5 november 2016

eerste Kilimanjaro project CPO De Schrijver in Eindhoven bewoond

Op een mooie zonnige herfstdag laat het project zich van zijn beste kant zien. Met name de aansluiting van oudbouw op nieuwbouw en de stedenbouwkundige inpassing van het project in de omgeving waren belangrijke onderwerpen van studie. Binnen 3,5 jaar van start ontwikkeling tot bewoning is een strakke prestatie. 
 

 


7 oktober 2016

Burgemeester Jorritsma op bezoek bij KilimanjaroWonen

Een hele eer om de nieuwe burgemeester van Eindhoven te mogen ontvangen op ons kantoor, op de eerste dag dat hij kennis maakt met de initiatieven die allemaal ontplooid worden in deze stad. Ook de toekomstige bewoners van het project in gebouw 2 op het NRE terrein waren aanwezig om te benadrukken hoe blij ze zijn dat ze de kans hebben gekregen zelf een woonproject te ontwikkelen op deze unieke plek. Toen het onderwerp 'overheid' aan de orde kwam was Jorritsma duidelijk: "Jullie zijn pioniers, en daar hoort bij dat niet alles gladjes verloopt, inclusief de rol die de overheid speelt". 

 

foto's gemaakt door Albert van den Boomen, medewerker van 'Eindhoven in Beeld', onze buren op de Gasfabriek waar Jorritsma voorafgaand op bezoek is geweest.

 


30 september 2016

KilimanjaroWonen deelnemer 'Expeditie Begonia' van Aedes Actiz

 

 


16 augustus 2016

Tijdens fietstocht interessante locaties ontdekken

 

 


4 augustus 2016

Platformbijeenkomst Tilburg donderdag 6 oktober 19.30u

Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met een korte introductie van KilimanjaroWonen en een overzicht van alle projecten in ontwikkeling. Deze keer in Tilburg, omdat er intussen al aardig wat inwoners van Tilburg, Goirle en omstreken vriend zijn geworden.
De exacte invulling van de avond is nog niet bekend, maar wel het thema waar we speciale aandacht aan willen besteden: 'duurzaamheid'. Een begrip dat regelmatig voor spraakverwarring zorgt vanwege tegenstrijdige informatie. Iedereen wil graag duurzaam wonen, maar hoe doe je dat het beste? Hoe zorgen we ervoor dat niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden? En hoe houden we het betaalbaar voor iedereen? Doel is daar aan het eind van de avond wat wijzer over te zijn geworden.
We besluiten de avond met een informeel gedeelte waar mensen ons en elkaar vragen kunnen stellen. 

Donderdag 6 oktober vanaf 19.30u
Locatie: De Poorten, Hasseltstraat 194 Tilburg
(locatie moet nog bevestigd worden) 

Vrij toegankelijk voor alle vrienden en belangstellenden. Aanmelden mag maar is niet verplicht.

 


 

4 augustus 2016

Platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten donderdag 29 september

Bewoners in de wijk Gijzenrooi zijn gestart met de 16e ZorgSamenbuurt in Eindhoven. Daarmee is deze stad koploper als het gaat om ZorgSamenbuurten. KilimanjaroWonen biedt vrijwilligers in de ZorgSamenbuurten 4 keer per jaar gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vragen en ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Donderdag 29 september komt een casemanager van de Zorgketen Dementie vertellen over dit actuele onderwerp. Er zal met name besproken worden op welke wijze bewoners in de ZorgSamenbuurten iets kunnen betekenen voor buurtgenoten die kampen met een vorm van dementie of voor hun mantelzorgers. 

Donderdag 29 september vanaf 19.30u
Locatie: kantoor KilimanjaroWonen, Gasfabriek 6 Eindhoven 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@kilimanjarowonen.nl. Bewoners van ZorgSamenbuurten hebben voorrang.

