor hun kinderen als zij een huis moeten verkopen vanuit een woonvereniging?

 

Ingewikkelde onderwerpen waarover we op deze avond een stukje wijzer kunnen worden, en er is volop gelegenheid tot vragen stellen.

We besluiten de avond met een informeel gedeelte waar mensen ons en elkaar vragen kunnen stellen.

Donderdag 9 juni 19.30u - 21.30u

Locatie: kantoor Kilimanjaro, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Activiteit is gratis voor vrienden en belangstellenden; aanmelden mag maar is niet verplicht.

 


 

8 mei 2016

Excursie naar voorbeeldproject Aquarius in Eindhoven zaterdag 28 mei

Ruim 25 jaar geleden is deze woongroep in Eindhoven noord ontstaan vanuit een initiatief van de eerste groep bewoners. Het gaat om 35 zelfstandige huurwoningen rondom een grote gemeenschappelijke binnentuin. Een woning is omgevormd tot ontmoetingsruimte, waar regelmatig bijeenkomsten zijn en waar bewoners ook hun verjaardag kunnen vieren. Ieders privacy is gewaarborgd, maar wanneer het nodig is staat men klaar voor elkaar. Juist omdat het project al zo lang functioneert is het leerzaam om te horen over de ervaringen die zijn opgedaan met het gemeenschappelijk wonen. Er is volop gelegenheid tot vragen stellen aan de bewoners die ons zullen rondleiden. In totaal kunnen er 20 mensen deelnemen, dus meld je snel aan!
Vrij toegankelijk voor alle vrienden en belangstellenden. Wil je komen, stuur dan een mail naar info@kilimanjarowonen.nl of bel 06-52 175 406.

 


 

4 mei 2016

ZorgSamenbuurt in Asten: verslag uit de praktijk van een initiatiefnemer

Op dinsdag 15 april 2014 hebben wij onze medebuurtbewoners middels een huis aan huis bezorgde brief uitgenodigd voor een “ontmoeting” in het café van het Klok en Peelmuseum te Asten. Dit gebouw staat midden in onze buurt en vormt een prima ontmoetingsplek.

In de voorbereiding naar deze eerste ontmoeting maar ook daarna hebben we veel gehad aan de adviezen die we van Kitty mochten ontvangen.  Nog steeds nemen we deel aan de platformbijeenkomsten van Kilimanjaro omdat we hier veel informatie krijgen die van belang kunnen zijn voor ons project ZorgSamenBuurt. We hebben echter ook geleerd om goed te luisteren naar de signalen die uit de buurt zelf komen en we nemen deze ter harte. Zo werkt bijvoorbeeld een wekelijkse inloop voor onze buurt niet. De buurt bestaat voor een groot deel uit 60-plussers die nog heel actief in het leven staan en een drukke agenda hebben. Daarin is voor een wekelijkse inloop geen ruimte.

Wat wel werkt zijn de verschillende clubjes die door de buurtbewoners zijn opgericht: een leesclubje, filmclubje, wandelclubje, kookclubje. Ook de bijeenkomsten waarbij bepaalde thema’s met en voor buurtbewoners worden uitgewerkt  en die 4-5  x per jaar georganiseerd worden vallen in de smaak. Bijvoorbeeld buurt BBQ, bezoek aan de Sterrenwacht, wijnproeverij, themawandeling, nieuwjaarsbijeenkomst, buurtpreventie.

De nadruk ligt nog steeds op het elkaar leren kennen, het vertrouwd met elkaar raken. Dat dit werkt blijkt uit het feit dat bewoners aangeven dat ze “anders” door de wijk lopen. Er wordt meer gegroet, een praatje gemaakt als men elkaar tegen komt. Hier en daar wordt voorzichtig een beroep op elkaar gedaan. Een aangrenzende straat heeft gevraagd of ze mogen aansluiten bij onze wijk omdat ze het zo’n goed initiatief vinden.

De kerngroep bestaat inmiddels uit 8 personen, wat een verdubbeling inhoudt. Daarnaast zijn er 7 straatcontactpersonen, zij vormen het “vaste aanspreekpunt” voor een aantal straten. Er komt regelmatig een Nieuwsbrief uit. Een telefoon voor vraag en aanbod is er nog niet maar staat wel op de agenda. Op het moment dat we signalen uit de buurt opvangen dat hier behoefte aan is gaan we daar mee aan de slag.

Reactie van een deelnemer: “Ik heb genoten. En dat met het idee dat ik een paar jaar geleden niemand van jullie kende. Nu een hele fijne groep leesdames waar ik me erg bij thuis voel. Heel bijzonder, leve de Ostadebuurt”.

Voor meer informatie over ons project kunt u zich richten tot Thea Krimpenfort, tel 06-201844581 of schrijf een mail naar samenostade@outlook.nl.

