4 augustus 2016

Fietstocht langs mogelijke locaties Eindhoven en Nuenen vrijdag 16 september

Onlangs dienden zich een paar mogelijke locaties aan die de moeite van het onderzoeken waard zijn. Het beste doe je dat door er naar toe te gaan en de plek te beleven: hoe is de omringende bebouwing, zijn er winkels in de buurt, kun je lekker wandelen in de directe omgeving. Een paar jaar geleden hebben we een fietstocht langs een aantal locaties georganiseerd en dat willen we nu opnieuw gaan doen. Het gaat om plekken die vooral interessant zijn vanwege de ligging, niet vanwege de bestaande bebouwing: scholen die ofwel gesloopt, ofwel grootscheeps verbouwd gaan worden. Het zou fantastisch zijn als er een kans bij zit, want zowel in Nuenen als Eindhoven is er grote vraag naar een geschikte locatie.
De route wordt nog uitgestippeld, maar we hebben vast een datum geprikt onder voorbehoud van niet al te slecht weer. Er volgt een mail met exacte informatie over deze fietstocht. 

Vrijdag 16 september, start 16.00u
Locatie van aanvang wordt nader bekend gemaakt 

Vrij toegankelijk voor alle vrienden en belangstellenden. Aanmelden via info@kilimanjarowonen.nl

 


 

3 augustus 2016

Expertmeeting huurwoningen in eigen beheer 7 september

Aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is het streven om in CPO-project Jan Sluyters in Den Bosch 3 tot 4 van de in totaal 14 appartementen te realiseren als huurwoning. Dit op initiatief van een aantal zeer enthousiaste deelnemers van het eerste uur die niet in de gelegenheid zijn een koopwoning te ontwikkelen. In eerste instantie leek een woningcorporatie bereid deel te nemen, maar uiteindelijk ging dit niet door.
Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn voor een cpo-vereniging om in eigen beheer een aantal huurwoningen te ontwikkelen, maar daarvoor moet van de gebaande paden afgeweken worden. Het vraagt om creatieve oplossingen en samenwerking tussen verschillende disciplines. Iedereen die we benaderden reageerde enthousiast om mee te denken: verschillende banken, een fiscalist, notaris, econoom, investeerder, medewerker van een woningcorporatie en wooncoöperatie.
We hopen op een vruchtbare uitwisseling van ideeën, liefst met een hoog gehalte van praktische uitvoerbaarheid. We houden u op de hoogte van de uitkomst.

 


 

2 augustus 2016

CPO-vereniging De Lindehoeve Tilburg opgericht

Ongeveer een jaar geleden kwam deze locatie in beeld: een karakteristiek boerderijcomplex aan de Oude Langstraat 66 dat bewaard is gebleven door de tijd heen. Direct was er een groep enthousiaste deelnemers, en hun geduld wordt nu beloond. Er is overeenstemming over de aankoop met de eigenaren, erven van de voormalige bewoners. Groen licht voor oprichting van een ontwikkelvereniging, wat feestelijk is gevierd. We starten met 6 huishoudens voor in totaal 10 appartementen en gemeenschappelijke ruimten, deels nieuwbouw en deels renovatie van de bestaande gebouwen. De eerste workshop is er vooral gesproken over de positie van de centrale ontmoetingsruimte en de bestemming van het voormalige woonhuis. Het aantrekkelijke erfkarakter blijft in ieder geval behouden. Doel is start bouw medio 2017. Na de zomer wordt het gesprek aangegaan met nieuwe belangstellenden.

 


 

27 juli 2016

Eerste projecten Eindhoven en Den Bosch gereed

Ruim drie jaar geleden ging het eerste concrete Kilimanjaro-project van start: verbouwing en uitbreiding van een monumentale school aan de Akkerstraat in Eindhoven. Een woongebouw met 21 appartementen en een groot aantal gemeenschappelijke ruimten rondom een binnentuin, hartje binnenstad. Sinds juli is het project bewoond en iedereen is trots op het resultaat. Een knappe prestatie om binnen die tijd zo'n complex project gerealiseerd te krijgen. In de zomer nemen de bewoners van 'De Schrijver' aanleg van de binnentuin en inrichting van de ontmoetingsruimte ter hand, de finishing touch. 

