12 september 2019

Kilimanjaro denkt mee over nieuwe woonvormen

Hoe kan de Provincie nieuwe woonvormen ondersteunen? Dat was de kernvraag van het onderzoek dat begin 2019 in opdracht van de provincie Noord Brabant is opgestart. De belangrijkste aanbeveling was dat er meer gebouwd moet worden vanuit de vraag, er moet meer variatie komen en er moet meer ruimte komen voor burgerinitiatieven. Op 17 mei 2019 was er een Werkatelier rond de vraag: hoe kunnen de aanbevelingen omgezet worden in een actieplan? KilimanjaroWonen was een van de uitgenodigde partijen om daarover te sparren.

Gedeputeerde Erik van Merriënboer deed de aftrap. In zijn visie vragen de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen om kleinschaligheid, maar in plaats daarvan komt er grootschaligheid als antwoord. De kernvraag waar werkatelier Wonen de tanden in kon zetten luidde als volgt: “Overheden krijgen te maken met burgerinitiatieven en verschuivende wensen naar nieuwe woonkwaliteiten. Hoe kunnen ze die naar het hart van onze woonopgave brengen?”

Over een aantal punten was men het eens.
Er is een dringende behoefte aan meer geclusterde woonvormen voor ouderen. Hetzelfde geldt voor mensen onder de 65-grens die elkaar als goede buren willen helpen.
Burenhulp wordt onmisbaar door het groeiende tekort aan professionele zorg. En er is reden tot enige haast. De kosten voor gemeenten zullen oplopen als nu niet wordt gestart met bewustwording, het initiëren van projecten en het reserveren van locaties. Zelfs als er direct wordt gestart dan duurt het al een aantal jaren voor de eerste resultaten zichtbaar zijn: de doorlooptijd van bouwprojecten is zo’n 7 jaar. Met andere woorden: de toekomst is al begonnen!


27 augustus 2019

Zaterdag 5 oktober bijeenkomst CPO Buitengewoon

Op 2 juli hebben alle initiatiefnemers van het eerste uur hun plannen gepresenteerd aan het kwaliteitsteam van Brainport Smart District. Het planvoorstel van initiatiefgroep Buitengewoon is positief ontvangen. De voorzitter vertelde er blij van te worden: “Dit is wat we willen met BSD: een andere manier van samenwonen en samenleven, en het gebouw ziet er ook nog eens goed uit”.
Voor nieuwe deelnemers is het interessant om nu in te stappen en mee te denken over het plan. Op de eigen website van de initiatiefnemers www.buitengewoon.online is meer informatie te vinden.
Op zaterdag 5 oktober organiseert de initiatiefgroep een bijeenkomst voor belangstellenden.

De bijeenkomst start om 11.00u met een bezoek aan de locatie, daarna volgt kennismaking en informatie-uitwisseling onder het genot van koffie en thee. Geef je op via info@kilimanjarowonen.nl. Nadere informatie volgt.


 

20 augustus 2019

De laatste bouwmaanden in Tilburg en Deurne

Na jaren van plannen maken en vergaderen kunnen de bewoners van De Lindehoeve in Tilburg en ’t Stijn in Deurne nauwelijks wachten tot hun project wordt opgeleverd en ze zelf aan de slag kunnen met afwerken en inrichten. Maar wachten wordt beloond. In ieder geval vóór de kerst hebben ze de sleutel in handen. 

20 juli 2019

vakantietijd

Ofwel tijd voor vakantie. Wij zijn van 22 juli t/m 9 augustus buiten de deur. 


 

17 juli 2019

Vergroening bij NRE TWEE


 

10 juli 2019

Buitengewoon

Brainport Smart District Helmond


 

2 juli 2019

Pais & Vree

CPO groep Pais & Vree is onze kleinste CPO groep tot nu toe. Met drie huishoudens gaan wij een mooi plan maken wat onderdeel is van Vredeoord. Vredeoord is een herontwikkeling van het terrein rondom het voormalige Philips hoofdkantoor aan de Boschdijk. Woningcorporatie Sint Trudo heeft plannen ontwikkeld voor een bijzonder woonwijkje. Ons project ligt aan een gemeenschappelijk dijkje met drie totaal verschillende woningen, die allemaal familie van elkaar zijn door materiaal en vorm. 


 

20 juni 2019

CPO Ózzen Hôf krijgt vorm

CPO project Ózzen Hôf in het Limburgse Horst begint vorm te krijgen. En zoals de naam al zegt, rondom een hof. Het zijn 8 woningen rondom een gemeenschappelijk plein met gemeenschappelijke ruimte. De opbouwtjes maken de individuele woningen herkenbaar; dit zorgt voor verwantschap met de woningen in de omgeving.


 

23 mei 2019

Genomineerd voor de Dirk Roosenburgprijs Eindhoven!

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Architectuur Centrum Eindhoven werden de 9 nominaties bekend gemaakt van de tweejaarlijkse architectuurprijs van de gemeente Eindhoven. We zijn enorm verguld dat het project NRE TWEE, het Kilimanjaro project aan de Nachtegaallaan één van die gebouwen is. René Erven, voorzitter van het ACE maakte de nominaties bekend in de toonzaal van NRE TWEE, hoe toepasselijk! Deze ruimte is door de bewoners gecreëerd als gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, als atelier en expositieruimte maar ook voor publieke evenementen als dit.


 

15 april 2019

Het erf van de Lindehoeve krijgt vorm

Een maand geleden kon van bovenaf al een foto worden gemaakt met de contouren van het project, en nu krijgen de gebouwen zelf al zoveel vorm dat je van een erf kunt spreken. Bouwbedrijf André Doevendans uit Tilburg maakt er een prachtig gebouw van.