 


 

29 april 2016

Groeispurt voor CPO initiatieven Jan Sluyters Den Bosch en 't Stijn in Deurne

Het heeft een tijdje geduurd maar beide projecten staan sinds kort als een huis. Misschien komt het doordat de plannen steeds concreter worden, misschien doordat de initiatiefnemers van het eerste uur hun enthousiasme over hebben gebracht, maar feit is dat de onzekerheid weg is genomen.
In Den Bosch, waar ruimte is voor 14 woningen met gemeenschappelijke ruimten, in twee bouwlagen rondom een binnenhof hebben zicht intussen 10 leden aangemeld. Eind mei is bekend welke woningen nog beschikbaar zijn en zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor nieuwe belangstellenden. Het thema 'vrijheid' is via verschillende workshops vertaald in het ontwerp, op een zodanige manier dat ook nieuwe bewoners nog volop inspraak hebben in de vormgeving van hun eigen woning. Als de bestemmingsplanprocedure niet teveel vertraagd wordt staat het project er eind 2017. Wil je meer weten, kijk dan ook op www.woongemeenschap-jansluyters.nl.


In Deurne, ook een project in twee bouwlagen rondom een grote binnentuin zijn 9 van de 13 bewoners in beeld. Het Voorlopig Ontwerp is nagenoeg gereed, dus de vorm en uitstraling van het plan zijn bekend. Het eerstvolgende waar de toekomstige bewoners zich over gaan buigen zijn de gemeenschappelijke ruimten en de manier waarop ze daar met elkaar gebruik van willen maken. Wil je meer weten over dit project? Mail dan naar info@kilimanjarowonen.nl of raadpleeg de website van de CPO-vereniging www.hetstijn.nl.

 


 

1 april 2016

Platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten maandag 11 april 19.30 uur

Het rondje projecten is de afgelopen paar keer, wat ingekort vanwege andere agendapunten. Deze keer staan we weer wat langer stil bij het de stand van zaken van de verschillende projecten. 

Vorige bijeenkomst heeft Femmianne Bredewold een presentatie verzorgd  over haar onderzoek naar informele hulp en zorg in stad, wijk en buurt. Op dit moment werkt Femmianne aan een praktijkgerichtonderzoek naar de voorwaarden waardoor buurtuitwisselingsprojecten succesvol zijn. Welke voorwaarden moeten worden gerealiseerd om bewoners actief te maken en te houden? De ervaringen van de ZorgSamenbuurt projecten worden in het onderzoek betrokken.Tijdens deze platfombijeenkomst gaan we met elkaar bespreken welke vragen mee genomen moeten worden in het onderzoek.

Maandag 11 april 19.30u - 21.30u

Locatie: kantoor KilimanjaroWonen, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Let op: in verband met ruimte is aanmelding vooraf nodig. Vol is vol.

 


 

24 maart 2016

Wat een eer: KilimanjaroWonen mag zich presenteren in Den Haag

Vandaag presenteerde het landelijk Aanjaagteam 'Langer zelfstandig wonen' de resultaten van het onderzoek waaraan ruim een jaar gewerkt is. De overheid heeft hierom gevraagd om inzicht te krijgen in welke initiatieven er intussen op gang zijn gekomen die bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen van specifieke doelgroepen, waaronder ouderen. Vorig jaar hebben we dit Aanjaagteam mogen ontvangen in Eindhoven en we hebben met enthousiasme verteld over ons initiatief. Kennelijk is dit zo goed overgekomen dat we uitgenodigd werden om een pitch te geven in Den Haag, tijdens de officiële overhandiging van de brochure aan minister Blok en staatssecretaris van Rijn. Uiteraard vinden we het een hele eer om uit alle landelijke initiatieven als een van de meest bijzondere geselecteerd te zijn. 

We hebben met overtuiging ons verhaal neergezet en daarnaast aandacht gevraagd voor de rol die de overheid kan spelen om dit soort maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. In het kort komt het neer op:

- meedenken: weghalen bureaucratie
- beschikbaar stellen locaties voor CPO
- samenwerken Wonen - Welzijn & Zorg binnen gemeentelijke diensten
- samen met corporaties combinatie huur en koop realiseren
- niet alleen stenen stapelen maar vooraf in gesprek met bewoners

Met het boekje 'Zorgsamenbuurten' in de hand een mooie afronding van de middag!

 


 

6 februari 2016

Uitnodiging donderdag 10 maart platformbijeenkomst Eindhoven

De eerstvolgende bijeenkomst waar vrienden en belangstellenden in Eindhoven elkaar en ons kunnen ontmoeten vindt plaats in de eigen huisvesting van Kilimanjaro in gebouw 3 op het NRE terrein. 

Aan het programma wordt nog gewerkt, maar we willen in ieder geval weer eens uitgebreid aandacht besteden aan mogelijke locaties voor een nieuw woonproject. De laatste tijd zijn er veel vrienden bijgekomen die graag in Eindhoven een project op zouden zetten en dus tijd voor een zoekactie. Mooie locaties liggen niet voor het oprapen, maar we blijven geïnteresseerd in bv de voormalige Aloysiusmavo in de Schrijversbuurt en de vooroorlogse school aan de Geraniumstraat in Stratum. Hoe meer mensen hun concrete belangstelling kenbaar maken, hoe meer we de gemeente mee kunnen geven wat voor kansrijke mogelijkheden er liggen.

Als mensen zelf een idee hebben voor een locatie dan nodigen we ze van harte uit om dat aan ons door te geven, zodat we er achteraan kunnen gaan.

Donderdag 10 maart 19.30u - 21.30u
Locatie: gebouw 3, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Activiteit is gratis voor vrienden en hun introducés.