 


Ook de verbouwing van het monumentale schoolgebouw aan de Geldersedam in Den Bosch tot 10 woningen en gemeenschappelijke ruimte is bijna afgerond. Eind juli kregen alle bewoners de sleutel van hun woning zodat ze nu verder aan de slag kunnen met het afbouwen en inrichten. Bea Straver, de fotografe die de bewoners in hun eigen unieke woning gaat portretteren was ter plaatse voor een 'try-out'.

 


 

11 mei 2016

Platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten maandag 27 juni 19.30u

Nog steeds sluiten zich nieuwe buurten aan bij de Platformbijeenkomsten en starten er nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld in Acht en Koudenhoven. Tijdens een vorige platformbijeenkomst ZorgSamenbuurten zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd die door Fontys reflectielab verder onderzocht gaan worden met als doel de opzet van ZorgSamenbuurten nog verder te verbeteren. 

De eerste vraag is: hoe kan er in ZorgSamenbuurten gewerkt worden aan vraagactivering bij buurtbewoners zodat contacten gelegd worden tussen hulpvragers en hulpaanbieders en voldaan wordt aan de zorgbehoefte en zorgbereidheid van beide partijen? 

De tweede vraag is: onder welke voorwaarden en condities draagt samenwerking tussen en ondersteuning van overheid, professionals en burgers bij aan het verduurzamen van buurtprojecten aansluitend bij de wensen van actieve burgers? 

We zijn heel blij dat we zowel verbreding als verdieping zien bij de ontwikkeling van ZorgSamenbuurten. De ambitie van José en Kitty om van Eindhoven een ZorgSamenstad te maken wordt stapje voor stapje gerealiseerd. 

Houd de avond vrij in je agenda; aanmelding verplicht in verband met beperkte ruimte

 


 

10 mei 2016

Een kijkje op de bouw van CPO Geldersedam Den Bosch

Het project in Den Bosch voor 10 woningen en gemeenschappelijke ruimte vordert nu snel. Even een kijkje op de zolderverdieping. De bewoners die destijds al zagen hoe ruim en licht deze zou kunnen worden krijgen gelijk. Nog deze zomer zal het project worden opgeleverd.

 


 

10 mei 2016

Platformbijeenkomst Den Bosch woensdag 22 juni 19.30u

Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met een korte introductie van KilimanjaroWonen en een overzicht van alle projecten in ontwikkeling.
Als gastspreker hebben we Sonja de Jong uitgenodigd, projectleider van gemeente Den Bosch voor het project Vrij Spel op het Jan Sluytersterrein, waar het eerder genoemde woonproject gerealiseerd gaat worden. Zie ook www.vrijspel-shertogenbosch.nl. Zij kan met veel enthousiasme vertellen over hoe deze ontwikkeling echt tot stand komt vanuit de toekomstige bewoners zelf. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar met elkaar wordt nagedacht over de inrichting van de centrale groenstrook, de verkeersafwikkeling en de spelregels voor de bebouwing. Door deze manier van ontwikkelen is er al een buurtje ontstaan voordat de mensen er wonen!
We besluiten de avond met een informeel gedeelte waar mensen ons en elkaar vragen kunnen stellen.

Woensdag 22 juni 19.30u - 21.30u

Locatie: In de Roos, Zuiderparkweg 282 Den Bosch

Activiteit is gratis voor vrienden en belangstellenden; aanmelden mag maar is niet verplicht.

 


 

9 mei 2016

Platformbijeenkomst Eindhoven donderdag 9 juni 19.30u

Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met een korte introductie van KilimanjaroWonen en een overzicht van alle projecten in ontwikkeling.

Vervolgens komt gastspreker Heidi Renders van H2H notarissen vertellen over de afweging kopen of huren en het regelen van nalatenschap. Veel mensen vragen zich af of ze opnieuw moeten gaan kopen of toch beter kunnen gaan huren. Hoe kunnen ze op een goede manier hun nalatenschap regelen?  Wat betekent het voor hun kinderen als zij een huis moeten verkopen vanuit een woonvereniging?

 

Ingewikkelde onderwerpen waarover we op deze avond een stukje wijzer kunnen worden, en er is volop gelegenheid tot vragen stellen.

We besluiten de avond met een informeel gedeelte waar mensen ons en elkaar vragen kunnen stellen.

Donderdag 9 juni 19.30u - 21.30u

Locatie: kantoor Kilimanjaro, Nachtegaallaan 15 Eindhoven

Activiteit is gratis voor vrienden en belangstellenden; aanmelden mag maar is niet verplicht.

