18 juli 2017

Onderzoek locatie Gaasterland 10 Den Bosch

In Den Bosch is een initiatiefgroep al langer actief op zoek naar een geschikte locatie. Herontwikkeling van een bestaand gebouw of nieuwbouw, voor beiden is belangstelling. Nu dient zich een kans aan in de wijk Maaspoort; op het eerste gezicht niet meteen favoriet, maar op het tweede gezicht blijkt de plek veel voordelen te hebben. Natuurliefhebbers zijn binnen een paar minuten op de fiets in het prachtige gebied langs de Maas of in het mooie plaatsje Empel. De stad is wat verder weg, maar nog altijd per fiets bereikbaar. En het is natuurlijk heel mooi om je eigen nieuwbouwproject te kunnen ontwikkelen, zo duurzaam als je zelf wilt! Tijdens een eerste brainstormbijeenkomst bleek er veel gelijkgestemdheid te zijn over het gewenste programma. In september zetten we vervolgstappen; heb je belangstelling, meld je dan. 


 

12 juli 2017

Bieding NRE fase 4 Eindhoven

Nu de verbouwing van de voormalige toonzaal en magazijn van NRE TWEE eindelijk van start gaat is ook de laatste van de ontwikkeling van het NRE terrein in Eindhoven in beeld gekomen. Via een biedingsprocedure geeft gemeente Eindhoven de laatste percelen uit waar nieuwbouw gerealiseerd kan worden. De spelregels liggen inmiddels vast en de bestemmingsplanprocedure is zo goed als afgerond. Dat betekent dat de plannen voor fase 4 - na gunning - een stuk sneller tot uitvoering zullen gaan komen dan de eerdere fasen. 

KilimanjaroWonen begeleidt een inititatiefgroep die enorm enthousiast is om hier te komen wonen en werken. Heb je belangstelling, laat dit dan aan ons weten. In de maanden augustus-september wordt het plan voor de bieding verder uitgewerkt.


 


1 juli 2017

NRE TWEE aan de Nachtegaallaan klaar voor start bouw

Door de ramen van ons kantoor zien we het gebouw voortdurend liggen, klaar om gerenoveerd te worden. Maar nu is het dan toch echt zo ver. Na de bouwvak gaat de renovatie van dit bijzondere Kilimanjaro project van start. Voor het zover is nog een keer een inkijkje in het lege pand, nu er nergens meer binnenwanden staan. Een imposante ervaring. 


 

30 juni 2017

Een pareltje in Sevenum

Een prachtige boerderij in Sevenum en een super enthousiaste groep mensen in onvervalst Limburgs dialect. Tijdens het eerste bezoek aan de locatie ziet Magdaleen meteen de potentie van de plek. Op een mooie zondag besluit Kitty om er tijdens het autoritje met haar ouders nog eens langs te rijden. En tot haar verbazing ziet zij een jong gezin de voordeur van de ‘lege’ boerderij binnengaan. :Dus toch maar eens poolshoogte nemen. En ja, het gezin gaat daar wonen. Gelukkig als tijdelijke bewoners, dus de droom van deze groep is levensvatbaar.

Gemeente Horst Sevenum blijkt zeer coöperatief te zijn als we hier de plannen komen toelichten. Het advies is om een eertse idee in te dienen bij de intake en tegelijkertijd om tafel te gaan met de gebouweigenaren om afspraken te maken over de aankoop van 'Steinhagen'. In september gaan we hiermee aan de slag.


 


 

10 juni 2017

Aanvraag omgevingsvergunning CPO Lindehoeve

De vergunningenprocedure van dit Kilimanjaro project is in een stroomversnelling gekomen. Alle lichten staan op groen en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Een heel bijzonder kleinschalig project met 6 nieuwbouw woningen en 4 woningen binnen de bestaande monumentale gebouwen. De nieuwbouw krijgt een vormgeving die refereert aan houten bijgebouwen op het platteland, zodat het monumentaal ensemble, opgetrokken in rode baksteen herkenbaar blijft als geheel. De centraal gelegen schuur krijgt een functie als ontmoetingsruimte, zoals vooraf al gedacht was.

De voormalige boerderijwoning wordt ontwikkeld door een gezin, omdat deze erg moeilijk levensloopbestendig te maken is. Zo ontstaat er vanzelf variatie in het type bewoners. Tijdens een informele ontmoetingsdag vroeg de jongste toekomstige bewoner van 10 jaar oud: "Voor wie moet ik nou straks allemaal gaan zorgen?" Een mini samenleving in wording!