 


 

4 augustus 2016

Fietstocht langs mogelijke locaties Eindhoven en Nuenen vrijdag 16 september

Onlangs dienden zich een paar mogelijke locaties aan die de moeite van het onderzoeken waard zijn. Het beste doe je dat door er naar toe te gaan en de plek te beleven: hoe is de omringende bebouwing, zijn er winkels in de buurt, kun je lekker wandelen in de directe omgeving. Een paar jaar geleden hebben we een fietstocht langs een aantal locaties georganiseerd en dat willen we nu opnieuw gaan doen. Het gaat om plekken die vooral interessant zijn vanwege de ligging, niet vanwege de bestaande bebouwing: scholen die ofwel gesloopt, ofwel grootscheeps verbouwd gaan worden. Het zou fantastisch zijn als er een kans bij zit, want zowel in Nuenen als Eindhoven is er grote vraag naar een geschikte locatie.
De route wordt nog uitgestippeld, maar we hebben vast een datum geprikt onder voorbehoud van niet al te slecht weer. Er volgt een mail met exacte informatie over deze fietstocht. 

Vrijdag 16 september, start 16.00u
Locatie van aanvang wordt nader bekend gemaakt 

Vrij toegankelijk voor alle vrienden en belangstellenden. Aanmelden via info@kilimanjarowonen.nl

 


 

3 augustus 2016

Expertmeeting huurwoningen in eigen beheer 7 september

Aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is het streven om in CPO-project Jan Sluyters in Den Bosch 3 tot 4 van de in totaal 14 appartementen te realiseren als huurwoning. Dit op initiatief van een aantal zeer enthousiaste deelnemers van het eerste uur die niet in de gelegenheid zijn een koopwoning te ontwikkelen. In eerste instantie leek een woningcorporatie bereid deel te nemen, maar uiteindelijk ging dit niet door.
Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn voor een cpo-vereniging om in eigen beheer een aantal huurwoningen te ontwikkelen, maar daarvoor moet van de gebaande paden afgeweken worden. Het vraagt om creatieve oplossingen en samenwerking tussen verschillende disciplines. Iedereen die we benaderden reageerde enthousiast om mee te denken: verschillende banken, een fiscalist, notaris, econoom, investeerder, medewerker van een woningcorporatie en wooncoöperatie.
We hopen op een vruchtbare uitwisseling van ideeën, liefst met een hoog gehalte van praktische uitvoerbaarheid. We houden u op de hoogte van de uitkomst.

 


 

2 augustus 2016

CPO-vereniging De Lindehoeve Tilburg opgericht

Ongeveer een jaar geleden kwam deze locatie in beeld: een karakteristiek boerderijcomplex aan de Oude Langstraat 66 dat bewaard is gebleven door de tijd heen. Direct was er een groep enthousiaste deelnemers, en hun geduld wordt nu beloond. Er is overeenstemming over de aankoop met de eigenaren, erven van de voormalige bewoners. Groen licht voor oprichting van een ontwikkelvereniging, wat feestelijk is gevierd. We starten met 6 huishoudens voor in totaal 10 appartementen en gemeenschappelijke ruimten, deels nieuwbouw en deels renovatie van de bestaande gebouwen. De eerste workshop is er vooral gesproken over de positie van de centrale ontmoetingsruimte en de bestemming van het voormalige woonhuis. Het aantrekkelijke erfkarakter blijft in ieder geval behouden. Doel is start bouw medio 2017. Na de zomer wordt het gesprek aangegaan met nieuwe belangstellenden.

 


 

27 juli 2016

Eerste projecten Eindhoven en Den Bosch gereed

Ruim drie jaar geleden ging het eerste concrete Kilimanjaro-project van start: verbouwing en uitbreiding van een monumentale school aan de Akkerstraat in Eindhoven. Een woongebouw met 21 appartementen en een groot aantal gemeenschappelijke ruimten rondom een binnentuin, hartje binnenstad. Sinds juli is het project bewoond en iedereen is trots op het resultaat. Een knappe prestatie om binnen die tijd zo'n complex project gerealiseerd te krijgen. In de zomer nemen de bewoners van 'De Schrijver' aanleg van de binnentuin en inrichting van de ontmoetingsruimte ter hand, de finishing touch. 

 


Ook de verbouwing van het monumentale schoolgebouw aan de Geldersedam in Den Bosch tot 10 woningen en gemeenschappelijke ruimte is bijna afgerond. Eind juli kregen alle bewoners de sleutel van hun woning zodat ze nu verder aan de slag kunnen met het afbouwen en inrichten. Bea Straver, de fotografe die de bewoners in hun eigen unieke woning gaat portretteren was ter plaatse voor een 'try-out'.