 


 

8 mei 2016

Excursie naar voorbeeldproject Aquarius in Eindhoven zaterdag 28 mei

Ruim 25 jaar geleden is deze woongroep in Eindhoven noord ontstaan vanuit een initiatief van de eerste groep bewoners. Het gaat om 35 zelfstandige huurwoningen rondom een grote gemeenschappelijke binnentuin. Een woning is omgevormd tot ontmoetingsruimte, waar regelmatig bijeenkomsten zijn en waar bewoners ook hun verjaardag kunnen vieren. Ieders privacy is gewaarborgd, maar wanneer het nodig is staat men klaar voor elkaar. Juist omdat het project al zo lang functioneert is het leerzaam om te horen over de ervaringen die zijn opgedaan met het gemeenschappelijk wonen. Er is volop gelegenheid tot vragen stellen aan de bewoners die ons zullen rondleiden. In totaal kunnen er 20 mensen deelnemen, dus meld je snel aan!
Vrij toegankelijk voor alle vrienden en belangstellenden. Wil je komen, stuur dan een mail naar info@kilimanjarowonen.nl of bel 06-52 175 406.

 


 

4 mei 2016

ZorgSamenbuurt in Asten: verslag uit de praktijk van een initiatiefnemer

Op dinsdag 15 april 2014 hebben wij onze medebuurtbewoners middels een huis aan huis bezorgde brief uitgenodigd voor een “ontmoeting” in het café van het Klok en Peelmuseum te Asten. Dit gebouw staat midden in onze buurt en vormt een prima ontmoetingsplek.

In de voorbereiding naar deze eerste ontmoeting maar ook daarna hebben we veel gehad aan de adviezen die we van Kitty mochten ontvangen.  Nog steeds nemen we deel aan de platformbijeenkomsten van Kilimanjaro omdat we hier veel informatie krijgen die van belang kunnen zijn voor ons project ZorgSamenBuurt. We hebben echter ook geleerd om goed te luisteren naar de signalen die uit de buurt zelf komen en we nemen deze ter harte. Zo werkt bijvoorbeeld een wekelijkse inloop voor onze buurt niet. De buurt bestaat voor een groot deel uit 60-plussers die nog heel actief in het leven staan en een drukke agenda hebben. Daarin is voor een wekelijkse inloop geen ruimte.

Wat wel werkt zijn de verschillende clubjes die door de buurtbewoners zijn opgericht: een leesclubje, filmclubje, wandelclubje, kookclubje. Ook de bijeenkomsten waarbij bepaalde thema’s met en voor buurtbewoners worden uitgewerkt  en die 4-5  x per jaar georganiseerd worden vallen in de smaak. Bijvoorbeeld buurt BBQ, bezoek aan de Sterrenwacht, wijnproeverij, themawandeling, nieuwjaarsbijeenkomst, buurtpreventie.

De nadruk ligt nog steeds op het elkaar leren kennen, het vertrouwd met elkaar raken. Dat dit werkt blijkt uit het feit dat bewoners aangeven dat ze “anders” door de wijk lopen. Er wordt meer gegroet, een praatje gemaakt als men elkaar tegen komt. Hier en daar wordt voorzichtig een beroep op elkaar gedaan. Een aangrenzende straat heeft gevraagd of ze mogen aansluiten bij onze wijk omdat ze het zo’n goed initiatief vinden.

De kerngroep bestaat inmiddels uit 8 personen, wat een verdubbeling inhoudt. Daarnaast zijn er 7 straatcontactpersonen, zij vormen het “vaste aanspreekpunt” voor een aantal straten. Er komt regelmatig een Nieuwsbrief uit. Een telefoon voor vraag en aanbod is er nog niet maar staat wel op de agenda. Op het moment dat we signalen uit de buurt opvangen dat hier behoefte aan is gaan we daar mee aan de slag.

Reactie van een deelnemer: “Ik heb genoten. En dat met het idee dat ik een paar jaar geleden niemand van jullie kende. Nu een hele fijne groep leesdames waar ik me erg bij thuis voel. Heel bijzonder, leve de Ostadebuurt”.

Voor meer informatie over ons project kunt u zich richten tot Thea Krimpenfort, tel 06-201844581 of schrijf een mail naar samenostade@outlook.nl.