 


 

9 juni 2017

Platformbijeenkomst Eindhoven maandag 3 juli

Deze bijeenkomst wordt met name georganiseerd voor mensen met nieuwe initiatieven en belangstellenden. We geven een algemene presentatie en laten zien welke projecten al ontwikkeld en gerealiseerd zijn. Ook zullen we deze avond dieper ingaan op het ontwikkelproces en alles wat daarbij komt kijken. Mensen die al vaker naar platformbijeenkomsten zijn geweest zullen hier weinig nieuws horen, voor nieuwe vrienden en belangstellenden is het erg leerzaam en interessant. Voor iedereen blijft het inspirerend om gelijkgestemden te ontmoeten en kennis te nemen van de verschillende initiatieven.

Maandag 3 juli vanaf 19.30u tot 21.30u

Locatie: kantoor KilimanjaroWonen, Gasfabriek 6 Eindhoven
 


 

2 juni 2017

Initiatiefgroep Breda actief op zoek naar locaties

In Breda is al langere tijd een groep initiatiefnemers bezig om voeten aan de grond te krijgen. Aan enthousiasme ontbreekt het niet, maar nu wil men graag garen op de klos. Samen met KilimanjaroWonen wordt de politiek aangesproken op de ambities die er leven om burgers te ondesteunen die zelf een woonproject willen ontwikkelen. Een flyer moet helpen om de plannen onder de aandacht te brengen.


 


 

2 juni 2017

Hoe gaan we om met...

Tijdens het proces van samen ontwikkelen gaat veel aandacht van de leden van een CPO-vereniging naar de woningen. Maar het is ook belangrijk om elkaar te leren kennen op een informele manier. Daarom wordt er altijd een dag georganiseerd waar toekomstige bewoners met elkaar in gesprek gaan over hun verwachtingen ten aanzien van het samen wonen en de afspraken die ze met elkaar zouden willen maken. Een gezellige dag waarin ieder wat te eten en te drinken meebrengt en waar ook tijd is om met elkaar te kletsen.

Om het gesprek op gang te brengen hebben wij een paper ‘Hoe gaan wij om met…' Hierin worden onderwerpen genoemd die eigenlijk in iedere groep vroeg of laat aan de orde komen. In de ene groep zijn de huisdieren een zwaarwegend onderwerp omdat er iemand gaat wonen met allergie. In een andere groep is de houtkachel een belangrijk issue. Of het voorkomen van onderlinge geluidoverlast bij een feestje. Maar het belangrijkste van zo'n dag is dat mensen zich realiseren dat je niet alles vooraf kunt regelen en dat je dat ook niet moet nastreven. Dat er altijd zaken blijven die niet perfect zijn en vooral dat je elkaar moet kunnen gunnen. Het blijft een kwestie van geven en nemen en het is goed daar regelmatig bij stil te staan.


 


 

30 mei 2017

ZorgSamenbuurten en ZorgSaamwonen

Steeds opnieuw worden wij verrast door nieuwe initiatieven en door het enthousiasme waarmee in verschillende buurten tal van activiteiten worden ogezet door bewoners. Een jaar na de startibijeenkomst hebben bewoners van een seniorencomplex in Venray een tuingroep, een klusgroep (klusjes voor bewoners en in het complex), een welkomstgroep en een groep voor burenhulp opgezet. Verder hebben ze een AED aangeschaft en zijn vier bewoners getraind in het gebruik van de AED en reanimatie. Het kleine zaadje van de startbijeenkomst is tot wasdom gekomen!
 


 

20 mei 2017

Wonen in de Toekomst laat oog vallen op locatie Piushaven

De initiatiefgroep WidT uit Tilburg is al langer bezig om samen met ons te zoeken naar een geschikte ontwikkellocatie binnen de ringbanen in Tilburg. Eén van de favoriete plekken is ergens aan of in de buurt van de Piushaven, een gebied waar het de laatste jaren steeds beter toeven is. Om hun wens kracht bij te zetten hebben we een 'bidbook' gemaakt waarin wordt aangegeven wat de groep te bieden heeft aan de buurt. De inititiatiefnemers willen zich graag actief verbinden met de omgeving door onder andere hun ontmoetingsruimte beschikbaar te stellen voor sociale activiteiten zoals een reparatiecafé. De groep is realistisch: op deze plek zal een stedelijk gebouw ontwikkeld moeten worden om het plan haalbaar te maken. Het idee is om er een heel groen gebouw van te maken met een waterval van tuinen aan achterzijde op het zuiden.
Nu maar actief lobbyen om deze plannen waar te kunnen maken!